Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

YK:n lapsen oikeuksien sopimus (LOS)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "YK:n lapsen oikeuksien sopimus (LOS)"— Esityksen transkriptio:

1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus (LOS)
- Samat oikeudet kaikille lapsille

2 Lapsen oikeuksien sopimuksen tausta
YK:n lapsen oikeuksien sopimus hyväksytty 1989 Suomessa sopimus tuli voimaan 1991 Lapsen oikeuksien päivää vietetään Vuonna 2013 ensimmäisen kerran liputuspäivä Suomessa Juhlavuosi 2014: LOS 25 vuotta Lapsen oikeuksien sopimus on valtioita oikeudellisesti sitova ja velvoittava ihmisoikeussopimus

3 Lapsen oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia
Lapsen oikeuksien sopimuksessa on yhteensä 54 artiklaa. Ne sisältävät asioita, joiden toteutumisesta kaikkien aikuisten pitää huolehtia. Sopimuksen neljä yleistä periaatetta: syrjimättömyys (artikla 2), lapsen edun ensisijaisuus (artikla 3), oikeus kehitykseen (artikla 6) ja lapsen osallisuus (artikla 12) Artiklan 3 mukainen lapsen etu toteutuu, kun hänelle lapsen oikeuksien sopimuksessa turvatut oikeudet toteutuvat. Lapsen etu: artiklan 3 mukaan kaikessa lasta ja lapsiryhmää koskevassa päätöksenteossa tulee harkita, miten se parhaiten toteuttaa lapsen etua.

4 Lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi
Kaikki lapset kykenevät ilmaisemaan itseään, kunhan vain aikuinen löytää keinot ymmärtää lasta. Artikla 12: Lapsella on oikeus ilmaista vapaasti omat näkemyksenä kaikissa itseään koskevissa asioissa ja ne on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.

5 Luota lapsen vahvuuksiin
Jokaisella lapsella on yksilölliset tarpeensa, mahdollisuutensa ja toiveensa. Artikla 6: Lapsella on oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehitykseen - omaan yksilölliseen tahtiinsa ja täysimääräisiin mahdollisuuksiinsa. Luota lapsen vahvuuksiin

6 Erilainen mutta yhdenvertainen
Jokainen lapsi saa olla oma itsensä, ainutlaatuinen ja yhdenvertainen. Ketään ei saa kiusata. Artikla 2: Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ulkonäön, alkuperän, vammaisuuden, mielipiteen tai muiden ominaisuuksien vuoksi. Erilainen mutta yhdenvertainen

7 Lapsella on oikeus leikkiin
Sopimuksen 25. juhlavuonna teemaksi on valittu leikki. Kaikille lapsille tulee tarjota mahdollisuus, sopiva ympäristö ja tarvittaessa myös tukea leikkiin. Tämä liittyy keskeisesti myös muihin sopimuksen periaatteisiin. Artikla 31: Lapsen oikeus leikkiin, lepoon, vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään.

8 Lapsen oikeudet ovat ihmisoikeuksia
Lapsiasiavaltuutetun sivuille on koottu materiaalia siitä, mitä tämä tarkoittaa lasten ja nuorten osalta: Tiedätkö lapsen ihmisoikeuksista? Toteutuvatko oikeutesi? Tiesitkö, että lapsilla on omat oikeudet? Suomen UNICEF ry:n sivuilta löytyy tietopaketti lapsen oikeuksien sopimuksesta: Mikä on lapsen oikeuksien sopimus? Lastensuojelun Keskusliiton materiaalia: Kasvata ilolla Luota mun vahvuuksiin


Lataa ppt "YK:n lapsen oikeuksien sopimus (LOS)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google