Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Avoimen yliopiston yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa lisätään •Avoin yliopisto-opetus toteutetaan monimuotoisena opetuksena aikuiskoulutuksen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Avoimen yliopiston yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa lisätään •Avoin yliopisto-opetus toteutetaan monimuotoisena opetuksena aikuiskoulutuksen."— Esityksen transkriptio:

1 Avoimen yliopiston yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa lisätään •Avoin yliopisto-opetus toteutetaan monimuotoisena opetuksena aikuiskoulutuksen joustavassa yhteistyöverkostossa, jonka keskeisiä toimijoita ovat kansalaisopistot, kansanopistot ja kesäyliopistot. •Avoin yliopisto lisää yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa paikallisten koulutustarpeiden kartoituksessa, koulutuksen suunnittelussa, laatukriteerien luomisessa, tukipalvelujen käyttökoulutuksessa sekä oppivien alueiden kehittämistyössä. •Avoin yliopisto kytketään oman yliopistonsa aluestrategian osaksi. Kukin yliopisto sopii alueellisten toimijoiden kanssa maakunnan, seutukunnan tai kielialueen tarpeiden ja erityispiirteiden perusteella parhaaksi katsomastaan toimintamallista. Lähde: Avoin yliopisto Suomessa. Valtakunnallinen strategia 2004-2010.

2 Avoimen yliopiston opiskelijat (opinto-oikeuksien määrä) opetuksen järjestäjän mukaan vuosina 1990-2004 (KOTA 2004).

3

4 Lapin maakuntakorkeakoulu -hanke •Lapin yliopiston avoin yliopisto on mukana vuonna 2003 käynnistyneessä Lapin maakuntakorkeakoulu -hankkeessa, joka on Lapin yliopiston, Rovaniemen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulujen, Lapin kesäyliopiston ja Lapin seutukuntien eri toimijoiden yhteistyöverkosto. •Hankkeen tavoitteena on kanavoida verkoston osaaminen tukemaan seutukuntien omia elinkeinopoliittisia tavoitteita. •Avoin yliopisto- ja ammattikorkeakouluopetus on maakuntakorkeakoulun tärkeimpiä työkaluja. Uuden toimintamallin myötä avoin korkeakouluopetus saadaan aiempaa systemaattisemmaksi. •Lapin maakunnassa avoimen yliopiston opetustoiveet saadaan kunkin seutukunnan osaamisstrategiasta. Seutukunnan elinkeinoelämä, sivistystoimi, työvoimatoimistot, kuntien oppilaitokset ja alueen korkeakoulut laativat yhdessä osaamisstrategian, joka sisältää myös toimeenpanosuunnitelman Lapin yliopiston avoimien yliopisto-opintojen tarpeesta. Opinnot on suoraan johdettu alueen elinkeinollisista tarpeista.

5 Päijät-Häme •Helsingin yliopiston avoin yliopisto on Lahdessa osa Lahden yliopistokeskusta, yksi sen kuudesta yliopistoyksiköstä. •Se on ryhtynyt vuonna 2005 edistämään Päijät-Hämeen avoimeen yliopisto-opetukseen liittyvää yhteistyötä tavoitteinaan mm.: 1.Avointa yliopisto-opetusta koskeva tiedotus ja markkinointi tapahtuu yhden väylän kautta koko maakuntaan. 2.Avointa yliopisto-opetusta järjestävät tahot suunnittelevat ja koordinoivat opetustarjontaa maakunnan alueelle pitkäjänteisesti ja keskinäistä työnjakoa kehittäen. Alueelliset koulutustarpeet otetaan suunnittelussa huomioon ja niitä kartoitetaan aktiivisesti. 3.Tukitoimintoja tarjotaan koko maakunnan alueella ja niistä esimerkkejä ovat: opintoneuvonta, yhteinen tuutoriverkosto, paikallisten korkeakoulukoordinaattoreiden verkosto ja yhteistyö opetus- ja tenttijärjestelyissä.

6 Varsinais-Suomi •Turun yliopiston, Turun kauppakorkeakoulun ja Åbo Akademin avoimet yliopistot sekä Turun ammattikorkeakoulun ja maakunnassa toimivien verkostoammattikorkeakoulujen avoimen opetuksen yksiköt ovat mukana Korkeakoulut seutukunnissa -hankkeessa, jonka yhtenä toimintalinjana on yhteistyön lisääminen avoimessa korkeakouluopetuksessa Varsinais- Suomen seutukunnissa. •Yhteistyön muodot ja tavoitteet ovat pitkälti samat kuin edellä kuvatussa Päijät-Hämeen esimerkissä. •Yhtenä konkreettisena tuloksena on avointen korkeakoulujen yhteiset info- tilaisuudet kolmessa seutukunnassa kesällä 2005.

7 Jyväskylän avoimen yliopiston tietokanta •Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto on kehittänyt yhteistyöoppilaitoksiaan varten sähköisen tietokannan. •Tietokannan kautta yhteistyöoppilaitokset voivat paitsi hakea opintojen järjestämisoikeutta ja seurata omien hakemustensa tilaa yliopiston toimeenpanosuunnitelman työstämisen eri vaiheissa niin myös seurata toistensa opetustarjontaa. •Avoin yliopisto on kehottanut tietyn alueen yhteistyöoppilaitoksia seuraamaan toistensa tarjontaa, jotta nämä voisivat tehdä yhteistyötä mm. markkinoinnissa ja opetuksen järjestämisessä kustannusten hillitsemiseksi ja mahdollisimman monipuolisen opetustarjonnan takaamiseksi.

8 Åbo Akademi ja ”regional samplanering” •Åbo Akademin avoimessa yliopistossa on käytössä alueellinen suunnittelujärjestelmä nimeltään ”regional samplanering”. •Åbo Akademi järjestää yhteistyöalueillaan Uudellamaalla, Ahvenanmaalla, Turunmaalla ja Pohjanmaalla yhteistyötilaisuuksia, joissa alueellinen opetustarjonta suunnitellaan yhteistyötahojen kanssa 2-4 vuoden ajaksi. •Alueen yhteistyöorganisaatiot järjestävät opetuksen yhteistyössä ja esimerkiksi lähiopetusta voidaan antaa vuorotellen eri paikoissa. Toisaalta tietyn opetuksen järjestämisoikeus voi kiertää yhteistyötaholta toiselle vuosittain, jolloin kukin taho saa vuorollaan järjestettäväkseen sekä suosittuja että vähemmän suosittuja kursseja. •2-4 vuoden suunnitteluperiodin ansiosta sekä opetuksen että opiskelun suunnittelu on pitkäjänteistä. •Järjestelmä vaatii Åbo Akademilta aktiivista ohjausta mutta tuottaa alueelle monipuolisen ja tarkoituksenmukaisen opetustarjonnan.

9 Haasteita 1.Alueellisten opetustarpeiden tehokkaampi selvittäminen ja opetuksen järjestämisen voimakkaampi koordinointi, jotta turhat alueelliset päällekkäisyydet voitaisiin karsia. 2.Maakunnallistumisen seurauksena maakunnan omien avointen yliopistojen opetuksen korostuminen, mikä entisestään heikentää valtakunnallista yhteistyötä yliopistojen välillä. 3.Opetusteknologian kehityksen mukanaan tuoma pedagoginen haaste. Miten uusi teknologia kytketään avoimen yliopiston etä- ja monimuoto- opetuksen perinteeseen? 4.Kysymys avoimen yliopiston alueellisen vaikuttavuuden kehittämisestä. Keskeinen ehto on, että avoin yliopisto kytketään perinteisen profiilinsa ja omien vahvuuksiensa mukaisesti nykyistä selvemmin yliopistojen aluestrategioiden osaksi.


Lataa ppt "Avoimen yliopiston yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa lisätään •Avoin yliopisto-opetus toteutetaan monimuotoisena opetuksena aikuiskoulutuksen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google