Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KEMIKAALIVALVONTA TYÖSUOJELUHALLINNOSSA 26. – 27.5.2010 Kemikaaliturvallisuuden ja riskienhallinnan valvonta käytännössä Työsuojeluinsinööri Timo Österberg.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KEMIKAALIVALVONTA TYÖSUOJELUHALLINNOSSA 26. – 27.5.2010 Kemikaaliturvallisuuden ja riskienhallinnan valvonta käytännössä Työsuojeluinsinööri Timo Österberg."— Esityksen transkriptio:

1 KEMIKAALIVALVONTA TYÖSUOJELUHALLINNOSSA 26. – 27.5.2010 Kemikaaliturvallisuuden ja riskienhallinnan valvonta käytännössä Työsuojeluinsinööri Timo Österberg 28.6.20141Timo Österberg

2 LSAVI tulossopimus 2010 Kemikaalien valvonta Vastuualueen tavoitteet vuonna 2010 1. Kaikissa viranomaisaloitteisissa työpaikkatarkastuksissa - valvotaan kemikaalien käyttöön liittyvien riskienhallintaa ja kemikaalien käytön turvallisuutta, jos työpaikalla esiintyy merkittävää kemikaalien käyttöä. Kemikaalien riskien hallinta ja kemikaalien turvallinen käyttö varmistetaan arviolta 100 työpaikalla. 2. Suuronnettomuusvaarojen ja laajamittaisen kemikaalien käytön vaarojen yhteistarkastuksia tehdään TUKES:n kanssa. 28.6.20142Lisää tekijän nimi, virkanimike ja puh.

3 Tavoitteet vuonna 2010 3. Reach- ja CLP-asetusten velvoitteista tiedotetaan tarkastuksilla. 4. Osallistutaan kemikaalikoulutuksiin. 5. Valvontahankkeet - SLIC- hanke. Portugalin koordinoima EU-hanke. Kohdistuu autojen huoltoon ja korjaukseen sekä huonekalujen valmistukseen - Herkistävien kemikaalien valtakunnallinen valvontahankkeen suunnittelu. 28.6.20143Lisää tekijän nimi, virkanimike ja puh.

4 Valvonnan näkökulma- tarkastajan työ käytännössä  Valvottava täyttyykö lain vaatimukset kemikaalien käytössä työpaikoilla  Mitä käytännössä?  Onko kemikaalit luetteloitu? –kauppanimi, luokitustiedot ja tieto käyttöturvallisuustiedotteesta –onko käytössä CMR- ja herkistäviä aineita ( ASA- luettelo on laadittu)  Ovatko käyttöturvallisuustiedotteet asianmukaiset ja osataanko työpaikalla lukea oleelliset kohdat käyttöturvallisuustiedotteesta –onko ktt suomeksi tai ruotsiksi? –onko ktt:n julkaisupäivä annettu tiedotteen ensimmäisellä sivulla? –onko ilmoitettu aineen tai valmisteen käyttötarkoitus (kohta 1)? –onko vaaroista ilmoitettu selkeästi ja lyhyesti (kohta 3/2)? –onko ensiapuohjeet annettu (kohta 4)? –onko annettu ohjeet kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista (kohta 7)? –onko henkilökohtaiset suojaimet määritelty ja yksilöity (kohta 8)?  Työsuojeluvaltuutetulla, työterveyshuollon käytössä, opastuksen ja ohjauksen perusta 28.6.20144Timo Österberg

5 Tarkastajan työ käytännössä  Onko turvallisuuden hallinta kunnossa? –vaarojen selvitys ja riskin arviointi on tehty –vaarojen merkitys arvioitu, toimenpidesuunnitelma laadittu –kirjallisessa muodossa, eritelty toteutetut ennalta ehkäisevät toimenpiteet ja suojelutoimenpiteet  Toimenpiteiden toteutus: –vaarat poistettu tai riskejä pienennetty, opastusta ja ohjausta annettu, työohjeet laadittu vaarallisista aineista, henkilösuojaintarve määritelty  Työterveyshuolto määritellyt terveystarkastustarpeen (toimintasuunnitelmassa) ja toteuttanut määräaikaistarkastukset  Tarkkailu ja seuranta: –järjestelmällinen menetelmä –tapaturmat, altistumiset ja vaaratilanteet tutkitaan sekä ryhdytään toimenpiteisiin –valvotaan annettujen ohjeiden noudattamista 28.6.2014Timo Österberg5

6 Tarkastajan työ käytännössä Työskentelyolosuhteet – työpaikkakierros • ilmanvaihto (yleisilmanvaihto ja kohdepoistot) - koneellinen ilmanvaihto - huolletaanko ilmanvaihtolaitteet säännöllisesti • kemikaalien käyttö ja säilytys (erillinen varasto) - kemikaalit säilytetään turvallisissa ja kestävissä pakkauksissa (alkuperäisissä jos mahdollista) - kemikaalin sijoittelu varastossa, esim. toisiinsa sopimattomat kemikaalit pidetään erillään jne. - kemikaaleja ei säilytetä elintarvikkeelle tarkoitetuissa astioissa, esim. virvoitusjuomapulloissa • henkilösuojainten käyttö, säilytys ja huolto - työntekijä käyttää tarvittavia suojaimia ja suojavaatetusta - suojaimet huolletaan ja säilytetään asianmukaisesti 28.6.20146Timo Österberg

7 Työskentelyolosuhteet – työpaikkakierros • kemikaalipakkauksien merkinnät -etiketin ja varoitusmerkin koko -varoitusmerkin pohjaväri on oranssikeltainen, merkki musta -teksti on kooltaan ja asettelultaan helposti luettavissa -teksti on suomeksi ja ruotsiksi -valmistajan/maahantuojan nimi, osoite, puhelin numero • ensiapuvälineet (esim. hätäsuihku ja silmänhuuhtelupullo) - hätäsuihku on riittävän lähellä työpistettä -silmähuuhtelumahdollisuus on työpisteen lähellä -hätäsuihkun toimivuutta valvotaan säännöllisesti • järjestys ja siisteys - tarpeeton tavara poistettu työpöydiltä ja -tasoilta, hyllyiltä ja lattioilta - ei täysinäisiä tai ylitse pursuavia jäteastioita • liikkumisturvallisuus (järjestys) ja poistumistiet -pelastautumistiet on merkitty kyltein -kulkutiet ja varastointialueet on oikein mitoitettu ja tarvittaessa merkitty -kulkuväylillä ei ole tavaraa 28.6.20147Timo Österberg

8 Tarkastajan työ käytännössä Oppaat työpaikoille: - Kemiallisten altisteiden vaaran arviointi-malleja - Reach esite - CLP esite Tarkastuskertomus - valvontakäynnistä tehdään tarkastuskertomus - todetaan puutteet - annetaan valvontalain mukaiset kehotukset, toimintaohjeet ja mahdolliset suositukset. 28.6.20148Timo Österberg


Lataa ppt "KEMIKAALIVALVONTA TYÖSUOJELUHALLINNOSSA 26. – 27.5.2010 Kemikaaliturvallisuuden ja riskienhallinnan valvonta käytännössä Työsuojeluinsinööri Timo Österberg."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google