Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1. Peruskäsitteitä Lääke Lääkevalmiste Lääkeaine Lääkkeen nimi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1. Peruskäsitteitä Lääke Lääkevalmiste Lääkeaine Lääkkeen nimi"— Esityksen transkriptio:

1 1. Peruskäsitteitä Lääke Lääkevalmiste Lääkeaine Lääkkeen nimi
Kliininen lääkeaineoppi 1. Peruskäsitteitä Lääke valmiste tai aine, jolla sisäisesti tai ulkoisesti on tarkoitus parantaa ,lievittää tai ehkäistä sairautta tai sen oireita myös diagnostiset valmisteet Lääkevalmiste lääkelain mukainen lääke, jota myydään alkuperäispakkauksessa Lääkeaine tieteellisesti, yksityiskohtaisesti määritelty elimistöön vaikuttava aine Lääkkeen nimi geneerinen kaupallinen (valmistenimi) T.Orava

2 Farmakologia (lääkeaineoppi) Farmakodynamiikka Farmakokinetiikka
Kliininen lääkeaineoppi Farmakologia (lääkeaineoppi) lääkkeen vaikutuksia tutkiva oppi Farmakodynamiikka lääkeineiden vaikutusmekanismit Farmakokinetiikka lääkeaineiden vaiheet elimistössä Farmakoterapia lääkehoito kausaalinen / symptomaattinen Farmasia lääkkeen (tekninen) valmistus ja toimittaminen T.Orava

3 Annosrakeet ja -jauheet Mikstuurat Paikallishoitoaineet
Kliininen lääkeaineoppi Tabletit entero ó depot resoribletit poretabletit kapselit Annosrakeet ja -jauheet Mikstuurat Paikallishoitoaineet voide, emulsio, linimentti, pasta, puuterit erilaiset tipat Rektiolit ja supot T.Orava

4 Lääkkeiden antotavat Oraalinen Rektaalinen suun kautta
Kliininen lääkeaineoppi Lääkkeiden antotavat Oraalinen suun kautta imeytyy maha-suolikanavan alueella Rektaalinen lääkeaine peräsuolen kautta T.Orava

5 Parenteraalinen intravenoosinen (i.v.) infuusio
Kliininen lääkeaineoppi Parenteraalinen intravenoosinen (i.v.) nopea vaikutus lääke suoraan verenkiertoon infuusio tilavuudeltaan suuret lääkeannokset suonen ärsytys pienempää intramuskulaarinen (i.m) intra-arteriaalinen (i.a.) lähinnä varjoainekuvauksissa subkutaaninen (s.c.) ð ihonalainen (insuliini) intratekaalinen ð aivo-selkäydintilaan (puudutteet) intraperitoneaalinen ð vapaaseen vatsaonteloon T.Orava

6 silmän sidekalvolle, limakalvoille Inhalaatio aerosolit jauheet kaasut
Kliininen lääkeaineoppi Perkutaaninen ihon läpi (laastarit) Paikallisesti silmän sidekalvolle, limakalvoille Inhalaatio aerosolit jauheet kaasut T.Orava

7 Yleisfarmakologiaa Farmakokinetiikka Imeytyminen (absorptio)
Kliininen lääkeaineoppi Yleisfarmakologiaa Farmakokinetiikka Lääkeaineiden vaiheet elimistössä Imeytyminen (absorptio) imeytymispaikka lääkkeen hajoaminen kulkeutuminen verenkieroon joko passiivisesti diffundoitumalla tai aktiivisella kuljetuksella T.Orava

8 Biologiseen hyötyosuuteen vaikuttavat
Kliininen lääkeaineoppi Biologiseen hyötyosuuteen vaikuttavat imeytyminen maksan first-pass metabolia vaihtelee % T.Orava

9 Lääkkeen jakautuminen
Kliininen lääkeaineoppi Lääkkeen jakautuminen suurin osa lääkkeistä sitoutuu plasman proteiineihin aktiivinen lääkeaine vapaana jakautumistilaan vaikuttaa lääkkeen vesi/rasvaliukoisuus hyvin kudoksiin menevällä lääkkeellä sanotaan olevan suuri jakaantumistila veri-aivoeste pysäyttää suuren osan lääkkeistä T.Orava

10 tapahtuu lähinnä maksassa
Kliininen lääkeaineoppi Lääkkeiden metabolia tapahtuu lähinnä maksassa myös suolen limakalvolla, keuhkokudoksessa, ihossa,munuaisessa ja pernassa on metaboloivia entsyymejä metabolianopeus vaihtelee yksilöittäin ja lääkeaineittain I-asteen reaktiokinetiikka mitä korkeampi lääkeinapit. sitä nopeampi eliminaatio 0-asteen kinetiikka eliminaationopeus vakio (etanoli) T.Orava

11 myös ulosteissa, hiessä ja syljessä
Kliininen lääkeaineoppi Erittyminen vesiliukoiset metaboliitit tai itse lääkeaine erittyy munuaisten kautta myös ulosteissa, hiessä ja syljessä T.Orava

12 aika, jonka kuluessa plasman lääkeainepitoisuus vähenee puoleen
Kliininen lääkeaineoppi Puoliintumisaika T½ aika, jonka kuluessa plasman lääkeainepitoisuus vähenee puoleen vaikuttaa annostelutiheyteen steady -state saavutetaan yleensä viiden puoliintumisajan jälkeen T.Orava

13 Farmakodynamiikka Reseptorit Adrenergiset reseptorit (alfa-ja beta)
Kliininen lääkeaineoppi Farmakodynamiikka Lääkeaineiden vaikutusmekanismit Reseptorit Adrenergiset reseptorit (alfa-ja beta) sydämessä ß1- reseptoreita keuhkoputken sileälihas ß2- reseptoreita verisuonten sileälihas a- reseptoreita T.Orava

14 Kolinerginen systeemi Histamiinireseptorit
Kliininen lääkeaineoppi Kolinerginen systeemi Histamiinireseptorit H1- resept. keuhkoputken sileälihaksessa H2- resept. mahalaukun "happosoluissa" Keskushermostossa suuri joukko erilaisia reseptoreita Kohtia kohdesoluissa, joihin lääkeaine kiinnittyy Vaikutus soluun toisiolähettien välityksellä Suurimman osan lääkkeistä katsotaan välittävän vaikutuksensa juuri reseptorien välityksellä T.Orava

15 Affiniteetti kuvaa lääkeaineen kiinnittymistä reseptoriin
Kliininen lääkeaineoppi Agonisti kiinnittyy reseptoriin ja sillä on selvä vaikutus (teho) kohdesoluun Antagonisti kiinnittyy myös reseptoriin mutta tehoa ei ole. Vaikutus perustuu reseptorin blokkaamiseen Affiniteetti kuvaa lääkeaineen kiinnittymistä reseptoriin Selektiivisyys:Lääke vaikuttaa vain haluttuun elimistön kohtaan ß1-selektiivisyys T.Orava

16 Kemialliset ja fysikaaliset vaikutustavat Antasidat, Sukralfaatti
Kliininen lääkeaineoppi Kemialliset ja fysikaaliset vaikutustavat Antasidat, Sukralfaatti Farmakodynamiikkaan vaikuttavia tekijöitä Ikä ( vastasyntyneet, vanhukset) Paino Toleranssi Psyykkiset tekijät plasebo-vaikutus T.Orava

17 Interaktio (yhteisvaikutus) Kelaattimuodostus, absorptio
Kliininen lääkeaineoppi Interaktio (yhteisvaikutus) Kelaattimuodostus, absorptio Rautavalmisteet ó Doksisykliini Sitoutuminen plasman proteiineihin Varfariini ó ASA Maksan entsyymeihin vaikuttaminen Epilepsialääkkeet Erittymisnopeuteen vaikuttaminen Penisilliini ó Probenesidi Kilpailu samoista reseptoreista tai Samansuuntainen vaikutus eri reseptoreista T.Orava

18 Sivuvaikutus Annoksesta riippuvaiset Nitraatit
Kliininen lääkeaineoppi Sivuvaikutus Annoksesta riippuvaiset Nitraatit Annoksesta riippumattomat Allerginen ihottuma (penisilliini) Anafylaktinen reaktio Pitkäaikaissivuvaikutukset Verenkuvamuutokset (kulta) Maksavauriot (klooripromatsiini) Keuhkovauriot (nitrofurantoiini) Munuaisvauriot (särkylääkkeet) Teratogeenisyys (lääkkeen kyky aiheuttaa sikiövaurioita) Karsinogeenisyys (lääkkeen kyky aiheuttaa kasvaimia) T.Orava

19 Lääkeaineihottuma Aiheutuvat herkistymisen kautta
Kliininen lääkeaineoppi Lääkeaineihottuma Aiheutuvat herkistymisen kautta Alkavat nopeasti ja laaja-alaisina Liittyy yleisoireita kuume,pahoinvointi,päänsärky ja huimaus T.Orava

20 Lääkeaineihottumatyypit
Kliininen lääkeaineoppi Lääkeaineihottumatyypit Eksanteema (muistuttaa rokkotauteja) T.Orava

21 Urtikaria (nokkosrokko)
Kliininen lääkeaineoppi Urtikaria (nokkosrokko) T.Orava

22 Muita harvinaisia reaktiomuotoja
Kliininen lääkeaineoppi Angioödeema Muita harvinaisia reaktiomuotoja T.Orava


Lataa ppt "1. Peruskäsitteitä Lääke Lääkevalmiste Lääkeaine Lääkkeen nimi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google