Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Barents-Parents Lapin yliopiston harjoittelukoulu.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Barents-Parents Lapin yliopiston harjoittelukoulu."— Esityksen transkriptio:

1 Barents-Parents Lapin yliopiston harjoittelukoulu

2 Tavoitteet vuodelle 2009 -2010 • Kalenterin ”kokeiluversio” opettajien käytössä heidän kohdatessaan vanhempia • Osallisuutta tukevia muita toimia • Swot-analyysin hyödyntäminen • Monikulttuurisuus-kahvilan ja -kalenterin hyödyntäminen opiskelijoiden ohjauksessa • Tutustuminen Rovaniemen maahanmuuttajien tukiverkostoihin

3 HANKKEEN TAVOITTEET Osaamme ottaa huomioon perheiden monikulttuurisuuden haasteet sekä yksilö- että yhteisötasolla. Lukuvuonna 2008-2009 (opettajakunta) ● Monikulttuurisuus- vertaistukiryhmä kokoontuu tarvittaessa ● 17.3.2009 Swot-analyysi opettajakunnalle ● 16.3.2009 Tutustumiskäynti Oulun Koskelan kouluun =>tiedotus opettajakunnalle ● 20.4.2009 Monikulttuurisuuden ja interkulttuurisuuden haasteita koulussa (koulutus, Lapin kesäyliopisto) ● Toukokuu 2009, opettajakunnan keskustelutilaisuus maahanmuuttaja- oppilaiden arvioinnista

4 Lukuvuonna 2009-2010 (opettajakunta)  17.-18.9.2009 Monikulttuurinen koulu: Mistä kotosin? (koulutus, Lapin yliopisto) (3 lehtoria)  4.3.2010 Arviointikoulutus – Opetushallitus (3 lehtoria)  5.3.2010 Kodin ja koulun välinen yhteistyö - koulutus (1 lehtori)

5 Lukuvuonna 2010-2011  22.9.2010 Monikulttuurisuusvalmennus(TESO- koulutus)koko opettajakunnalle; kouluttajina Tiina Lappalainen ja Tuuli Gustafsson (Moninet)  28.-29.10.2010 Monikulttuurinen perhe – kuinka kohdata eri kulttuureista ja uskonnoista tulevat perheet (3 lehtoria)  Syyslukukauden aikana kulttuurivierailut luokissa  Viikko 40 monikulttuurisuusviikko ”Maailma kylässä”

6 HANKKEEN TAVOITTEET Osaamme ottaa puheeksi perheen kanssa koulunkäynnin kannalta merkitykselliset asiat tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä. Lukuvuonna 2008-2009 (perhe)  Käsikirjan tekemisen aloitus (kalenteri)  Kalenterin syyslukukauden työversio jaettu opettajakunnalle kokeilukäyttöön elokuussa 2009

7

8 Lukuvuonna 2009-2010 (perhe)  14.10.2009 kalenterin esittely vanhempainillassa  14.1. 2010 palautetta kalenterista maahanmuuttajaperheen äidiltä ja opettajilta  15.1.2010 kalenterin kehittäminen palautteen pohjalta  Kalenterin kokeilukäyttö vanhempien tapaamisissa

9 Lukuvuosi 2010-2011  Käsikirja valmiiksi kevätlukukaudella 2011  Kolme teemailtaa vanhemmille; ”Koulu tutuksi” kevätlukukaudella

10 HANKKEEN TAVOITTEET Osaamme ohjata koulussamme opetusharjoittelua suorittavia opettajaopiskelijoita huomioimaan maahanmuuttajaperheiden opetuksen ja kasvatuksen tukemisen tarpeita. Lukuvuonna 2008-2009  22.9. klo 8 - 9 Monikulttuurisuuskahvila opettajaopiskelijoille  22.4. klo 15 – 16 Monikulttuurisuuskahvila opettajaopiskelijoille  Opiskelijoilta pyydettiin kysymyksiä etukäteen.

11 Lukuvuonna 2009-2010  22.9.2009 Monikulttuurisuuskahvila  27.4.2010 Monikulttuurisuuskahvila  Opiskelijoilta pyydettiin kysymyksiä etukäteen  Opiskelijoilta kerättiin palautetta jälkikäteen  Kahvila toimintatapana vakiintunut, sisältöä kehitetty ja kehitetään palautteen pohjalta

12 Lukuvuonna 2010-2011  21.9.2010 Monikulttuurisuuskahvila; asiantuntijavieraana Tuuli Gustafsson (Moninet)

13 HANKKEEN TAVOITTEET Osaamme huomioida perheiden kotoutumista tukevat tukiverkostot sekä työskennellä heidän kanssaan. Lukuvuonna 2008-2009 (verkostot)  Tukiverkostoyhteistyö opettaja- ja perhekohtaista

14 Lukuvuonna 2009-2010 (verkostot)  16.12. 2009 Neuvottelu Compa - hankkeesta Mare Rantaniemen kanssa  25.-28.1.2010 Compa - hankkeen matka Montsegorskiin (1 lehtori)  27.1.2010 Maahanmuuttotoimiston avajaiset Postitalolla (2 lehtoria)  16.3.2010 Vierailu Maahanmuuttotoimistoon (2 lehtoria)  17.5.2010 Moku-vuoden tapahtumien suunnittelu  yhteistyössä verkostoryhmien kanssa

15 Lukuvuosi 2010-2011 (verkostot)  Kulttuurivierailujen, TESO - koulutuksen ja Monikulttuurisuuskahvilan sekä ”Maailma kylässä” - monikulttuurisuusviikon suunnittelua yhdessä Moninetin työntekijöiden kanssa.  Yllä olevien tapahtumien toteuttaminen yhteistyössä Moninetin työntekijöiden (ja asiakkaiden) kanssa.

16 Reflektointi - seuraavan syklin suunnittelu palautteen pohjalta Suunnitelman tekeminen maahanmuuttajien vanhempien ja henkilökunnan kanssa -alkukartoitus henkilökunnalle, huoltajille ja oppilaille -yhteistyö sidosryhmien kanssa - täydennyskoulutus Suunnitelman toteutus -toimintamallien kirjaaminen käsikirjaksi - toiminnan dokumentointi– valokuvat, videotallenteet, päiväkirjamerkinnät, kokousmuistiot, jne. Evaluointi -palautteen kerääminen maahanmuuttajaoppilaiden vanhemmilta, henkilökunnalta ja sidosryhmiltä

17 Jatkosuunnitelma vuodelle 2010-2011  Kodin ja koulun välisen yhteistyökalenterin työstäminen painokuntoon  Moku-kahvilan kehittäminen  Swot-analyysin hyödyntäminen  Lukuvuonna 2010 – 2011 koulumme painopistealueena tulee olemaan monikulttuurisuus  tarkoituksena on yhdistää kaikki Compa-hankkeen tavoitteet  toiminnassa olisivat mukana vanhemmat, opettajaopiskelijat, opettajat ja sidosryhmiä mahdollisuuksien mukaan  toteuttaa monipuolisia moku-tapahtumia lukuvuoden aikana

18 Kouluyhteisö - opettajakunta - oppilaat Opettaja- opiskelijat Verkostot Koti Mitä Compa - hankkeella on saavutettu? • Sidosryhmien kohtaaminen • Monikulttuurisuustaitojen kehittyminen, rohkeus kohdata uusia haasteita • Positiivisten kokemusten kautta moninaisuuden arvostaminen • Yhteistyöllä osaamme paremmin tukea oppilaiden koulunkäyntiä


Lataa ppt "Barents-Parents Lapin yliopiston harjoittelukoulu."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google