Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ajankohtaista onnettomuustutkinnasta Martti Heikkilä Onnettomuustutkintakeskus Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä 18.1.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ajankohtaista onnettomuustutkinnasta Martti Heikkilä Onnettomuustutkintakeskus Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä 18.1.2013."— Esityksen transkriptio:

1 Ajankohtaista onnettomuustutkinnasta Martti Heikkilä Onnettomuustutkintakeskus Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä 18.1.2013

2 SISÄLLÖSTÄ •Vuonna 2012 valmistuneet tutkinnat •Onnettomuustutkinnasta

3 Vuonna 2012 valmistuneet tutkinnat •C4/2010M, 17.8.2010, Kotimaanliikenteen matkustaja-alus IDA 1 (FIN), karilleajo ja uppoaminen Merenkurkussa (Samanlaisella propulsiolla varustetun huviveneen karilleajo: C3/2010M JEANNEAU PRESTIGE 42S, A-58990 (FIN), uppoaminen Inkoon edustalla 28.5.2010) •D8/2010M, 20.7.2010, Vesibussi QUEEN (FIN) ja matkustaja- alus VIKING XPRS (SWE), vesibussin vaaratilanne Kustaanmiekan salmessa •D3/2011M, 26.5.2011, Saux GERDA GEFLE (FIN), matkustaja- aluksen pohjakosketus Helsingin edustalla •C3/2011M, 18.8.2011, Matkustaja-alus KING (FIN), karilleajo Helsingin edustalla •S1/2011M, Turvallisuuden hallinnan kehittäminen kotimaan matkustaja-alusliikenteessä

4 Turvallisuuden hallinnan kehittäminen kotimaan matkustaja-alusliikenteessä (S1/2011M) Diplomityö Lotta Ala-Outinen: Työssä tarkasteltiin kotimaan matkustaja-alusliikenteen turvallisuutta järjestelmällisen analyysin avulla. Vaaratekijöiden tunnistamisessa käytettiin Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintoja kotimaan matkustaja-aluksille tapahtuneista onnettomuuksista. Tällä tavoin pyrittiin saamaan esiin yksittäisien onnettomuuksien tapahtumaketju sekä eri onnettomuustyyppien yhteneväiset piirteet. Onnettomuudet jaettiin kolmeen tyyppiin: operointivirheestä johtuviin karilleajoihin, operointivirheistä johtuviin yhteentörmäyksiin ja teknisiin vikoihin. Kustakin onnettomuustyypistä tehtiin verkko, jossa on kuvattuna tapahtumaan vaikuttaneet tekijät. Työn perusteella voidaan todeta, että miehistön toiminnalla on suurin merkitys kotimaan matkustaja-alus turvallisuuteen. Eniten vaikuttavat tekijät olivat: turvallisuusasenteet, miehistön toimintakyky, vireystaso sekä kokemus ja taidot. Näitä voidaan parantaa koulutuksella, asennekasvatuksella ja motivoinnilla. Työ julkaistaan netissä viikolla 4/2013.

5 Tekninen vika (Lotta Ala-Outinen)

6 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

7 Trafiin 2012 saapuneet merionnettomuusilmoitukset 17.4Törmäys diktaaliin /ohjailuhäiriö 10.6Pohjakosketus 18.6Törmäys rantamuuriin ja siltaan 19.6Konerikko 20.6Pohjakosketus 22.6Konerikko 12.7Karilleajo 15.8Tulipalo konehuoneessa 18.10Pohjakosketus OTKES tutkinnat 1997-2011: Karilleajo/pohjakosketus74% Konevaurio14% Yhteentörmäys6% Muu6%

8 Turvallisuustutkinnan tarkoitus Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen. Turvallisuustutkintaa ei tehdä oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi.

9 Tutkinnan aloittaminen Onnettomuustutkintakeskus päättää turvallisuustutkinnan aloittamisesta sekä siitä, missä laajuudessa tutkinta tehdään (Turvallisuustutkintalaki, 525/2011). Harkittaessa tutkinnan aloittamista otetaan lisäksi huomioon: 1) onnettomuuden vakavuus ja laatu; 2) vastaavien onnettomuuksien toistuvuus ja uusiutumisen todennäköisyys; 3) turvallisuutta valvovien viranomaisten, asiaan osallisten ja muiden pyyntö tutkinnan suorittamiseksi; 4) onko tutkinnassa saatavissa merkityksellistä turvallisuustietoa; 5) aiheuttiko onnettomuus vaaraa usealle ihmiselle samanaikaisesti; 6) tutkiiko muu toimija onnettomuuden. Lisäksi noudatetaan EU-asetusta yhteisistä menettelytavoista (1286/2011): •onnettomuuden julkisuusarvo •onko onnettomuus osa selvästi tunnistettavaa kehityslinjaa •saatavilla olevat voimavarat sekä mahdollinen keskeneräisten tutkintojen suuri määrä

10 Alustava tutkinta • Onnettomuustutkintakeskus voi käynnistää alustavan tutkinnan jo ennen tutkinnan aloittamista koskevan päätöksen tekemistä. • Alustava tutkinta voi olla arviointi sen ratkaisemiseksi, tehdäänkö tapahtumasta turvallisuustutkinta.

11 Ilmoitusvelvollisuus Ilmoitusvelvollisuus on myös: • 5) sillä, joka on vastaanottanut onnettomuus- tai vaaratilannetta koskevan ilmoituksen; • 6) sellaisella oikeushenkilöllä, joka on... tapahtuneen onnettomuuden tai vaaratilanteen osallinen... Kohta 5 tarkoittaa esimerkiksi hätäkeskusta tai meripelastuskeskusta ja kohta 6 esimerkiksi liikenneyritystä tai satamaoperaattoria.

12 Kiitokset kuulijoille www.turvallisuustutkinta.fi


Lataa ppt "Ajankohtaista onnettomuustutkinnasta Martti Heikkilä Onnettomuustutkintakeskus Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä 18.1.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google