Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Laitteistojen vaatimustenmukaisuus Hannu Nuolivirta Tekninen asiantuntija 14.11.2007 Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Laitteistojen vaatimustenmukaisuus Hannu Nuolivirta Tekninen asiantuntija 14.11.2007 Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille."— Esityksen transkriptio:

1 Laitteistojen vaatimustenmukaisuus Hannu Nuolivirta Tekninen asiantuntija Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille

2 Yleisiä vaatimuksia sammutuslaitteistojen toteutukselle
Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa aina rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttymisestä. Sammutuslaitteiston rakentaminen tai purkutyöt vaativat aina rakennuslupamenettelyä, koskee myös jälkiasennuksia. Rakennusvalvonta lupamenettelyssään ja aloituskokouksessa hyväksyy käytettävän suojaustason ja asennettavan laitteiston suunnitteluperusteista tehdyn selvityksen perusteella. Pääsuunnittelija / sammutuslaitteiston erityissuunnittelija vastaavat sammutuslaitteistosuunnitelman oikeellisuudesta. Asennusliike vastaa sammutuslaitteiston toteutuksesta ja laatii asennustodistuksen. Tarkastuslaitos varmentaa laitteiston rakentamiselle asetettujen vaatimusten toteutumisen tarkastuksessaan. Hannu Nuolivirta

3 Vaatimukset pelastustoimen laitteille
Perusteet laki pelastustoimen laitteista 10/2007 Vapaaehtoinen CE- merkintä RTD direktiivi Valmistajan muu vakuutus Laitteistojen rakentamiselle asetetut vaatimukset Rakennuttajan asettamat vaatimukset Rakentamista valvovien viranomaisten asettamat vaatimukset Suunnittelu- ja asennusohjeissa asetetut vaatimukset Hannu Nuolivirta

4 Laitteistojen vaatimustenmukaisuus
Laitelaki 10/2007 eikä asetus A65(ohje) aseta teknisiä vaatimuksia sammutuslaitteistojen teknisille ominaisuuksille eikä niiden vaatimustenmukaisuutta osoittaville menetelmille. Laitteistojen täytettävä olennaiset turvallisuusvaatimukset ja oltava käyttötarkoitukseensa sopivia ja toimintavarmoja CEAn ohjeistukset (säännöt) luovat tason ja määrittelevät toteutuksen suunnittelu- ja asennusparametrit perinteisissä sammutuslaitteistoissa. Vesisumulaitteistoissa sovelletaan eri kansainvälisiä ohjeita ja standardeja (mm.CEA, NFPA 750, FM, UL2167 Vds jne) Sammutuslaitteistoille asetettavat vaatimuksia myös rakentamiselle asetettavista vaatimuksista ja odotusarvoista Hannu Nuolivirta

5 Mistä CE-merkinnän saa?
CE-merkintä ei ole hyväksyntä, sitä ei myönnä mikään taho valmistaja ottaa itse CE-merkinnän käyttöönsä edellyttäen että vaatimukset täyttyvät Hannu Nuolivirta

6 Mitä CE-merkintä tarkoittaa?
CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa tuotteen olevan direktiivin / -ien mukainen CE-merkittyä tuotetta saa vapaasti tuoda, viedä ja saattaa markkinoille kaikissa ETA-maissa CE-merkintä vapauttaa valmistajan hyväksyttämästä tuotettaan erikseen jokaisessa ETA-jäsenmaassa CE-merkinnän käyttöönotto lopettaa kansalliset, päällekkäiset viranomaishyväksyntämenettelyt Hannu Nuolivirta

7 Paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen CE- merkintöjen käyttö ja vaatimustenmukaisuus
Sähköinen kysely lähetettiin kaikille tiedossa oleville paloilmoittimia ja sammutuslaitteistoja markkinoille asettaville yrityksille. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää CE merkinnän käyttöä ja muuta vaatimustenmukaisuuden osoittamista - Kyselyn mukana toimitettiin tiedot kaikista alan harmonisoiduista tuotestandardeista EN Kyselyä täydennettiin liikkeisiin tehdyillä valvontakäynneillä Hannu Nuolivirta

8 Paloilmoittimet Havaintoja
Kaikilla toimijoilla oli CE- merkittyjä tuotteita tuotevalikoimassaan. Maahantuodut tuotteet varustettu CE- merkinnällä. Aina ei tietoa merkinnän perusteista. Omissa valmisteissa ei käytetä CE- merkintää, vaikka tuotteet vastasivat harmonisoituja standardeja ja tuotteista löytyi vaatimustenmukaisuusvakuutukset. Huomioidut muut direktiivit LVD, EMC, ATEX ja WEEE Muita standardeja: VDS, BS, UL, LBCP SEKÄ SS3654 Asennus- ja käyttöohjeistus pääosin olemassa Hannu Nuolivirta

9 Paloilmoittimien suunnittelu ja asennus
Kansallinen ST tietopalvelun julkaisema suunnittelu- ja asennusohje ST2002 laajasti käytössä ja sovelletaan kaikissa paloilmoittimissa. Käytettäessä laitteista joista ei ole harmonisoitua EN- standardia sovelletaan valmistajan ohjeita. Laitteiden yhteensopivuuden ja käytettävyyden osoittamisessa käytännöt vaihtelevat. Ennakolta suoritetut testit ja varmistukset Kohdekohtainen testaus käyttöönotto-menettelyn yhteydessä. Hannu Nuolivirta

10 Sammutuslaitteistot CE- merkinnällä varustettuja tuotteita vähän
harmonisoituja standardeja ei ole käytettävissä kuin yksittäin Tietämys rakennustuotedirektiivistä osin heikolla tasolla Tuote ei vastauksista huolimatta ollut todellisuudessa varustettu CE-merkillä RTD perusteella, vaikka maahantuoja näin oletti. Vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa VDS, UL, LBCP, BS, SS3654 ja IMO Hannu Nuolivirta

11 Sammutuslaitteistojen suunnittelussa ja asennuksessa sovellettu ohjeistus
Sprinklerilaitteistot CEA 4001 ja osin NFPA, FM, VDS Kaasusammutuslaitteistot CEA 4007, VDS CEA 4008, VDS Muut sammutuslaitteistot Vesisumu NFPA , osin CEA 4001, IMO, VDS, SB (ruotsin asuntosprinkleriohje) Muut Hannu Nuolivirta


Lataa ppt "Laitteistojen vaatimustenmukaisuus Hannu Nuolivirta Tekninen asiantuntija 14.11.2007 Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google