Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

UVA 2 - Uusi Väylä Ammattiin 2

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "UVA 2 - Uusi Väylä Ammattiin 2"— Esityksen transkriptio:

1 UVA 2 - Uusi Väylä Ammattiin 2
Kokkolan osahanke saakka Marika Ahola

2 Tavoitteet ja toimenpiteet
Kokkotyö-säätiön työosastojen opinnollistaminen Luodaan työpaja-oppilaitosyhteistyölle soveltuvia kaavakkeita, toimintaohjeita ja –malleja Tuotantokoulumallin kehittäminen yhteistyössä muiden hanke- ja verkostotoimijoiden kanssa Tuotantokoulussa tutkinnon osia opiskelevien nuorten ohjaaminen Marika Ahola

3 Opinnollistamis-työhön on osallistunut 21 opettajaa
Hanketoimijat / KPEDU Ammatti-opettajat Resurssi noin 1 ov/tutkinto Opinnollistamis-työhön on osallistunut 21 opettajaa Koutsi Marika Ahola kokoaikainen Erityisopettaja Jukka Tegelberg Resurssi yht. noin 15 ov Marika Ahola

4 Hanketoimijat / Kokkotyö-säätiö
Työvalmentajat Resurssi n. 1 ov/työosasto Opinnollistamistyöhön osallistunut 10 työvalmentajaa ja yksi yksilövalmentaja Anita Hevosmaa Hanketyön koordinointi säätiöllä, raportointi, maksatushakemukset Marika Ahola

5 Koutsi KPEDU:n ja Kokkotyö-säätiön välinen yhdyshenkilö
Opinnollistamistyön koordinointi – yhteistyö toimijoiden kanssa Dokumentointi – Opinnollistamistyön materiaalipaketit Tiedotus ja hankkeen hyvien käytäntöjen levittäminen (hanke-esittelyt mm. Vaasa, Kuopio, Hämeenlinna, Lahti). Kpedussa vieraita mm: Seinäjoki, Vaasa, Kuopio, Oulu, Kemijärvi, Berliini, Antwerpen. Kpedussa projektisivuston ylläpito Tiivis yhteistyö ja toimijavierailut Tornion Työvoimalasäätiön ja muiden osatoteuttajaorganisaatioiden kanssa. Hankeyhteistyö 3T- ja Läpäisy –hankkeiden toimijoiden kanssa. Seurantaraportit, maksatushakemukset yhdessä kirjanpitäjän kanssa Ohjausryhmän jäsen Tuotantokoulu- ym. pajaopiskelijoiden opintojen opinnollistamisprosessin suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen Marika Ahola

6 Erityisopettaja Jukka Tegelberg
Ops-asiat (poluttaminen) /yhteistyö opettajien, Kokkotyö-säätiön työ- ja yksilövalmentajien, sekä koutsin kanssa opinnollistamisen näkökulma Ohjaus ja konsultointi työ- ja yksilövalmentajien suuntaan TOP, työvaltaisuus työ- ja yksilövalmentajien suuntaan Näytöt (verkostot) konsultointi työ- ja yksilövalmentajien suuntaan ADHD tuki (erityistuki) työ- ja yksilövalmentajien suuntaan HOPS:in ja HOJKS:in laatiminen yhteistyössä opiskelijan, opettajan ja työvalmentajan kanssa opinnollistamisen näkökulmasta, pääpaino työ- ja yksilövalmentajien ohjaaminen erityisopetuksen näkökulmasta OPS –kouluttaja; Kokkotyö-säätiön, Tornion Työvoimalasäätiön sekä Sodankylän Seita-säätiön työ- ja yksilövalmentajien koulutus Marika Ahola

7 Ammattiopettajat Opinnollistaminen yhdessä Kokkotyö-säätiön työvalmentajien kanssa Tuotantokoulumallia ajatellen; säätiön työosastojen tutkiminen ao. alan opetussuunnitelman (OPS) pohjalta, vastaavuus työosastolla tehtävien töiden ja opsin välillä Työvalmentajien perehdyttäminen ao. opetussuunnitelmien tutkinnon osiin Esim. tekstiili- ja vaatetusalan sekä autoalan ammattiopettajat ovat UVA2 –hankkeen resurssilla vastanneet ko. alan opiskelijan tuotantokouluopintojen suunnittelusta, ohjauksesta, seurannasta sekä arvioinnista, tiiviissä yhteistyössä työvalmentajan kanssa Lisäksi ATTO-aineopettaja Zofia Bazia-Hietikko on tehnyt fysiikan, kemian ja matematiikan T1-tason oppimateriaalit itsenäiseen opiskeluun soveltuvaksi / ohjattuna mm. työosastoilla suoritettavaksi Marika Ahola

8 Tuotokset / tulokset: Opinnollistamistyön materiaalipaketit:Uusi Väylä Ammattiin 2 | Tuotetut materiaalit | Opinnollistetut työosastot sivu 2 Marika Ahola

9 Muut tuotokset / tulokset:
OPETUSMATERIAALIHANKINNAT hankerahalla Kokkotyö-säätiölle Ao. ammattialan oppikirjoja työosastoille tuotantokouluopiskelun tueksi (ompelu ja kädentaidot, autohuolto, metalli, viestintäpaja) Työpajayhdistys: ”Valmennuksessa Erilainen Oppija” -opas kaikille työvalmentajille NMI:n lukiseula Kokkotyö-säätiölle valmentautujien lukivaikeuksien seulontaan pajaopiskelua ajatellen Metalliosastolle digitaalinen syvyysmikrometri Puutyöosastolle mm. puulakkaa, öljyjä, vahaa ja siveltimiä OPISKELIJAKOHTAISET TUOTANTOKOULU -SOPIMUKSET TUOTANTOKOULUOPINTOJEN OHJAUSPROSESSI JOB-SHADOW –toiminta; työvalmentajien ja opettajien yhteistyön syventäminen. Esim. puu- ja metallialan tuotantokoulun opettajat työssä puu- ja metalliosastoilla säätiöllä, metallialan työvalmentaja 2 pv koulun metalliosastolla. Kokemukset ovat olleet hyviä puolin ja toisin. VALMENTAUTUJIEN OSAAMISTODISTUKSEN KEHITTÄMINEN yhteistyössä Kokkotyö-säätiön toimijoiden kanssa OPINNOLLISTAMIS –JULKAISUUN on Kokkolan osatoteuttajat tuottamassa materiaalia omalta osaltaan. Tornion Työvoimalasäätiö koordinoi. Marika Ahola

10

11 Tuotantokoulu Toimii Kokkotyö-säätiön työosastoilla K-P:n ammattiopiston opetuksen yksikköpaikoilla koulutuksen alihankintasopimus alkaen sekä päiväkohtainen opiskelijasopimushinnasto, päivitys molempiin tulossa syksyllä 2014 ammatillisen tutkinnon suorittaminen työvaltaisesti opinnollistetuilla työosastoilla Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa olevat, erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat, joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä Opetus toteutetaan työssäoppien ja luokkaopetus on minimoitu Työvalmentaja toimii opiskelijan ammatillisten opintojen ohjaajana, yhteistyössä oppilaitoksen ammattiopettajan kanssa Pienryhmäopetus puu- ja metalliosastoilla, joissa on kokoaikaiset opettajat Läpäisy 3- ja 3T-hankkeiden rahoituksella Muilla osastoilla yksittäiset tuotantokouluopiskelijat suorittavat tutkinnon osia työvalmentajan ohjaamana. Ammattiopettaja vastaa arvioinnista, sekä HOPS:n ja HOJKS:n tavoitteiden toteutumisesta yhteistyössä työvalmentajan kanssa. Säätiö laskuttaa ammattiopistoa näistä opiskelijoista 33,78 € / päivä. Yksilövalmentaja tukee opiskelijan toimintakykyä ja arjenhallintaa, rahoitus tullut Läpäisy- hankkeesta. Marika Ahola

12 Marika Ahola

13 Opiskelijakohtaiset sopimukset
KOULUTUSSOPIMUS: Opetussuunnitelman mukaisten ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Tuotantokoulun suostumuslomake Sopimus työssäoppimisesta Marika Ahola

14 Levyseppä-hitsaaja, koneistaja
Tuotantokoulu-opintoja suorittaneet yhteensä 28 opiskelijaa Mesi-Café Kokkiopis-kelija 1 Palvelupaja Kodinhuol-taja Metalli Levyseppä-hitsaaja, koneistaja 11 Puutyö Puuseppä 11 Talonraken-taja 1 Ompelu ja kädentaidot Vaate-tusompelija 2 Autohuolto Ajoneuvo-asentaja Marika Ahola

15 Tuotantokouluopiskelijat ja muut pajajaksoilla olleet erityisopiskelijat
TUOTANTOKOULUSSA / TUOTANTOKOULUJAKSOILLA OLLEET yhteensä 28 opiskelijaa, joista kolme on ollut säätiön valmentautujia ja he ovat siirtyneet koulun kirjoille tuotantokoulun opiskelijaksi. Muut opiskelijat ovat siirtyneet koulusta säätiölle tuotantokoulun opiskelijaksi. Syksyllä jatkavia on yhteensä 7 opiskelijaa (puu 4, metalli 3) TUOTANTOKOULUSTA VALMISTUNEET yhteensä 10 opiskelijaa ( metalli 5, LVI 1, vaatetus 2, puu 2) METALLIN TUOTANTOKOULUN 6 OPISKELIJAA ON SUORITTANUT YRITYKSISSÄ NS. ”SEINÄTTÖMIÄ PAJAJAKSOJA”. Opettaja Juha Sämpi on ohjannut näitä jaksoja. TUETTU TYÖSSÄOPPIMINEN –JAKSOLLA: yhdeksän opiskelijaa 3T -HANKERAHALLA OPISKELUVALMIUKSIEN KARTOITUSJAKSOLLA yhteensä 10 opiskelijaa eri aloilta, keskimäärin jakso 2 vk – 1kk Kevään aikana kaksi valmentautujaa (yksi viestintäpajalla ja yksi ompelu ja kädentaidot –osastolla) on tehnyt opinnollistetuilla pajoilla opsien mukaisia työtehtäviä työvalmentajien ohjaamana. Toinen heistä on hakenut yhteishaussa opiskelemaan alalle. Pajalla hankittu osaaminen saadaan näin hyödynnettyä mahdollisissa tulevissa opinnoissa. Marika Ahola

16 Kiitos kaikille toimijoille ja verkostokumppaneille ! 
Marika Ahola


Lataa ppt "UVA 2 - Uusi Väylä Ammattiin 2"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google