Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kehitysvammaisten Palvelusäätiö"— Esityksen transkriptio:

1 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 14.11.2013
Aarne Rajalahti Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 1

2 Tiedän mitä tahdon! –projekti (2010 – 2013)
Kokeillaan ja kehitetään suomalaiseen toimintaympäristöön soveltuvaa henkilökohtaista budjetointia (kehitys)vammaisten ihmisten käyttämässä tuessa ja palveluissa Tutkitaan vammaisen palvelunkäyttäjän asemaa henkilökohtaisen budjetoinnin prosessissa Kohderyhminä ensisijaisesti (kehitys)vammaiset nuoret ja aikuiset läheisineen palvelujen suunnitteluun, tuottamiseen ja järjestämiseen osallistuvat henkilöt ja organisaatiot Toiminta-aika 2010: suunnittelu- ja selvitysvaihe : kokeilu-, kehittämis- ja tutkimusvaihe Tukiryhmässä mukana edustajia mm. Sosiaali- ja terveysministeriöstä Kuntaliitosta Kelasta THL:sta Me Itse ry:stä, Vammaisfoorumi ry:stä, Kynnys ry:stä Kuntaorganisaatioista palveluntuottajaorganisaatioista Kansainvälisenä yhteistyökumppanina In Control Viestintä verneri.net/hb Facebook: Tiedän mitä tahdon!

3 Henkilökohtainen budjetointi vs. uudistuva sosiaalihuollon lainsäädäntö
Lainsäädännön uudistamisen tavoitteina mm. Siirtää sosiaalihuollon painopistettä korjaavista toimista hyvinvoinnin edistämiseen ja varhaiseen tukeen Vahvistaa asiakaslähtöisyyttä Edistää ihmisten osallisuutta, omatoimisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa yhteiskunnassa ja omassa palveluprosessissaan Muuttaa ajattelua ongelmalähtöisestä voimavaralähtöiseen Vahvistaa sosiaalityössä yksilöllistä tuen tarpeiden selvittämistä, asiakassuunnitelmaa ja yhteistyötä (Lähde: Päivi Sillanaukeen esitys sosiaalihuollon lainsäädännön uudistuksesta, ,  Tavoitteet samat, kuin Tiedän mitä tahdon! –projektin henkilökohtaisen budjetoinnin malli tavoittelee ja on saavuttanutkin

4 Miten palvelujärjestelmä huomioi yksilölliset tarpeet?
Ihmiset ja heidän tilanteensa ja toimintakykynsä ovat erilaisia. Pelkkä yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen ja yksilöllinen tuki- ja palvelusuunnittelukaan ei riitä, jos vaihtoehtoja ei ole tai ne ovat kaikille samoja. Kilpailuttaminen ei sovi vammaisten ihmisten asumispalveluihin ja sotkee kuvion. ”Ihmisten elämää ei voida määritellä ja mitata, se on erilainen päivästä toiseen”. Vammaispalvelutoimisto A Tarjolla olevat samankaltaiset palvelut B C

5 Näihin asioihin ihmiset haluavat muutoksen:
Marika Näihin asioihin ihmiset haluavat muutoksen: ”Juon päivätoiminnassa kahvia ja istun toimetonna. Olen vasta nuori mies. Tätäkö elämäni on?” ”Itsemääräämisoikeuttani poljetaan palvelutalossa. Haluan muuttaa pois.” ”Haluaisin viettää vapaa-aikaani joskus muutenkin kuin ryhmässä tai äidin kanssa.” *

6 Henkilökohtainen budjetointi? Henkilökohtainen budjetti?
Marika Henkilökohtainen budjetointi? Henkilökohtainen budjetti? Tukea tarvitsevan henkilön omalle määrittelyvallalle perustuva prosessi, jossa suunnitellaan tukea ja palveluja sekä niihin varatun budjetin käyttöä ”Selkomääritelmä”: Oman elämän ja sen toteuttamiseen liittyvien palveluiden suunnittelu Raha, joka henkilön tuen ja palveluiden tarpeenmukaiseen järjestämiseen joka tapauksessa kuluisi (= voimavarojen uudelleen kohdentamista)

7 Prosessi Avun ja tuen tarpeiden (tuettu) itsearviointi
Oman elämäntilanteen ja tavoitteiden tunnistaminen ja sanoittaminen = yksilökeskeinen elämänsuunnittelu (person-centred planning, PCP) Prosessi Aarne Henkilökohtaisen budjetin raamien määrittely Tukisuunnitelman laadinta Tukisuunnitelman arviointi ja hyväksyminen (ml. lopullisen budjetin määrittely) Tukisuunnitelman toteuttaminen = tuen ja palvelujen hankkiminen tavoitteiden toteuttamiseksi Seuranta ja arviointi: onko tavoitteet saavutettu Budjetin tarkistaminen

8 Ehdotus asioista, joita budjetin käyttäjä voi pyrkiä ratkaisemaan henkilökohtaisen budjetin avulla (= säädöksiä, joiden pohjalle henkilökohtaista budjettia voidaan esimerkiksi rakentaa) Aarne Palveluasuminen (VPL 8 §) Asumispalvelut (EHL 2 § kohta 4) Tarpeellinen ohjaus, kuntoutus sekä toiminnallinen valmennus Työtoiminnan ja asumisen järjestäminen sekä muu vastaava yhteiskunnallista sopeutumista edistävä toiminta Henkilökohtaisten apuneuvojen ja apuvälineiden järjestäminen Yksilöllinen hoito ja muu huolenpito Muu vastaava erityishuollon toteuttamiseksi tarpeellinen toiminta (EHL 2 §) Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluun esimerkiksi sisällytettäviä palveluja ja tukitoimia Henkilökohtainen apu (VPL 8 §) Tilapäishoito (EHL 2 § kohdat 6 ja 10; laki omaishoidon tuesta 4 §) Muut vammaispalvelulain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeelliset palvelut (VPL 8 §) Työ- ja päivätoiminta (SHL 27 e §; EHL 2 § kohta 4; VPL 8 b §) Työllistymistä tukeva toiminta (SHL 27 d §) Työkyvyttömyyseläke Nuoren kuntoutusraha Kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus (VPL 8 §) Vammaistuki Lääkekorvaukset Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilun ulkopuolelle jätettäviä vammaisuuden perusteella järjestettäviä palveluja ja tukitoimia (kunta, Kela, verottaja, koulutuksen järjestäjä) Kuljetuspalvelut saattajapalveluineen (VPL 8 §) Eläkettä saavan hoitotuki Apuvälineet Matkakustannukset (matkat sairaalaan, poliklinikalle tai kuntayhtymän terveydenhuollon toimintayksikköön) Auton hankinta ja muutostyöt Eläkkeensaajan asumistuki Ammatillinen kuntoutus, lääkinnällinen kuntoutus, harkinnanvarainen kuntoutus Ajoneuvoveron palautus Opiskelun edellyttämät avustajapalvelut Erityisravintokustannukset Asunnonmuutostyöt (VPL 9 §) Tulkkauspalvelut

9 Henkilökohtaisen budjetoinnin tuki- ja palvelutarjotin?
”Perinteiset sosiaalipalvelut” ”Uudet ennalta ehkäisevät sosiaalipalvelut” Esim. liikunta-, kulttuuri- ja sivistyspalvelut kunnan hallintokunnista/ kunnan ulkopuolelta Muu tuki ja palvelut Yksityisen sektorin tarjoamat palvelut Kolmannen sektorin tarjoamat palvelut Epävirallisen sektorin tarjoama tuki

10 Pekka Kinnunen vaihtoi päivätoimintaa mielekkäämpiin hommiin avustajan kanssa

11

12 Sirpa Kemppinen asuu ja elää itsenäisesti 28 palveluasumisvuoden jälkeen

13 Työvälineitä suunnittelun avuksi
Aarne Facebook: Tiedän mitä tahdon!

14 Kiitos! Aarne Rajalahti kehittämispäällikkö
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö puh Facebook: Tiedän mitä tahdon!


Lataa ppt "Kehitysvammaisten Palvelusäätiö"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google