Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Köyhyys ja asuminen Vuokra-asumisen tulevaisuus Suomessa -seminaari

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Köyhyys ja asuminen Vuokra-asumisen tulevaisuus Suomessa -seminaari"— Esityksen transkriptio:

1 Köyhyys ja asuminen Vuokra-asumisen tulevaisuus Suomessa -seminaari Katri Hannikainen-Ingman

2 Esimerkkejä kotitalouksien köyhyysrajoista
Kun köyhyysrajaksi määritellään 60 % mediaanitulosta, köyhiä ovat seuraavien tulorajojen (käteen jäävät tulot) alapuolelle jäävät erilaiset kotitaloudet: 1 aikuinen → 1185 €/kk 1 aikuinen + alle 14 vuotias lapsi → 1542 €/kk 1 aikuinen + 14 vuotta täyttänyt lapsi → 1779 €/kk 2 aikuista → 1779 €/kk 2 aikuista + 2 alle 14-vuotiasta lasta → 2490 €/kk 2 aikuista + 1 alle 14 ja 1 yli 14-vuotias lapsi → 2727 Vuokra-asumisen tulevaisuus Suomessa -seminaari Katri Hannikainen-Ingman

3 Vuokra-asumisen tulevaisuus Suomessa -seminaari Katri Hannikainen-Ingman

4 Peruspäivärahan ja samansuuruisen palkkatulon verotus 1990-2011
Vuokra-asumisen tulevaisuus Suomessa -seminaari Katri Hannikainen-Ingman

5 Vuokra-asumisen tulevaisuus Suomessa -seminaari Katri Hannikainen-Ingman

6 Vuokra-asumisen tulevaisuus Suomessa -seminaari Katri Hannikainen-Ingman

7 Vuokra-asumisen tulevaisuus Suomessa -seminaari Katri Hannikainen-Ingman

8 Vuokra-asumisen tulevaisuus Suomessa -seminaari Katri Hannikainen-Ingman

9 Vuokra-asumisen tulevaisuus Suomessa -seminaari Katri Hannikainen-Ingman

10 Keitä ovat yleisen asumistuen saajat?
Viime vuoden lopussa Suomessa oli kaikkiaan yleistä asumistukea saavaa ruokakuntaa ja näihin kuului vajaat ihmistä. Yksin asuvia on 57 % Yleistä asumistukea saavista lapsiperheistä yhden vanhemman perheitä on 70 % Työttömien ruokakuntien osuus on 63 % Työttömistä tukea saavista ruokakunnista on kaksikolmasosaa yhden hengen ruokakuntia ja 15 % yhden vanhemman perheitä Työssä käyviä ruokakuntia on tuen saajista 15 % ja heistä yksinhuoltajien osuus on lähes puolet ja yksin asuvia neljäsosa. Vuokra-asumisen tulevaisuus Suomessa -seminaari Katri Hannikainen-Ingman

11 Vuokra-asumisen tulevaisuus Suomessa -seminaari Katri Hannikainen-Ingman

12 Pienituloisten ihmisten vuokra-asumisessa huomioon otettavia asioita
Köyhyysrajan alapuolella elävät ihmiset ovat yhä enenevässä määrin työelämän ulkopuolella olevia ja erityisesti perusturvan varassa eläviä Köyhät ovat entistä köyhempiä Vuokrien jatkuvasti noustessa asumiskustannukset karkaavat pienituloisimpien maksukykyyn nähden liian kauas ARA-asuntojen vapautuminen rajoituksista Yleisessä asumistuessa huomioon otettavat asumismenot ovat jääneet jälkeen todellisista asumismenoista Pitkäaikainen riippuvuus toimeentulotuesta aiheuttaa lukuisia ongelmia ja tätä riippuvuutta olisi vähennettävä Vuokra-asumisen tulevaisuus Suomessa -seminaari Katri Hannikainen-Ingman

13 Pienituloisten ihmisten vuokra-asumisessa huomioon otettavia asioita
Suuri osa köyhyysrajan alapuolella olevista, perusturvan varassa elävistä ja toimeentulotukea saavista on yksin eläviä → pienten, kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamista ei ole varaa lykätä etenkään kasvukeskuksissa Riski asuinalueiden entistä voimakkaampaan eriytymiseen kasvaa → Tällainen kehityskulku johtaa köyhän väestönosan entistä suurempaan syrjäytymisen vaaraan ja leimallisesti köyhillä asuinalueilla kasvavien lasten ja nuorten mahdollisuudet katkaista sukupolvien välinen syrjäytymisen kierre hankaloituu entisestään. Vuokra-asumisen tulevaisuus Suomessa -seminaari Katri Hannikainen-Ingman

14 Työ luo turvaa ja ihmisten työllistymiseen on pyrittävä köyhyyden vähentämisessä. On kuitenkin huolehdittava myös ensisijaisen perusturvan sekä asumistuen riittävästä tasosta asumiskustannuksiin nähden niillä ihmisillä, jotka ovat työelämän ulkopuolella. Vuokra-asumisen tulevaisuus Suomessa -seminaari Katri Hannikainen-Ingman

15 Esityksessä käytetyt lähteet:
Jutta-malli Kela/THL-yhteisrekisteri 2009 Kelan asumistukitilasto 2009 Kelasto, Kelan tilastotietokanta THL, Toimeentulotuen vuositilasto 2009 Tilastokeskus, Tulonjakotilasto 2009 Tilastokeskus, Rakentaminen ja asuminen. Vuosikirja 2010 Vuokra-asumisen tulevaisuus Suomessa -seminaari Katri Hannikainen-Ingman


Lataa ppt "Köyhyys ja asuminen Vuokra-asumisen tulevaisuus Suomessa -seminaari"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google