Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Teologinen tutkinto ja työelämä - Urasuunnitteluluento

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Teologinen tutkinto ja työelämä - Urasuunnitteluluento"— Esityksen transkriptio:

1 Teologinen tutkinto ja työelämä - Urasuunnitteluluento
Marita Nieminen-Seppälä, työelämäyhteyksien suunnittelija / Teologinen tiedekunta

2 Valintoja ja urasuunnittelua
Opintojen suunnittelu ja uravisio - mihin ammattiin/ työalalle haluan pätevöityä? Teologisten tutkintojen työssäoppimisjakso työelämän avaimena Mihin teologit työllistyvät? - tyypillisimmät urapolut Työnhaun avaimet

3 Opintojen suunnittelu ja uravisio
Selvitä itsellesi ammatilliset kiinnostuksen kohteet Mihin ammattiin/työalalle haluan pätevöityä? Mikä koulutusohjelma/linja sopii uratavoitteisiini? Mitkä soveltavat opinnot tarjoavat parhaan tiedon/taidon omiin urasuunnitelmiin nähden? Räätälöi opinnot ammatillisen kiinnostuksen mukaisiksi Miten pääaineen valinta tukee urasuunnitelmia? Mitä sivuaineita kannattaisi sisällyttää tutkintoon?

4 Opintojen suunnittelu ja uravisio
Pohdi oman koulutuksen painopisteitä suhteessa työssä tarvittaviin valmiuksiin Arvioi osaamistasi suhteessa ammatin vaatimuksiin Tutkinto ei anna pätevyyttä, vaan sen sisältö yhdistettynä työssäoppimisjaksolla ja muulla työkokemuksella hankittuihin valmiuksiin

5 Urasuunnittelun avaimet
OPINNOT  suunnittele opinnot ammatillisen kiinnostuksen mukaisiksi  laajenna tietämystäsi sivuainevalinnoilla, erityisesti A2- linjalla HARJOITTELU  tukea ammatilliseen pohdintaan  harjoittelupaikka voi olla mahdollinen tulevaisuuden työnantaja! KESÄTYÖT JA MUU TYÖKOKEMUS  laajentaa näkemystä työllistymisnäkymistä  auttaa verkostoitumaan  antaa kokemusta ja näkemystä ammatinvalintaan  mahdollinen tulevaisuuden työnantaja!

6 Teologisten tutkintojen työssäoppimisjakso työelämän avaimena
Konsistori : HY:n tutkinnoissa… työelämään orientoivat opinnot (kand.opinnot), asiantuntijuutta syventävä harjoittelu (maisteriopinnot) Teologisessa tiedekunnassa… - kandivaiheessa valmentavat opinnot (3.vuoden syksy) - maisterivaiheessa työssäoppimisjakso/harjoittelu (3. lukuvuoden jälkeen yleensä touko-kesäkuu) - työelämä-HOPS (1 op)

7 Suuntautumisvaihtoehdon valinta ja uravisio
A1 JA A2 B 1 JA B2 KOULUTUSOHJELMA A Kirkkojen ja yhteiskunnan teologisten tehtävien koulutusohjelma A1-linja: Evankelis-luterilaisen kirkon papin/lehtorin pätevyys - työssäoppiminen seurakunnassa 1 kk A2-linja: Yleinen linja - työssäoppiminen työelämän eri sektoreilla 2 kk KOULUTUSOHJELMA B Koulun uskonnonopettajan koulutusohjelma - B1-linja: Yhden opetettavan aineen (uskonnon) opettajan pätevyys B2-linja: Kahden opetettavan aineen pätevyys

8 Työssäoppimisjakso työelämäorientaation avaimena
A1-linja seurakuntaharjoittelu 1 kk (5 op) ennen työssäoppimisjaksoa suoritettava SOV 401 (Kirkon tehtäviin painottuvat soveltavat opinnot, valmentava jakso, 5 op) A2-linja työssäoppimisjakso 2 kk( 15 op) ennen työssäoppimisjaksoa suoritettava valmentava jakso (SOV 450-SOV 454; media-, koulutustehtävät-, hallintotehtävät-, kansainväliset tehtävät, 5 op) B: perusharjoittelu harjoittelukoulussa 7 op (TK), soveltava 5 op ja syventävä harjoittelu harjoittelukoulussa 8op (TM), opettajan työ A2: työssäoppimisjakso 2 kk (15 op) – valmentava jakso mm. media/viestintä/koulutus/kv.tehtävät Vapaavalintaisissa opinnoissa soveltavia opintoja max. 15 op (mm. kirkon eritysalojen soveltavat opinnot)

9 Työssäoppimisjakso työelämäorientaation avaimena
B-linja perusharjoittelu harjoittelukoulussa 7 op (TK), soveltava harjoittelu 5 op syventävä harjoittelu harjoittelukoulussa 8op (TM) Kirkon erityisalojen soveltavat opinnot Vapaavalintaisiin opintoihin soveltavia opintoja max. 15 op

10 Pakolliset soveltavat opinnot A-koulutusohjelmassa opiskeleville
SOV410 A1-linjan soveltavat opinnot Työssäoppimisjakso seurakunnassa 1 kk (5 op) A1 (kirkon virkaan) Praktikum I (5 op) - uskontokasvatus - sielunhoito ja diakonia - jumalanpalveluselämä Praktikum II (9op) 3 x 3op kokonaisuudet Soveltavien opintojen HOPS (1op) SOV460 A2-linjan soveltavat opinnot A2 (yhteiskunnallisiin tehtäviin) Valmentava jakso (5op) johdanto-osio - valinnaiset osiot (mm. mediatyö, viestintä, koulutus, kansainväliset tehtävät) Työssäoppimisjakso 2 kk ja raportointi (14 op) Soveltavien opintojen HOPS (1op) KANDIDAATTIOPINNOT MAISTERIOPINNOT

11 A2 (yhteiskunnallisiin tehtäviin)
Pakolliset soveltavat opinnot A-koulutusohjelmassa A2-linjalla opiskeleville SOV460 A2-linjan soveltavat opinnot A2 (yhteiskunnallisiin tehtäviin) Valmentava jakso (5op) SOV MEDIATYÖ - toimittaja, tiedottaja, kustannustoimittaja SOV KOULUTUSTEHTÄVÄT - kouluttaja, koulutussuunnittelija, tutkija, tutkimusavustaja jne SOV HALLINTOTEHTÄVÄT - julkishallinnon virkamiestehtävät (kirkko, valtio, kunnat, yliopisto) SOV KV.TEHTÄVÄT - asiantuntijatehtävät kehitysyhteistyön, lähetystyön, kv.diakonian, ekumenian, maahanmuuttajatyön aloilla Työssäoppimisjakso 2 kk ja raportointi (14op) Soveltavien opintojen HOPS (1 op) KANDIDAATTIOPINNOT MAISTERIOPINNOT

12 Valinnaiset soveltavat opinnot TM-tutkinnossa (max. 15 op)
KIRKON VIRKAAN VALMISTAVALLA A1-LINJALLA SOV420 Kirkollisten erityisalojen soveltavat opinnot (15 op) vaihtoehtoisina työaloina: - sairaalasielunhoito sielunhoito vankilassa sielunhoito kehitysvammais- ja vanhustyössä - kasvatuksen erityiskysymykset - järjestöpapin työt tai A2- Linjan Soveltavat opinnot (15 op)

13 TEOLOGIT TYÖELÄMÄSSÄ Kirkko työllistää hieman yli puolet (55 %) valmistuneista Kunta- ja kuntaliitot (opettajat) noin 20% valmistuneista opetuksen ja kasvatuksen tehtäviin Valtio, valtion liikelaitokset, järjestöt ja säätiöt, yksityiset yritykset, yliopistot ja Suomen akatemia työllistää noin 20 % tutkimustehtäviin, konsultointi- ja koulutustehtäviin, viestintä- ja mediatyöhön, hallinto-, suunittelu- ja kehitystehtäviin sekä asiakaspalvelutyöhön

14 Teologit työelämässä I
A1 linjalta mm. - Seurakuntapappi, nuorisopappi - Sairaalapappi - Vankilapappi - Perheneuvoja - Merimieskirkon pappi - Järjestöpappi (esim.Nuorten keskus, Pappisliitto...) - Lähetystyö - Seurakuntayhtymät - Tuomiokapitulit - Kirkollinen hallinto - Yliopisto

15 Teologit työelämässä II
A2 –linja tukee yksilöllistä uravalintaa - Toimittaja - Kustannustoimittaja - Kouluttaja, projektikoordinaattori - Tiedottaja, suunnittelija, palvelupäällikkö - Järjestöt, myös ei kirkolliset mm. SPR, MLL, Unifem… - Tutkija - Hallinnolliset tehtävät - Eri opetukselliset tehtävät, Yliopisto - jne.

16 TYÖNHAUN AVAIMET Tunnista omat vahvuutesi -> taitopohjainen CV
Opiskeluaikainen työkokemus oleellista tulevaisuuden työllistymisen kannalta Oma aktiivisuus avainasemassa! Panosta työhakemukseen ja ansioluetteloon, -> mainosta osaamistasi Seuraa työpaikkailmoituksia aktiivisesti

17 TYÖNHAUN AVAIMET Käytä hyväksesi omaa verkostoasi ja suhteita
Ole rohkeasti yhteydessä suoraan työnantajaan Seuraa työpaikkailmoituksia aktiivisesti Muista, että ensimmäisen työpaikan ei tarvitse olla viimeinen: työpaikat poikivat uusia työpaikkoja

18 Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopistossa
Tiedekunnan työelämäyhteyksien suunnittelija Marita Nieminen-Seppälä, A7 3.krs ti , to teologien työelämäohjaus - työharjoittelujaksot - työelämäyhteydet, tilaisuudet, mentorointi Ura- ja rekrytointipalvelut, ja vastaavat Alma-sivut, päärakennus - kurssitarjonta - henkilökohtainen neuvonta, CV-klinikat jne.


Lataa ppt "Teologinen tutkinto ja työelämä - Urasuunnitteluluento"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google