Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ikäihmisten perhehoidon käynnistäminen Kanta-Hämeessä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ikäihmisten perhehoidon käynnistäminen Kanta-Hämeessä"— Esityksen transkriptio:

1 Ikäihmisten perhehoidon käynnistäminen Kanta-Hämeessä
Vaasa Kanta-Hämeen Polkka-hanke Minna Heikkilä

2 Mitä on perhehoito? Henkilön hoidon tai muun huolenpidon järjestäminen hänen kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa Tavoitteena mahdollistaa turvallinen, vanhuksen tarpeisiin vastaava hoito ja huolenpito Kodin ympäristö ja arjen askareet ylläpitävät toimintakykyä Kunta ja perhehoitaja tekevät toimeksiantosopimuksen Jatkuvaa tai lyhytaikaista Tällä hetkellä koko Suomessa perhehoidossa on noin 70 ikäihmistä.

3 Kenelle perhehoito sopii?
Muistisairauksia sairastaville henkilöille sairauden alku- ja keskivaiheessa Vanhuksille, jotka eivät pärjää yksin omassa kodissa / elämänlaatu on heikkoa; saa tukipalveluita, mutta ei tarvitse laitoshoitoa Turvattomuutta ja yksinäisyyttä kokeville, korkean iän saavuttaneille, hauraille vanhuksille Toipilasvaiheessa esim. leikkauksen tms. toimenpiteen jälkeen Omaishoidon vapaapäivien tueksi Kuntouttava ja kodinomainen vaihtoehto lyhytaikaiselle laitoshoidolle

4 Perhehoitoliitto ry 4 4

5 Ikäihmisten perhehoidon kehittäminen I vaihe: Kuntatoimijoiden sitouttaminen
Päätös kunnassa perhehoidon käynnistämisestä Ikäihmisten perhehoidon sisällyttäminen palvelustrategiaan, toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon Vanhuspalveluiden henkilöstön informointi ja kouluttaminen Yhteistyöryhmän (ikäihmisten perhehoidon kehittämisryhmä) käynnistyminen toimialueella Perhehoidon toimintaohjeen tekeminen / päivittäminen Kuntatoimijoiden sitouttaminen ja vastuunjako

6 Ikäihmisten perhehoidon kehittäminen II vaihe: Tiedottaminen ja rekrytointi
Markkinointi ja tiedottaminen Infotilaisuudet hakijoille Hakuprosessista vastaa ikäihmisten perhehoidosta vastaava viranomainen (sosiaalityöntekijä): lomakehaku kotikäynnit ennakkovalmennettavien valinta / hyväksyminen Ikäihmisten perhehoitajien ennakkovalmennus Perhehoitajan hyväksyminen

7 Ikäihmisten perhehoidon kehittäminen III vaihe: Perhehoidon käynnistäminen
Perhehoitajan tukimuotojen järjestäminen Perhehoitoon sijoittaminen asiakkaan tarpeiden ja perhehoitajan valmiuksien yhteensovittaminen toimeksiantosopimus hoito- ja palvelusuunnitelma, muut tarvittavat palvelut tutustuminen ja muutto Perhehoidon sisältö ja yhteistyötahot Arviointi

8 Ikäihmisten perhehoidon käynnistäminen
U M N E I vaihe kuntatoimijat VIRALLINEN PÄÄTÖS TIEDOTTA- MINEN YHTEISTYÖ- RYHMÄ TOIMINTA- OHJE II vaihe perhehoitajat MARKKI- NOINTI INFOT HAKU VALMENNUS III vaihe perhehoito PH:N TUKI SIJOITTA- MINEN SISÄLTÖ ARVIOINTI

9 Ikäihmisten perhehoidon ennakkovalmennuksen tavoitteena
Tarjota ikäihmiselle laadukas, turvallinen ja luotettava perhehoito Antaa perusvalmiudet perhehoitajalle ja perhehoitoperheelle toimia ikäihmisten perhehoitajana Auttaa perhehoitajaa löytämään työtään ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet Taata perhehoidettaville mahdollisuus päästä valmennettuihin perheisiin

10 Ikäihmisten perhehoidon ennakkovalmennus
Valmennukseen haku / hakijan perustietolomakkeen täyttäminen Kotikäynti, jonka suorittavat yksi valmennuksen kouluttajista yhdessä kunnan edustajan kanssa Iltaluennot 6 kpl + mahdollinen tutustumiskäynti perhehoitoperheessä Materiaalikansio Kotitehtävät Arviointikeskustelun kouluttajien kanssa valmennusprosessin päätteeksi

11 Tilanne tällä hetkellä…
Tarve lyhytaikaiselle perhehoidolle, erityisesti omaishoitajien vapaapäivien järjestämiseen 2010 valmennettu 11 perhehoitajaa Kanta-Hämeessä 2011 valmennus käynnissä ja osallistujia 14 Kolme perhettä käynnistänyt toiminnan osa-aikaisesti Suunnitteilla maakunnallinen perhepankki, johon ikäihmisten perhehoito on osallisena Tekeillä : Ikäihmisten perhehoidon kokonaisprosessin kuvaus, josta tulee THL:n Hyvä Käytäntö: Opinnäytetyö YAMK, Forssassa: Ikäihmisten perhehoidon käynnistyminen Kanta-Hämeessä

12 Esiin nousseita kysymyksiä…
Voiko omainen olla perhehoitaja? Miten hoidetaan perhehoitajan vapaapäivät? Kuntien välinen yhteistyö, sijoitukset? Miten perhehoitajia tuetaan, valvotaan, koulutetaan? Vakuutukset? Kuljetukset? Matkakulut? Hoidettavan siirtyminen jatkohoitoon, kriteerit? Omaisyhteistyö, tapaamiset, vierailut, asiakkaan asioiden hoito? Mitä sisältyy asiakasmaksuun? Kaikki lääkkeet, kuljetuskustannukset, harrastukset jne. Laitos- vai palveluasumista? Perhehoitajan palkkion suuruus Kuntien sitouttaminen; budjetti, tiedon puute / muutosvastarinta Perhehoitajien rekrytointi löytäminen, sitoutuminen


Lataa ppt "Ikäihmisten perhehoidon käynnistäminen Kanta-Hämeessä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google