Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Case Satshp: TerveysViestiKeskus-palveluiden hyödyntäminen ja etenemismalli Satakunnan Sairaanhoitopiiri Tuire Mikola Terveysviestikeskus-päivä 23.11.2005.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Case Satshp: TerveysViestiKeskus-palveluiden hyödyntäminen ja etenemismalli Satakunnan Sairaanhoitopiiri Tuire Mikola Terveysviestikeskus-päivä 23.11.2005."— Esityksen transkriptio:

1 Case Satshp: TerveysViestiKeskus-palveluiden hyödyntäminen ja etenemismalli
Satakunnan Sairaanhoitopiiri Tuire Mikola Terveysviestikeskus-päivä

2 Esityksen sisältö Tausta Tietojen välityksen periaatteita
Tietojen välityksen nykytilanne Satakunnassa Viitteiden ja viestien välitys Hankinta- ja toteutusmalli Eteneminen Yhteenveto TMi

3 Tausta Välitettävää tietoa terveydenhuollossa paljon
pirstaleisuus lisää välityksen tarvetta Vasta murto-osa tarvittavasta tiedon välityksestä hoidetaan sähköisesti terveydenhuollossa Toimijoilla erilaiset valmiudet ja käytännöt välittää tietoa Kustannus-tehokkuudessa parannettavaa TMi

4 Tausta erilaisia tiedonvälitys tilanteita
tiedon välitys tarvittaessa sinne missä tarvitaan esim potilaan hoitotilanteessa päätöksenteon tueksi tiedon välitys toiselle osapuolelle sovittu käytäntö - esim. alihankintatilanne tiedon välitys ohjauksen ja seurannan tueksi tietojen välitys toimijoiden välillä – yli organisaatiorajojen sisäinen tiedonvälitys, järjestelmäintegraatio TMi

5 Vaihtoehtoja tietojen välitykseen
Kahdenväliset yhteyskäytännöt Entä jos paperipostin jakelu toimisi näin? Välityspalvelu TMi

6 Tietojen välityksen periaatteita
Lähtökohtana toimintamallit Standardeihin perustuvat ratkaisut avoimet rajapinnat, tietosisällöt Välitettävät tiedot samaa reittiä pitkin perusjärjestelmästä vrt ’keltainen postilaatikko’ Lähettäjän ei tarvitse huolehtia jakelusta: missä muodossa lähettäjä tiedon haluaa vastaanottaa esim. potilaslaskut perinteisenä ekirjeenä tai sähköisesti Tietoturvallisuus varmistettava tietosisällön muuttumattomuus ja perille meno tarvittavassa ajassa Liikenteen keskitetty hallinta ja valvonta TMi

7 Välityspalvelut – osa kansallista ja paikallista arkkitehtuuria
Välityspalvelut yksi ’peruspalveluista’, Tarvitaan: Kansalliset toiminnalliset vaatimusmääritykset Kansallisesti tarjottavien palveluiden palvelukuvaukset ja ’liittymisohjeet’ Kansallisten toimijoiden toimintamallit välityspalveluissa Sopimukset palveluiden hinnoittelu- ja laskutuskäytännöistä Kansalliset määritykset osaksi hankintaa ja toteutusta Migraatiopolku Palveluketjut Suostumukset Viitteet (Ref) Kyselyt (Query) Lokit Koodistot Hakemistot Valtakunnalliset palvelut Erikoissairaanhoito Potilastiedot Musti/Seniori Multilab Sanomat ja kyselyt Sähköinen kertomus Viiteaihiot Kertomusdokumentit Lähetteet Seurantatiedot Jonot Alueellinen seurantatieto Perusterveydenhuolto Potilastiedot Effica Pegasos Sosiaalitoimen järjestelmät Arkistot: - Kuvat, Signaalit - Kertomus - Laboratorio ADAPTERI adapteri kuuluu osaksi jokaista järjestelmää, joka on yhteydessä toisiin järjestelmiin - myös alueellinen arkistojärjestelmä tarvitsee adapterin - adapteri toteuttaa yleisen kuljetusmekanismin - mekanismi ei ota kantaa siihen, mitä tietosisältöä välitetään adapteri vastaa kyselyihin - adapteri välittää erilaisia tietosisältöjä ja sanoimia xml-muodossa (CDA/R1 ja R2, V3) Alueellinen Apuvälinehallinta Alueelliset erityisjärjestelmät TMi

8 Viitetiedot: Fiale-palvelu - Terveysviestipalvelu
Palveluun liittyneet SatShp, Kaikki terveyskeskukset Erityishuoltopiiri Sosiaalitoimen yksiköitä Koekäyttö alkamassa (hinnoittelumallit) Yksityisiä lääkäriasemia, Työterveyshuolto (Outokumpu) VSSHP liittyy samaan ympäristöön, - 12 /2005-> VSSHP:ssä 3 / terveyskeskuksissa Viitteitä tuottavat järjestelmät ESH: Musti, Multilab, Seniori PTH: Effica PTH Pegasos 12/2005-> VSSHP Miranda ja Multilab 3/2006-> Kuva-arkistot 2006 Suunnitelmissa yhteiskäyttö PSHP:n kanssa > 11/2005: n. 500 käyttäjää n. 6 milj viitettä Musti, Webkert Kuva-arkistot Multilab II Miranda Sairaala-seniori Effica Pegasos TMi

9 Viestit -TerveysViesti-palvelut
Adapterin kautta välitetään tiedot Itellan välityspalveluun Potilaslaskujen tiedot (E-kirje-palvelu) Hoitotakuun seurantatiedot Valmiudet tuotannossa SatShp:n Musti-järjestelmä-adapterissa Satshp alueella pilottina Muutokset: - tarvittavien tietojen poiminta perus- järjestelmästä - muutos adapteriin; ao tietojen käsittely Stakes Viitteet Musti, Webkert Itellan Välityspalvelu Kuva-arkistot Multilab II Miranda Sairaala-seniori Effica Pegasos TMi

10 Hankinta- ja toteutusmalli
Satshp toimii tilaajan edustajan roolissa: tehnyt puitesopimuksen Fiale-palvelusta toimittajan kanssa tehnyt puitesopimukset Perusterveydenhuollon järjestelmäadaptereista toteutus, pilotointi, hyväksymistestaus, käyttöönotot adapterille väestöpohjaan perustuva käyttöoikeusmaksu Terveyskeskukset tehneet adapterin ylläpitosopimuksen perusjärjestelmätoimittajien kanssa Adapterit tuotannossa viitteiden välitystä varten päivitykset sanomien välitykseen sovitaan ja tehdään SatShp:n pilotoinnin aikana yhteisen suunnitelman mukaisesti Käyttöönotto yhteisesti SatShp:n / SALPA-hankkeen tukemana TMi

11 Kokemuksia, johtopäätöksiä
Sekä viitetietojen välitys että viestien välitys toiminut hyvin haasteena tiedon määrä; miten käyttäjä löytää oikean tiedon nopeasti Perusjärjestelmien valmiuksien toteutukseen varattava aikaa Keskitetty sopiminen, yhteinen käyttöönotto ja testaus nopeuttanut ja helpottanut etenemistä TMi

12 Eteneminen Satakunnassa
Tavoitteena saada kattavasti myös sosiaalitoimi ja yksityinen sektori mukaan Sisällön laajentaminen sovitaan alueellisessa tietohallintosuunnitelmassa E-lausunnot Henkilökunnan palkkalaskelma Lähetteet, palautteet Reseptit Asiakirjatiedot kansalliseen arkistoon Samanlaiset valmiudet kaikkien alueen toimijoiden järjestelmäadaptereihin Välityspalvelun vaatimusmääritykset SatShp:n DataGate:n uudistaminen 2006 hoidettu mm laboratoriopyynnöt ja vastaukset Sisäinen integraatio TMi

13 Yhteenveto Kustannustehokkuus Tarvitaan Alueellinen toimija
Toimintamallikuvaukset - ei pelkästään tekninen asia Kansalliset toiminnalliset vaatimusmääritykset palvelulle Hankintamallit, hinnoittelu ja laskutus – yhteiset pelisäännöt Alueellinen toimija Migraatiopolku TMi


Lataa ppt "Case Satshp: TerveysViestiKeskus-palveluiden hyödyntäminen ja etenemismalli Satakunnan Sairaanhoitopiiri Tuire Mikola Terveysviestikeskus-päivä 23.11.2005."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google