Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

NOKIAN kaupunki Vammaispalveluohjelma 2012-2016. www.nokiankaupunki.fi 2 Nokialaiset asuvat viihtyisässä ja turvallisessa kaupungissa. Yhdenvertaisuus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "NOKIAN kaupunki Vammaispalveluohjelma 2012-2016. www.nokiankaupunki.fi 2 Nokialaiset asuvat viihtyisässä ja turvallisessa kaupungissa. Yhdenvertaisuus."— Esityksen transkriptio:

1 NOKIAN kaupunki Vammaispalveluohjelma 2012-2016

2 www.nokiankaupunki.fi 2 Nokialaiset asuvat viihtyisässä ja turvallisessa kaupungissa. Yhdenvertaisuus ja osallisuus kuuluu jokaiselle kaikkina ikäkausina.

3 www.nokiankaupunki.fi Vammaispalveluohjelman tavoitteet: 3 Edistetään ja ylläpidetään itsenäistä suoriutumista, itsemääräämisoikeutta ja yhteiskunnallista osallisuutta Turvataan riittävät palvelut Kehitetään palvelurakenteita ja toimintakäytäntöjä

4 www.nokiankaupunki.fi Ohjelman sisältö: 4 Itsenäisen elämän mahdollistaminen Esteettömyyden ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistäminen Asenteisiin vaikuttaminen Palveluiden oikea kohdentaminen

5 www.nokiankaupunki.fi Itsenäisen elämän mahdollistaminen 5 Turvataan riittävä asiakaslähtöi- nen tuki elämän eri vaiheissa Rakennetaan aktiivisesti tukiverkostoa kolmas sektori huomioiden Huomioidaan asuinrakenta- misessa esteettömän, itsenäisen asumisen edellytykset Hyödynnetään erilaisia apuvälineitä arjen tukena

6 www.nokiankaupunki.fi Esteettömyyden ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistäminen 6 Huomioidaan esteettömyys ympäristön suunnittelussa ja rakentamisessa Huomioidaan esteettömyys ympäristön suunnittelussa ja rakentamisessa Kehitetään saavutettavia kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita Huomioidaan tiedottamisessa vaihtoehtoiset kommunikaa- tiomenetelmät ja kehitetään sähköistä asiointia Turvataan mahdollisuus koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen

7 www.nokiankaupunki.fi Asenteisiin vaikuttaminen 7 Tarjotaan koulutusta kaupungin henkilöstölle esteettömyy- destä Edistetään vammaisten työllistämistä Edistetään kanssakäy- mistä kuntalaisten välillä yhdessä vammaisjärjes- töjen kanssa Tuetaan aitoa integraatiota eri elämän vaiheissa

8 www.nokiankaupunki.fi Palveluiden oikea kohdentaminen 8 Käytetään yksilöllistä palvelusuun- nittelua Ennakoidaan palvelutarpeita ja edistetään ennalta ehkäisevää toimintaa Tuotetaan riittävät asiakaslähtöi- set palvelut omana toimintana, seutuyhteis- työnä tai ostopalveluina. Huolehditaan henkilöstön riittävyydestä ja ammattitai- dosta palvelutarpeen arvioinnissa ja palveluiden tuottamisessa


Lataa ppt "NOKIAN kaupunki Vammaispalveluohjelma 2012-2016. www.nokiankaupunki.fi 2 Nokialaiset asuvat viihtyisässä ja turvallisessa kaupungissa. Yhdenvertaisuus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google