Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suomen massa- ja paperiteollisuuden ympäristönsuojelukustannukset

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suomen massa- ja paperiteollisuuden ympäristönsuojelukustannukset"— Esityksen transkriptio:

1 Suomen massa- ja paperiteollisuuden ympäristönsuojelukustannukset
Metsäteollisuus käyttää vuosittain noin 150 milj. euroa ympäristönsuojeluun Suomessa Suomen massa- ja paperiteollisuuden ympäristönsuojelukustannukset

2 Tuotannon kasvusta huolimatta päästöt vesistöihin ovat vähentyneet huomattavasti

3 Metsäteollisuuden osuus Suomen ilmaan kohdistuvista päästöistä on noin 10 %

4 Ympäristönsuojelun tavoitteena on jatkuva parantaminen kustannustehokkain keinoin
Suomen massa- ja paperiteollisuuden tuotantoon suhteutettu päästöjen kehitys * Vertailu vuoteen 1990

5 Metsäteollisuus on onnistunut vesiensuojelussa erinomaisesti
Suomen massa- ja paperiteollisuuden tuotanto ja jätevesikuormitus

6 COD-päästöt ovat vähentyneet 66 % tuotettua tonnia kohti vuodesta 1992
Suomen massa- ja paperiteollisuuden COD-päästöt (kemiallinen hapenkulutus)

7 Metsäteollisuuden osuus on noin 4 % Suomen ravinnepäästöistä
Suomen massa- ja paperiteollisuuden ravinnepäästöt vesistöihin Tuotanto milj. t/v

8 AOX-päästöt ovat alentuneet 85 % tuotettua tonnia kohti vuodesta 1992
Suomen selluteollisuuden orgaaniset klooriyhdisteet (AOX)

9 Rikkipäästöt ovat laskeneet 94 % tuotettua tonnia kohti vuodesta 1992
Suomen massa- ja paperiteollisuuden rikkipäästöt ilmaan

10 Typenoksidipäästöjen vähentäminen on erittäin haastavaa
Suomen massa- ja paperiteollisuuden typenoksidipäästöt ilmaan

11 Suomen massa- ja paperiteollisuuden hiukkaspäästöt ilmaan
Hiukkaspäästöt ovat vähentyneet 85 % tuotettua tonnia kohti vuodesta 1992 Suomen massa- ja paperiteollisuuden hiukkaspäästöt ilmaan Tuotanto milj. t

12 Massa- ja paperiteollisuuden fossiiliset hiilidioksidipäästöt Suomessa
Fossiiliset hiilidioksidipäästöt ovat alentuneet 47 % tuotettua tonnia kohti vuodesta 1990 Massa- ja paperiteollisuuden fossiiliset hiilidioksidipäästöt Suomessa Tuotanto milj. t/v

13 Massa- ja paperitehtaiden kaatopaikkajätteet Suomessa
Materiaalitehokkuutta parantamalla on saatu vähennettyä kaatopaikkajätteiden määrää Massa- ja paperitehtaiden kaatopaikkajätteet Suomessa

14 Kaatopaikkajätteet ovat vähentyneet 76 % tuotettua tonnia kohti vuodesta 1992
Massa- ja paperiteollisuuden kaatopaikkajätteet 2010, yhteensä n t

15 Luonnonsuojelualueet 1.1.2009
kpl pinta-ala (ha) Kansallispuistot 35 Luonnonpuistot 19 Soidensuojelualueet 171 Lehtojensuojelualueet 52 1 200 Vanhat metsät 91 9 400 Hylkeidensuojelualueet 7 18 800 Muut luonnonsuojelualueet valtionmailla 39 49 100 Metsähallituksen perustamat luonnonsuojelualueet 24 800 Yksityismaiden luonnonsuojelualueet 6 466 Yhteensä 6 904 Erämaa-alueet 12 YHTEENSÄ 6 916

16 Suojellut ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevat metsät 1.1.2009
Luokitus Metsämaa ha % metsämaan kokonaisalasta Metsä- ja kitumaa ha % metsä- ja kitumaan kokonaisalasta Kokonaismaa-ala ha % kokonaismaa-alasta 1: Tiukasti suojellut metsät ha 5,1 % ha 8,9 % ha 13,6 % 2a: Suojellut metsät, joissa varovaiset hakkuut ovat mahdollisia ha 0,4% ha 0,6% ha 0,7% 1+2a: Suojellut metsät ha 5,5% ha 9,5 % ha 14,4% 2b: Rajoitetussa metsätalouskäytössä olevat alueet ha 2,8% ha 3,4% ha 3,6% 1+2a+2b: Kaikki yhteensä ha 8,3% ha 12,9 % ha 18,0 %


Lataa ppt "Suomen massa- ja paperiteollisuuden ympäristönsuojelukustannukset"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google