Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kuntakysely vammaisten perhehoidon vastaaville 2012- 2013 Arvokas elämä, Koske, AVI, KSVS Paula Korkalainen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kuntakysely vammaisten perhehoidon vastaaville 2012- 2013 Arvokas elämä, Koske, AVI, KSVS Paula Korkalainen."— Esityksen transkriptio:

1 Kuntakysely vammaisten perhehoidon vastaaville 2012- 2013 Arvokas elämä, Koske, AVI, KSVS Paula Korkalainen

2 • KYSELY TEHTIIN SYKSYN 2012 – TALVEN 2013 AIKANA • KYSELYYN VASTASIVAT PETÄJÄVETTÄ LUKUUNOTTAMATTA MUUT KESKI-SUOMEN KUNNAT/YHTEISTOIMINTA-ALUEET • VASTAAJAT KUNNAN VAMMAISPALVELUIDEN TYÖNTEKIJÖITÄ/ESIMIEHIÄ

3

4 • Ketkä käyttävät perhehoitoa? • PERHEHOIDON PERUSTEITA (n. 16): • laki kehitysvammaisen erityishuollosta: 11 • Laki omaishoidosta: 8 • Perhehoito muulla perusteella: 5 (lastensuojelulaki, vanhempien jaksamisen tueksi) • VOIVATKO MUUT KUIN KEHITYSVAMMAISET LAPSET/NUORET/AIKUISET (ESIM. AUTISTISET, PITKÄAIKAISSAIRAAT, AD/HD –OIREYHTYMÄ) KÄYTTÄÄ PERHEHOITOA TUKIMUOTONA • Kyllä 10 • Ei tietoa mahdollisuudesta 4 • Ei 1 • Ei vastausta 1

5 MUUTA SANOTTAVAA PERHEHOIDON EDLLYTYKSISTÄ JA SAAJISTA KUNNASSA 1/2: • Lastensuojelussa käytetään, mutta juuri nyt en saa tietoa määristä • Kehitysvammaisten lasten perhehoitajista on pulaa. Perhehoitoa saavien lasten lukumäärä olisi huomattavasti suurempi, jos paikkoja olisi kohtuuetäisyydellä. • Perhehoitoa ei ole ollut juurikaan omalla paikkakunnalla, mutta uusien perhehoitajien valmennukset alkamassa. • Perhehoitoa ei ole käytetty koska perhehoitajia ei ole ollut saatavilla eikä perhehoitoa ole aiemmin koordinoitu. • Tarvetta perhehoidolle on, mutta perhehoitajia ei ole eikä oikein muitakaan luotettavia paikkoja. Käytännössä ei siis voi myöntää tilapäishoitoa. Vanhempien jaksamisen tueksi lastensuojelun näkökulmasta, sisarusten levon kannalta ja kehitysvammaisen itsensä esim. omaa toimintaa ja kavereita vuoksi tilapäishoito perhehoidossa tai muussa yksikössä olisi tarpeen. Perhehoito ei sovi kaikille.

6 MUUTA SANOTTAVAA PERHEHOIDON EDLLYTYKSISTÄ JA SAAJISTA KUNNASSA 2/2: • Lyhytaikaista perhehoitoa omaishoidontuen vapaat, sairaalasta kotiutuminen perhehoidon kautta, pitkäaikainen perhehoito esim muistisairaat vanhukset. • Perhehoitajien rekrytointi haasteellista. Tarve olisi suurempi kuin tämän hetken hoitajamäärä • Tätä sektoria tulisi kehittää kunnassamme. Olisi hyvä saada lisää perhehoitajia, jotka voisivat toimia perhehoitajina myös väliaikaisesti. Tällä hetkellä ei ole asiakkaita muilla kuin kehitysvammadiagnooseilla. Perhehoitoa myönnetään ensisijaisesti omaishoitajan lakisääteisten lomapäivien toteuttamiseen

7 LYHYTAIKAISESSA PERHEHOIDOSSA OLEVIEN MÄÄRÄ JA SIJAINTI (JKL LUVUT SAATTAVAT TARKENTUA) • KAIKKI HOIDETTAVAT KESKI- SUOMESSA • KAIKKI HOIDETTAVAT KUNNAN KUSTANTAMINA, EI PERHEEN

8 PITKÄAIKAISESSA PERHEHOIDOSSA OLEVIEN MÄÄRÄ JA SIJAINTI (JKL LUVUT SAATTAVAT TARKENTUA) • KOLME HOIDETTAVISTA MAAKUNNAN ULKOPUOLELLA (2 MÄNTTÄ- VILPPULASSA, 1 TAMPEREELLA

9 OSA-AIKAINEN PERHEHOITO: • kuusi kuntaa/kuntayhtymää käyttänyt • yhteensä 16 hoidettavaa KYSELYN MUKAAN YHTEENSÄ: • Lyhytaikaisessa perhehoidossa 78 • Pitkäaikaisessa perhehoidossa 77 • Osa-aikaisessa perhehoidossa 16 • = 171 hoidettavaa (Jkl osalta luvut saattavat tarkentua)

10 PERHEHOITAJIEN MÄÄRÄ PERHEHOITAJIA VASTAUSTEN MUKAAN YHTEENSÄ 80 (Osa ei ilmoittanut jakautumista lyhyt/pitkäaikaiseen, osa tekee molempia) 9 KUNNASSA MYÖS MUIDEN KUNTIEN TOIMEKSIANNOILLA TOIMIVIA PERHEHOITAJIA 4 VASTAAJAA EI TIENNYT ONKO 3 VASTAAJAN MUKAAN EI OLE KUNNISTA, JOISSA MYÖS MUIDEN KUNTIEN TOIMEKSIANNOILLA TOIMIVIA PERHEHOITAJIA, 4 VASTANNUTTA EI TIENNYT, KUINKA MONTA

11 PERHEHOITAJIEN REKRYTOINTI (n 15) • Kunta vastaa 11 • Joku muu vastaa 4 (Arvokas elämä –hanke, lastensuojelussa Sijaishuoltoyksikkö, ei oikein kukaan) PERHEHOITAJIEN VALMENNUS (n 15) • Kunta vastaa 6 • Ennakkovalmennus järjestetty muulla tavoin 10 (4 Arvokas elämä, 1 Perhehoitoliitto, ostopalvelu, sijaishuoltoyksikkö tai hakeutuminen valmennukseen itsenäisesti)

12 MUU PERHEHOITAJIEN TUKI • Kunta vastaa ohjauksesta ja neuvonnasta 14 • Ohjaus ja neuvonta ostopalveluna 1 • Työnohjaus (yksilö/ryhmä) järjestetty 4 TÄYDENNYSKOULUTUS • Kunta vastaa ja järjestää 5 (kutsutaan/saa osallistua kunnan muun henkilöstön koulutuksiin) • Järjestetty muulla tavalla 4 (ei vastattu, miten) • Ei vastauksia 7

13 LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON PAIKKOJEN LISÄTARVE IKÄLUOKITTAIN VUONNA 2012

14 PITKÄAIKAISEN PERHEHOIDON PAIKKOJEN LISÄTARVE IKÄLUOKITTAIN VUONNA 2012

15 ARVIOITU PERHEHOITAJIEN LISÄÄMISEN TARVE VUONNA 2012

16 MAHDOLLINEN ARVIOITU PERHEHOITAJIEN LISÄTARVE TULEVAISUUDESSA LÄHIVUOSINA

17 TOIMINTAOHJE • Maakunnallinen 9 • Kunnan oma 6 • Ei vahvistettua toimintaohjetta 1 VALVOTAANKO MYÖS MUITA KUIN OMAN KUNNAN TOIMEKSIANTOSUHTEISIA PERHEHOITAJIA • Kyllä 7 • Ei 8 VALVOTAANKO YKSITYISIÄ PERHEHOITAJIA • Kyllä 10 • Ei 5

18 PERHEHOITAJIEN VALVONNAN TAVAT • Käynnit: kaikki vastanneet (14). Käyntien määrä valtaosalla 1-2 krt/vuodessa • Puhelimitse: kaikki paitsi yksi vastanneista • Kirjeitse: 5 • Sähköpostitse: 5 • Muut tavat: 1 toimistotapaamiset • 6 vastaajaa ilmoitti tekevänsä yhteistyötä sijoittajakunnan kanssa valvonnassa • 8 ilmoitti, ettei tee • 2 vastaajaa toivoi valvonnan kehittämistä ja yksi yhteistyön kehittämistä kuntien kesken

19 TOIVEET ARVOKAS ELÄMÄ –HANKKEELLE PERHEHOIDON KEHITTÄMISESSÄ: • Uusien hoitajien rekrytointi/apu • Valmennettujen lyhytaikaisten perhehoitajien löytyminen oman kunnan alueelle • Vammaisten perhehoidon koordinointi, hoitajien koulutus ja hoitajarekisterin ylläpito ja seuranta (vrt sijaishuoltoyksikkö) sekä yhteistyö kuntien kanssa. Toivon että aikaan saadaan pysyvä järjestelmä, joka hoitaa em. tehtävät.

20 KIITOS


Lataa ppt "Kuntakysely vammaisten perhehoidon vastaaville 2012- 2013 Arvokas elämä, Koske, AVI, KSVS Paula Korkalainen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google