Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Logiikka-avaimia malliin •Tavoitteena on palvella hengellisesti kaikkia oululaisia mahdollisimman hyvin •Tehtäväksi annon mukaan on pyritty keventämään.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Logiikka-avaimia malliin •Tavoitteena on palvella hengellisesti kaikkia oululaisia mahdollisimman hyvin •Tehtäväksi annon mukaan on pyritty keventämään."— Esityksen transkriptio:

1 Logiikka-avaimia malliin •Tavoitteena on palvella hengellisesti kaikkia oululaisia mahdollisimman hyvin •Tehtäväksi annon mukaan on pyritty keventämään hallintoa ja miettimään resurssien tehokasta käyttöä •Lähtökohtana on ollut toimivuus ei sijoitettavat henkilöt (nykyinen henkilöstö) •Tavoitteena on mahdollistaa keskittyminen niin asioihin mihin on asiantuntijuutta. •Typistetty hallinto haastaa olemassa olevan asiantuntijuuden käyttämiseen valmisteluissa ja päätöksenteossa •Malli sisältää strategisena toimintamallina hajautettuna - hajautettuna aluetyön. Keskitettynä - hajautettuna työalat ja keskitettynä - keskitettynä tukipalvelut. •Alueiden määrän kasvaessa uusia lähikirkkoja voidaan lisätä. •Lähikirkot on hahmotettu kaupungin suuralueittain ja huomioitu kaupungin kasvava kaavoitus Kaakkurin ja Pateniemen osalta •Muistathan, että tämä on prosessin tämän vaiheen tuotos – kehittyvä sellainen

2 KV Lähi- kirkot KN Kiinteistö Kirkko 10 KHRA Muutos /kehitys- johtaja Työalat Tuki palvelut Keskusta Jumalanpalvelus- elämä Toimitukset, JP:t Musiikki Rukouselämä Lähetystyö Karja- silta Kastelli Kaakkuri Oulujoki Yli- Kiiminki Hallinto- talous Diakonia Diakonia alueilla Erityisdiakonia Vanhustyö Lähetystyö Henkilöstö Viestintä Kasvatustyö Lapsi- ja perhetyö Nuorisotyö Rippikoulu Erityisnuorisotyö Oppilaitostyö Lähetystyö Pyhä Luukas Tuira Pateniemi Hautatoimen- johtokunta Kiinteistö- johtokunta JP-elämän johtokunta Hallinto- johtokunta Diakonia- johtokunta Kasvatus johtokunta Hauta- toimi Neuvottelu- kunta Alueiden neuvottelukunnat Yli-II 2011 Erityispalvelut Sairaan sielunhoito Perheneuvonta Nuoret aikuiset Parisuhdetyö Kansainvälinen työ Työpaikkatyö Vapaaehtois-toiminta Hengellinen elämä verkossa Erityis- palveluiden- johtokunta Versio 20.8.2009

3 KV Lähi- kirkot KN Kiinteistö Kirkko 10 KHRA Muutos /kehitys- johtaja Työalat Tuki palvelut Keskusta Jumalanpalvelus- elämä Toimitukset, JP:t Musiikki Rukouselämä Lähetystyö Karja- silta Kastelli Kaakkuri Oulujoki Yli- Kiiminki Hallinto- talous Diakonia Diakonia alueilla Erityisdiakonia Vanhustyö Lähetystyö Henkilöstö Viestintä Kasvatustyö Lapsi- ja perhetyö Nuorisotyö Rippikoulu Erityisnuorisotyö Oppilaitostyö Lähetystyö Pyhä Luukas Tuira Pateniemi Hautatoimen- johtokunta Kiinteistö- johtokunta JP-elämän johtokunta Hallinto- johtokunta Diakonia- johtokunta Kasvatus johtokunta Hauta- toimi Neuvottelu- kunta Alueiden neuvottelukunnat Yli-II 2011 Erityis- palveluiden- johtokunta Erityispalvelut Sairaan sielunhoito Perheneuvonta Nuoret aikuiset Parisuhdetyö Kansainvälinen työ Työpaikkatyö Vapaaehtois-toiminta Verkko- kirkko Versio 24.8.2009

4 Lähikirkot •Keskusta Keskusta + Nuottasaari 19 400 •Karjasilta Karjasilta + Höyhtyä + Kaukovainio15 300 •”Kastelli” Oulunsuu + Maikkula17 200 •Kaakkuri10 400 •Oulujoki Myllyoja + Sanginsuu + Korvensuora19 000 •Ylikiiminki3400 •Pateniemi12 900 •Tuira Tuira + Koskela18 000 •Pyhä Luukas Kaijonharju + Puolivälinkangas20 000 •2011 Yli-Ii2240 HUOM Luvut ovat pyöristettyjä lukuja Alueet ovat Kaupungin suuralueita

5 Hallintorakenteesta •KV – Päättää suuret linjat taloudesta ja toiminnan strategiset linjaukset •KN – Päättää taloudesta ja toiminnasta johtokunnittain ja/tai osastoittain, päättää virat (ei valitse niihin, paitsi johtoryhmän jäsenet) •Johtokunnat – Päättävät henkilövalinnat virkoihin omalta sektorilta, talous ja toiminta toimialoittain •Kirkkoherra- Johtoryhmän johtaja ja alajohtajien esimies. Neuvoston PJ •Muutosjohtaja – Kirkkoherran apuna 1-3 vuotta •Johtoryhmä – Operatiivinen johtaminen •”Ala johtajat” (lähikirkkojen vastaava, työalajohtaja, viestintäjohtaja ja ”tukipalvelujohtaja”) – Vastaa oman toimialan kokonaisuudesta •”Osastojohtajat” – Vastaa oman osa sektorin kokonaisuudesta •”Neuvottelukunnat/tukiryhmät” (alueiden ja esim. viestinnän) – ei ole taloudellis-hallinnollista päätöksentekoa vaan neuvoa antava ja toiminnallinen

6 Pohdinnassa olevia asioita •Jumalanpalveluselämä suoraan työalajohtajan vai lähikirkkovastaavan (2. kirkkoherra) alla? •Tarkennettava työalojen sisältö •Selkiytettävä eri osien ja tasojen toiminnalliset sekä hallinnolliset rajapinnat •Kirkko 10 sisältö •Tukipalveluiden kokonaisuus, valtakunnallisten hankkeiden esim. HeTa tai Oulun IC-alue hanke vaikutus? •Hengellinen elämä verkossa - verkkokirkko •Minkä johtokunnan alla lähetystyö? •KV- diakonia? •NA/oppilaitostyö? •Neuvottelukuntien rooli ja asema? •Maantieteellisten etäisyyksien huomioiminen

7 Lähikirkko Alue- kappalainen Nuorisotyö Lapsi- ja perhetyö Diakonia ja lähetys Nuoret aikuiset Aikuistyö Parisuhdetyö Musiikki Jumalan- palvelus ja toimitukset Neuvottelu- kunta Aluekappalainen koordinoi lähikirkon toiminnasta yhdessä työalojen vastaavien kanssa. Hänellä ei ole suoria alaisia. Alueen rakenne muotoutuu kullakin alueella näköisekseen. Neuvottelukunta koostuu kirkkoneuvoston nimeämistä aktiivisista seurakuntalaisista. Se tukee ja ideoi alueella tapahtuvaa toimintaa. Neuvottelukunnalla ei ole Taloudellis-hallinnollista päätäntävaltaa.

8 Kasvatus Kasvatuksen johtaja Lapsi- ja perhetyö Nuorisotyö, varhaisnuorisotyö Rippikoulutyö Erityis- nuorisotyö Lähetystyöntekijä Oppilaitostyö Kasvatuksen johtokunta -Työalojen budjetin ja toimintasuunnitelmien Hyväksyminen. -Työntekijöiden valinta, johtavat viranhaltijat valitsee neuvosto.

9 Erityispalvelut Varakirkkoherra Perheneuvonta palvelut Sairaan- sielunhoito Nuoret aikuiset Parisuhdetyö Yhteiskunnallinen työ/työpaikkatyö Kansainvälinen työ Hengellinen elämä verkossa Perheasioilla ja sairaala- sielunhoidolla on omat johtavat työntekijät. Johtokunta

10 Diakonia Diakonian johtaja Diakonia alueilla Erityisdiakonia Vanhustyö Lähetystyöntekijä Diakonia johtokunta

11 Jumalanpalveluselämä Varakirkkoherra/Lähikirkko vastaava Kanttorit, Papit JP-elämän ja toimitusten ”tuote”kehittämiseen erikoistuneet työntekijät Lähetystyöntekijä Kanttorit ovat erikoistuneet osaamisen mukaan kasvatukseen, jumalanpalvelus- elämään jne. Kanttorit toimivat yhtenä tiiminä. Johtokunta

12 Huomioita •Kasvatuksen käytännön työ tapahtuu tiimeissä. Tiimeillä on omat tiimivastaavat (esim. lapsityönohjaajat) Tavoitteena ovat noin 5-10 hengen toiminnalliset tiimit. •Lapsi- ja perhetyöllä on yksi oma vastuuhenkilö, joka on yksi tiimivastaavista, samoin nuorisotyöllä sekä oppilaitostyö. Nämä ovat kasvatuksen johtajan suoria alaisia. Kasvatuksen ja diakonian erityistyömuodoilla on omat tiimivastaavat. •Lähetys on hajautettu eri työmuotoihin.

13 Työntekijöiden sijoittuminen •Kun tiedetään kuinka monta työntekijää on käytettävissä lähikirkkoihin jaetaan Oulun väestömäärä työalan työntekijä määrällä. Tätä suhdelukua käytetään jaettaessa työntekijäresurssit lähikirkon asukaslukuun. •Esimerkiksi, Oulun väestö on 1.1.2009 136 935. Jos seurakunnilla on 62 pappia, joista 45 toimii alueella ja 17 johto ja hallintotehtävissä. Suhdeluvuksi 1 lähikirkkopappia kohden tulee 3043 seurakuntalaista. Keskustan 19 400 jaetaan 3043 joten siellä on 6,37 pappia. Vastaavasti Karjasillan 15 300 jaettuna 3043 tuottaa 5,02 pappia jne. •Pyöristys tapahtuisi lähikirkkojen välillä väestöpohjan ikäjakauman perusteella •Tarvittaessa tehtävien puolitus erialueiden välillä tai kahta eri tehtävää ½ samalla henkilöllä •Työntekijöitä tulisi tällä kaavalla arvioiden Ylikiiminkin 4,8 työntekijästä Pyhän Luukaan noin (max.) 25 työntekijään


Lataa ppt "Logiikka-avaimia malliin •Tavoitteena on palvella hengellisesti kaikkia oululaisia mahdollisimman hyvin •Tehtäväksi annon mukaan on pyritty keventämään."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google