Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sosiaalipolitiikka ja rakenteellinen työttömyys Huonotuottoisen työvoiman työllistyminen VATT-seminaari 31.3.2011 Osmo Soininvaara.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sosiaalipolitiikka ja rakenteellinen työttömyys Huonotuottoisen työvoiman työllistyminen VATT-seminaari 31.3.2011 Osmo Soininvaara."— Esityksen transkriptio:

1 Sosiaalipolitiikka ja rakenteellinen työttömyys Huonotuottoisen työvoiman työllistyminen VATT-seminaari 31.3.2011 Osmo Soininvaara

2 Teesini: •Sosiaalipolitiikkamme ei ole enää tehokasta •Hinnoittelemme tai sysimme työmarkkinoilta työvoimaa, jolla olisi työkykyä jäljellä •Meiltä puuttuu 250 000 työpaikkaa Ruotsiin verrattuna •Tämä ei maksa paljon suoraan menetettynä kokonaistuotantona ▫Siksi siihen ei ole puututtukaan ▫Mutta se nostaa veroastetta •Yhteiskuntaa se jakaa ikävästi

3 Huonotuotteinen työvoima •Se josta huutokaupassa maksettaisiin vähän •Syy huonoon markkina-arvoon voi olla mikä hyvänsä ▫Syyllä oikeastaan ole muuta merkitystä kuin se, onko se korjattavissa •Jos korjattavissa, yhteiskunnan kannattaa investoida korjaaviin toimenpiteisiin ▫Työnantajaa ei kannata velvoittaa tähän •Jos ei korjattavissa, on ansiotuloja ja työtuloja voitava kombinoida

4 1980-luku: sosiaalipolitiikka oli hyvää ja halpaa •Verot kohtuullisia •Sosiaalinen turvallisuus hyvä •Tulonjako hyvin tasainen •Silti työttömyys matala •Nyt kallista ▫Edut heikentyneet suhteellisesti ▫Tuloerot kasvavat ▫Työttömyys korkea

5 Mikä on muuttunut •Luonnolliset tuloerot kasvaneet (?) •Elatussuhde ▫Ikääntyminen ▫Rakenteellinen työttömyys ▫1980-luvulla ei vanhuksia eikä lapsia •Palvelut eivät kestä verotusta •Palkkoja vaikeampi manipuloida sopimuksin ▫Palvelut ▫Ulkoistaminen, integraatio

6 Mikä on muuttunut (2) •Volvo, paperitehtaat, Finnair ▫Työväen aristokratian häviäminen ▫Hyväpalkkaisia tarvitaan, palkanlisistä yli puolet veroihin •Pääomatulot, ei veroja •Etujen käyttö arkipäiväistynyt •Työn vastaanottovelvollisuus ei toimi enää •Perusoikeusajattelu ▫Oikeus ehdoton, vaikka olisi kuinka kallis ▫Edusta ei voi luopua korvausta vastaan

7 Rakenteellinen työttömyys kohdistuu matalatuottoiseen työvoimaan •Kaikki maat työllistävät normaalisuhdanteessa kurantin työvoiman liki täysin •Työelämä on objektiivisesti muuttunut vaativammaksi •Työnantajat ovat muuttuneet myös aiheetta valikoivemmiksi •Työnantajan sosiaalinen vastuu kannustaa valikoivaan työhönottoon

8 Neljä kannustinongelmaa a)Sosiaaliturva liian houkutteleva suhteessa alimpiin palkkoihin b)Työttömyys houkuttelevampaa kuin osa- aikainen työ c)Osa-aikainen liian houkutteleva suhteessa kokoaikaiseen d)Matalatuottoinen työ liian houkutteleva suhteessa tuottavampaan

9 Mistä kannustinongelma on tullut •Miten perusturva voi kilpailla tiukemmin pienten palkkojen kanssa? ▫Perusturva on jäänyt jälkeen ansiotasosta ▫Solidaarinen palkkapolitiikka on suosinut pienipalkkaisia •Asumismenot ja asumistuen heikkeneminen ▫Kaikki toimii Porissa hyvin •Työllistymisestä on tullut vapaaehtoista ▫Helsingissä työttömyyttä ja työvoimapulaa rinnakkain

10 Pakolla vain kannustaen? •Työn vastaanottovelvollisuus ei toimi ▫Työnantaja ei halua vastentahtoista työntekijää •Keppinä käytetään koulutusta ja muuta aktivointia ▫Heikentää koulutuksen vaikuttavuutta ▫”Investointina” tuottamaton, ei innosta eteenpäin •Töihin pakottaminen ei toimi – insentiivien oltava kunnossa!

11 Hyvän järjestelmän ominaisuudet 1. Taloudellinen tehokkuus ▫Työkyky talteen mahdollisimman hyvin ▫Pääpaino ”parhaisiin” työttömiin 2. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus a) ahkerammalle enemmän rahaa kuin samassa asemassa olevalle laiskalle => in work tukea b) yhtä ahkerista sairaampaa tulee tukea suhteessa terveenpään 3. Tie eteenpäin

12 Hyvän järjestelmän ominaisuudet (2) 4. Vältettävä erillisiä työmarkkinoita 5. Estettävä väärinkäyttö ▫Myös työantaja voi käyttää tukia väärin 6. Sovelluttava silpputyömarkkinoille ▫Monelle ensimmäinen askel työmarkkinoille

13 Työllistymisveroaste •Perusturva on heikentynyt suhteessa ansiotuloihin ▫Työllistymisveroaste alentunut? •Työllistyminen muuttunut aiempaa vapaaehtoisemmaksi •Vuokrasäännöstelyn purku, asumisen kalleus ▫Perusturva maksaa vuokran kokonaan ▫Perushoitaja ei saa enää asumistukea • Helsinki: ▫Toimeentulotuki 420 € + 650 € = 1070 €/kk ▫1400 €/kk brutto = 1160 €/kk netto •Työtön saa valita asuinkunnan, pienipalkkainen ei saa

14 Nettoansioiden riippuvuus työpanoksesta Työaika Nettoansi o Työaika Nettoansio Perusturva Ansioturva

15 Kannattaako osa-aikatyötä suosia? •“Työvoimapulan takia kokoaikatyölle ei saisi olla vaihtoehtoa” ▫Epäkurantin työvoiman vaikutus kokonaistuotantoon vähäinen ▫Perusturvan ja ansioturvan käyrät väärinpäin •Askel työttömyydestä osa-aikatyöhön isompi kuin osa-aikatyöstä kokoaikatyöhön •Osa-aikatyölle on tarvetta •Silpputyö ensimmäinen askel työmarkkinoille •Köyhä preferoi tuloja enemmän kuin rikas

16 Loisiko matalapalkkatuki kannustinloukun? •Viekö matalapalkkatuki kouluttautumiselta kannnattavuuden? •Earned income tax credit toiminut hyvin •Kannattaako kouluttautua ja edetä uralla? ▫Koulutus on Suomessa ilmaista ▫Palkkarakenne alapäässä irrationaalinen •Syrjäytymisen hinta paljon suurempi •Pienten pakkojen alueella marginaaliverot matalimmat

17 Tuki vajaakuntoisuuden vai palkkatason perusteella ? •Vajaakuntoisille räätälöity palkkatuki ”halvempi” ▫Mikä on veronalennuksen ”hinta”? •Somaattiset sairaudet helppo asia ▫Vaikeasti työllistettävät epämääräinen joukko ▫Vaikeasti työllistettävyydestä ei ole tietä ulos •Eikö jämähtäminen matalaan palkkaan osoita tuottavuusvajetta?

18 Miten tukea pienipalkkaista •Veronalennus, lineaarinen veroasteikko (Kauppakamari) ▫Ohi kohteen, hyötyjät lähinnä opiskelijoita •Asumistuki takaisin pienipalkkaisille ▫Vaikutus vuokratasoon? •Työmarkkinatuen yhteensovitus alemmas ▫Osa-aikavaatimus pois •Työnantajan palkkatuki ▫Ei lisää työttömän työhaluja •Entä sama tuki työntekijälle itselleen? ▫Työmarkkinatuki ja palkka päällekkäin ▫Soveltuu silpputyöhön, kannustaa töihin

19 Työnantajan vastuu •Hyvä pitkissä työsuhteissa, huono lyhyissä •Vanhemmuuden kustannukset ▫Älä palkkaa nuoria naisia •Vastuu työkyvyttömyyseläkkeistä ▫Palkkaa vain terveitä äläkä koskaan ketään yli 50- vuotiasta •Vastuu sairausajan palkasta ▫Älä palkkaa tupakoijaa •300 päivän sääntö

20 Järjestelmän etu järjenkäytön ohi •Saako sairaana opiskella? •Paljonko kehitysvammainen saa tehdä työtä •300 sairauspäivän jälkeen ei saa tehdä työtä •Osaeläkkeellä pitää saada täyttä palkkaa

21 Työkyvyttömyyseläke •Kansaneläke noin 580 €/kk •Ansaintaraja 600 € ▫Ymmärrettävää ansioeläkkeissä •Sokean ”sopeutumiseläke” •Nuorelle vammaiselle ei pitäisi myöntää eläkettä lainkaan ▫Vammaistuki tasoitusajon tapaan

22 Osaeläke •Puolet eläkkeestä korvauksena alentuneesta työkyvystä •Saa ansaita 60 % eläkepalkasta ▫Osa-aikaisesti tai kokoaikaisesti •Työehtosopimukset vaativat sataprosenttista palkkaa: ei toimi

23 Aktiivinen työvoimapolitiikka •Nyt kokoomus vaatii •On kallista •Investointina pääosin huono •Vaikutuksia selvitetty huonosti •Toimii pummien pelotteena •Hurja usko kuntoutukseen ja muuhun ammattiapuun

24 Miksi se on niin vaikeaa? •Polkuriippuvuus ▫Jos sosiaaliturva olisi keksitty tietokoneaikana, se olisi integroitu verotukseen ▫Nyt erilaiset järjestelmät ovat muodostuneet instituutioiksi ▫Verot ja sosiaaliturvamaksut jotenkin eri asia? •Ansioturvan ja perusturvan tulehtunut suhde ▫Vammaisten eläkeläisten työnteko estyy ▫Epäkurantin työvoiman kannustinloukku – onko erisuuruinen yhteensovitus mahdollinen?


Lataa ppt "Sosiaalipolitiikka ja rakenteellinen työttömyys Huonotuottoisen työvoiman työllistyminen VATT-seminaari 31.3.2011 Osmo Soininvaara."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google