Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yhteisöllisyys – utopiaa vai arjen tekoja

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yhteisöllisyys – utopiaa vai arjen tekoja"— Esityksen transkriptio:

1 Yhteisöllisyys – utopiaa vai arjen tekoja
Diakoniatyöntekijöiden päivät Espoo YTM, diakoni Päivi Thitz

2 Yhteisöllisyys kirkon strategioissa
Läsnäolon kirkko (2002) Jumalan läsnäolon yhteisö suomalaisen todellisuuden keskellä Avoimena yhteisönä kirkko kutsuu mukaan kaikkia ja liittää ihmiset sekä Kristukseen että toinen toisiinsa Päivi Thitz, Diak Itä

3 Yhteisöllisyys kirkon strategioissa
Vastuun ja osallisuuden yhteisö (2005) Diakonia- ja yhteiskuntatyönsä kautta kirkko pyrkii kasvamaan vastuun ja osallisuuden yhteisöksi Päivi Thitz, Diak Itä

4 Yhteisöllisyys kirkon strategioissa
Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö (2007) Meidän kirkko on totta, kun kirkon jäsenet kokevat sen omaksi hengelliseksi kodikseen ja osallistuvat sen perustehtävän toteuttamiseen Tarjoamme vapaaehtoisille mahdollisuuden toimia lähimmäisenrakkauden puolesta ja kantaa vastuuta Luovumme työntekijäkeskeisestä ajattelutavastamme ja luomme seurakuntalaisille mielekkäitä toimintamahdollisuuksia Päivi Thitz, Diak Itä

5 Miten strategia ja käytäntö kohtaavat? Poimintoja nettikeskusteluista
”Kirkon työntekijäkeskeisyys on ajalta, jolloin kirkko opetti lukutaidotonta kansaa ja huolehti kurista ja järjestyksestä. Ovatko vain työntekijät aikuisia ja täysivaltaisia uskossaan ja hengellisyydessä?” ”Konfirmoitu seurakuntalainen = täysivaltainen seurakuntalainen, jonka tulisi olla seurakunnan ja kirkon perussolu, joka demokraattisesti päättää seurakunnan toiminnasta. ” ”Heikkoutena työntekijäkeskeisyys, jossa seurakunnan jäseneltä on kadonnut tietoisuus siitä, mikä paikka hänellä, hänen uskollaan ja toiminnallaan on seurakunnan elämässä. ” Päivi Thitz, Diak Itä

6 Koinonia Alkuseurakunnan yhteisöllisyyttä kuvaava käsite
Osallisuus yhteisöstä, jossa olemme kasvokkain sekä Jumalan että toinen toistemme kanssa Päivi Thitz, Diak Itä

7 Koinoninen diakonia (Juhani Veikkola)
Korostaa elämää yhteisönä, jossa ihmiset otetaan täysivaltaisina ja itsenäisinä yhteisön jäseninä eikä auttamisen kohteina Kyseenalaistaa jyrkän erottelun auttajiin ja autettaviin, viranhaltijoihin ja asiakkaisiin Etsii yhdessä ihmisten kanssa sellaisia elämänmuotoja, joissa myös vaikeuksiensa kanssa kamppailevien osallisuus toteutuu Päivi Thitz, Diak Itä

8 Diakonian yhteisöllisyyden kehittämishanke (Koinonia) 2007-2009
Miten toteutamme tätä strategioissa tavoiteltua yhteisöllisyyttä ja seurakuntalaisen osallisuutta käytännössä? 7 itäsuomalaista seurakuntaa, Diak Itä, Tykes Toimijoina diakoniatyöntekijät + seurakuntalaiset, seurakuntien työyhteisöt Päivi Thitz, Diak Itä

9 Hankkeen toiminnassa syntyneitä ajatuksia ja kokemuksia
Työntekijäkeskeisyydestä luopuminen Kohti alhaalta uudistuvaa kirkkoa. ”Historiallinen painolasti ja vahvat perinteet tekevät näkökulman muutoksen vaikeaksi erityisesti työntekijöille” (Paarma 2008). Työntekijäkeskeisyydestä seurakuntalaisen näkökulmaan Toiminnan rakentaminen seurakuntalaisten tarpeista lähteväksi Päivi Thitz, Diak Itä

10 Ajatuksia ja kokemuksia
2. Seurakuntalaisen osallisuus Seurakuntalainen mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen Seurakuntalainen toiminnan kohteesta työntekijän kumppaniksi Seurakuntalaiset tarvitsevat tilaa osallisuuteen ja tukea kasvuun täysivaltaiseksi seurakunnan jäseneksi. Päivi Thitz, Diak Itä

11 Ajatuksia ja kokemuksia
3. Tasaveroinen vuorovaikutus Osalliseksi tuleminen (kumppanuus ja toimijuus) edellyttää seurakuntalaisen äänen kuulemista ja sen todesta ottamista Kohti tasaveroista vuorovaikutusta Jokaisen mielipide arvokas Erilaisten näkemysten kuuleminen Yhteisten ratkaisujen rakentaminen Osallisuutta mahdollistavat menetelmät käyttöön Päivi Thitz, Diak Itä

12 Ajatuksia ja kokemuksia
4. Omien lahjojen käyttöön ottaminen Kotimaa: ”Työntekijät suunnittelevat seurakuntalaisille toimintaa” Seurakuntalainen työntekijän pikkuapulaisesta todelliseksi toimijaksi ”Omannäköisen” paikan löytäminen yhteisön rakentamistehtävässä Päivi Thitz, Diak Itä

13 Ajatuksia ja kokemuksia
5. Yhteistoiminta ja kohtaaminen yli rajojen Yhteistoiminta työyhteisöissä ja työalojen välillä Eri ryhmien ja erilaisten ihmisten kohtaamisen mahdollistaminen Lisätietoja hankkeen tuloksista: Päivi Thitz, Diak Itä

14 Tuplatiimi -työskentely
Mitä konkreettisia asioita pitäisi lähteä tekemään, jotta seurakuntalaisen osallisuus voisi vahvistua? Miten seurakunnastanne voisi rakentua enemmän seurakuntalaisten oma yhteisö? Päivi Thitz, Diak Itä


Lataa ppt "Yhteisöllisyys – utopiaa vai arjen tekoja"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google