Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sähköisen potilaskertomuksen integraatiotarpeet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sähköisen potilaskertomuksen integraatiotarpeet"— Esityksen transkriptio:

1 Sähköisen potilaskertomuksen integraatiotarpeet
HUS:ssa otetaan vaiheittain käyttöön MD-Oberon potilashallinnon järjestelmä ja MD-Miranda potilaskertomusjärjestelmä vuosina Integraatioita on suunniteltu uusia Musti-tuotteet korvaavia järjestelmiä varten Tilanne järjestelmien osalta: MD-Mirandan pilotointi: HYKS:n psykiatrian klinikka 1999 alkaen HYKS, Iho- ja allergiasairaala, Lasten ja nuorten sairaala 2001 alkaen Lohjan sairaala 2002 alkaen MD-Oberon: koko sovellus käytössä Tammisaaren sairaalassa Lähete-sovellus HYKS, Helsingin sairaalat Seuraava kokonaisvaltainen käyttöönotto Hyvinkään sairaalassa, jossa tavoitteena myös sähköisten hoitopalautteiden toimittaminen perusterveydenhuoltoon Integrointi pki-pohjaiseen käyttäjähallintajärjestelmään (HUSkey)

2 Sähköisen potilaskertomuksen integraatiotarpeet
1. Radiologian tutkimuspyynnöt ja -vastaukset Taustaa: Siirtyminen vaiheittain RADU:sta Agfan RIS-järjestelmään HUS Röntgenistä (Hgin sairaalat) liikelaitos HUS tuottaa useille (isoille) asiakkaille ko. diagnostiikkapalvelut Integraatiotarpeet potilaskertomukseen: MD-Oberon: työpöytäintegraatio kaikista osasovelluksista RIS-järjestelmään MD-Miranda: työpöytäintegraatio RIS-järjestelmään sekä sanomavälitteinen tutkimuspyynnön ja -lausunnon liittäminen osaksi sairauskertomuksen RTG-näkymää myös kuvalinkkien siirtäminen kertomuksen RTG-näkymään ja kuvalinkin kautta on mahdollisuus avata kuvankatselusovellus ja halutut kuvat Integraatiotarpeet aluejärjestelmään kuntien ja erityisvastuualueiden omien lausuntotietojen sekä sanomavälitys ko. kuntien järjestelmiin että viitteiden tuottaminen ATJ:hin

3 Sähköisen potilaskertomuksen integraatiotarpeet
2. Laboratorion tutkimuspyynnöt ja -vastaukset Taustaa: HYKS laboratoriodiagnostiikasta liikelaitos MD-Oberonin käyttöönottojen myötä Weblab-käyttöliittymän hyödyntäminen HUS tuottaa useille (isoille) asiakkaille ko. diagnostiikkapalvelut Integraatiotarpeet potilaskertomukseen: MD-Oberon: työpöytäintegraatio kaikista osasovelluksista Weblab-järjestelmään, jolla tehdään tutkimustilaukset ja luetaan vastaukset MD-Miranda: työpöytäintegraatio Weblab-järjestelmään tutkimustilausten tekemistä ja vastausten lukemista varten ehkä myös tutkimusten otsikkotasoisen linkin välittäminen sanomalla kertomukseen Patologian järjestelmä Qpati tutkimuspyyntöjen ja -vastausten liittäminen Qpati-järjestelmästä sanomavälitteisesti MD-Mirandaan

4 Sähköisen potilaskertomuksen integraatiotarpeet
3. Osasto- tai toimintokohtaiset järjestelmät - 1 HUS:ssa yli 10 endoskopioita tekevää hoitoyksikköä Poliittinen linjaveto: yhtä toimintoa varten hankitaan vain yksi järjestelmä, jota käytetään koko sairaanhoitopiirissä Päätös Endobasen hankinnasta 09/2003 MD-Miranda: lausunnon siirtäminen osaksi potilaskertomusta mukaan lukien kuvalinkit työpöytäintegraatio? Onko todellista tarvetta? Raskaus- ja synnytyskertomusjärjestelmä Hankintapäätösesitys HUS:n hallituksessa Integraatiotarpeet MD-Mirandaan Työpöytäintegraatio? Näyttää olevan tarvetta Sanomavälitteinen? Selvitettävä onko todellista tarvetta? Case: Alueellisen diabetesjärjestelmän (ProWellness) integroimisen ratkaiseminen

5 Sähköisen potilaskertomuksen integraatiotarpeet
3. Osasto- tai toimintokohtaiset järjestelmät - 2 Meilahden sairaalan päivystyspoliklinikka: päivystyskäyttöön parametroitu Deion Clinisoftin järjestelmä Integraatiotarpeet potilaskertomukseen: Päivystyskäynnistä laadittavan tekstimuotoisen yhteenvedon siirtäminen sanomavälitteisesti pääkertomukseen Kenties myös ns. ”rahtikirjan” eli hoitosuunnitelman tietojen siirtäminen pääkertomukseen Päivystyksen hoitoyhteenvedon std:n mukaisen viitteen tuottaminen ATJ:ään Teho-osastojen tietojärjestelmät: mm. HYKS, Lasten ja nuorten sairaala, Meilahden sairaala, Jorvin sairaala Tehohoitojaksosta laadittavan tekstimuotoisen yhteenvedon siirtäminen pääkertomukseen Muu teho-osastojärjestelmän tuottama mittaustieto…harkitaan sitten, kun valtakunnallinen teho- ja anestesiajärjestelmien ydintietojen määrittely valmistuu. Hanketta vetää HAUS:n Seppo Ranta.

6 Sähköisen potilaskertomuksen integraatiotarpeet
4. Skannattavat dokumentit ja valokuvat Skannausta koskeva poliittinen linjaus: Ei massiivista skannaustoimintaa, vain potilaan hoidon vaatiessa ml. rtg-kuvat (HUS:ssa arviolta 25 hyllykilometriä paperikertomuksia) Ei kiireellisyyslistan kärkipäässä Valokuvat Monissa hoitoyksiköissä tuotetaan digitaalisia valokuvia Kuvien sähköinen arkistointi PACS:n kuva-arkistoon…edellytys tutkimuspyynnön/vastauksen luominen radiologian järjestelmään, lisäksi PACS:n brokerin antaman ac-numeron välittäminen sille järjestelmälle, jolla digitaalinen valokuva tuotetaan…ei vielä tuotteistettu ratkaisu Kuvat pitäisi linkittää MD-Mirandaan, jotta kertomuksesta voidaan nähdä mitä kuvia potilaasta on olemassa ja avata ne potilaskertomuksen käyttöliittymästä kuvienkatselusovelluksella Alueellinen näkökulma mm. silmänpohjakuvauksissa

7 Sähköisen potilaskertomuksen integraatiotarpeet
5. Aluetietojärjestelmä Tavoitteena, että MD-Miranda tuottaa viitteet aluetietojärjestelmään ajastetusti push-periaatteella Aluetietojärjestelmästä voidaan viitteen kautta hakea käyttöliittymään potilaan erikoisalan sairauskertomustiedot Aluetietojärjestelmä tekee sanomavälitteisen kyselyn, johon MD-Miranda antaa vastauksen Kiireellinen asia! Jäsenkunnat odottavat mahdollisuutta päästä katsomaan ATJ:n kautta erikoissairaanhoidon tietoja potilaan suostumuksella. Tavoite on toteuttaa ATJ-liittymä MD-Mirandan versiovaihdon yhteydessä vuoden 2004 alkupuolella Aluetietojärjestelmän ja perusjärjestelmien käyttöliittymäintegraatio on myös koettu kiireelliseksi (MdMiranda+Oberon vs. ATJ, Pegasos vs. ATJ, Effica vs. ATJ) - käyttäjähallinnan ratkaisut, vahva käyttäjien tunnistaminen -> liittymä ammattilaisen kansallisiin varmennepalveluihin

8 Sähköisen potilaskertomuksen integraatiotarpeet
Yhteenveto Sanomavälitteiselle integraatiolle paljon tarpeita, pitkäaikaisesti säilytettävät tiedot tulisi siirtää erilaisista tietojärjestelmistä potilaskertomukseen erikoisalojen ja sairaanhoidollisten palvelualojen kokonaisuuksiin Järjestelmien välisen ja ulkoisen sanomavälityksen hallintavälineenä HUSway Työpöytäintegraatioille ja kertakirjautumiselle potilaskertomuksesta toisen osapuolen sovellukseen myös paljon tarpeita, kiireellisyyslistalla ensimmäisenä Multilabin web-käyttöliittymä ja RIS-järjestelmän web-käyttöliittymä, ATJ-liittymä…työpöytäintegraatioiden tarve tulee varmaankin olemaan loputon


Lataa ppt "Sähköisen potilaskertomuksen integraatiotarpeet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google