Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Energiakatselmuspäivä Pietarissa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Energiakatselmuspäivä Pietarissa"— Esityksen transkriptio:

1 Energiakatselmuspäivä Pietarissa 9.11.2009
Energiatehokkuutta Suomessa katselmustoiminnalla ja energiansäästösopimuksilla Antero Punttila, Johtava asiantuntija, Motiva Oy, Helsinki, Finland

2 Sisältö Suomen energia- ja ilmastopolitiikan haasteet
EU-maiden yhteiset ilmasto- ja energiatavoitteet vuoteen 2020 Suomen uudessa Ilmasto- ja Energiastrategiassa asetettavat tavoitteet Energian kulutus Suomessa (TWh) sekä perus- että tavoiteurassa EU:n Energiapalveludirektiivi ”ESD” Motiva-energiakatselmukset Suomessa Suomen energiakatselmuskartta Energiakatselmustoiminnan osapuolet Suomessa Motiva-energiakatselmusten sisältö Säästökohteet - ja potentiaalit yleisesti katselmuksissa Lisätietoa energiakatselmuksista (SAVE I ja SAVE II ohjelmat) Antero Punttila, Motiva Oy

3 Suomen energia- ja ilmastopolitiikan haasteet
SUOMEN ENERGIAN KULUTUS KASVAA: Sähkön kulutuksen arvioidaan lisääntyvän nykyisestä 87 TWh:sta noin 20 TWh:lla vuoteen 2025 mennessä Lämpöenergian tarve teollisuudessa ja rakennuksissa kasvaa Liikenteen energian käyttö lisääntyy SUOMEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT KASVAVAT: Kioton tavoite Suomelle: 1990 taso eli 70,5 milj. tonnia Vuonna 2004 päästöt olivat noin 82 milj. tonnia Vuoteen 2025 päästöt nousisivat noin 88 milj. tonniin sellaisessa vaihtoehdossa, jossa tyydyttäisiin vuonna 2004 voimassa olleisiin politiikkatoimiin (KIES 2005) Antero Punttila, Motiva Oy

4 EU-maiden yhteiset ilmasto- ja energiatavoitteet vuoteen 2020
Kasvihuonekaasujen yksipuolinen vähentäminen – 20% vuoden 1990 tasosta; – 30%, jos maailmanlaajuinen sitoumus Uusiutuvien energialähteiden osuus energian kokonaiskulutuksesta 20%:iin Liikenteen biopolttoaineiden sitova vähimmäistavoite 10% prosenttiin Energiatehokkuuden parantaminen +20% Tulevia tavoitteita 2020 jälkeen: Kasvihuonekaasujen 30%:n vähennys vuonna 2030 Kasvihuonekaasujen 50%:n vähennys vuonna 2050 Antero Punttila, Motiva Oy

5 Suomen uudessa ilmasto- ja energiastrategiassa asetettavat tavoitteet
Energiatehokkuutta ja -säästöä lisäämällä sähkökulutuksen tavoitteeksi 98 TWh vuonna 2020 (tavoiteura) Energiankulutuksen kääntäminen laskuun: strateginen tavoite Pidemmän aikavälin visiona sähkönkulutuksen kääntö laskuun Energian loppukulutus 2020 on noin 350 TWh ilman lisätoimia Energian loppukulutustavoite 310 TWh (v.2020): erittäin vaativa Uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta 38 % (2020) Liikenteen polttoaineesta 10 % uusiutuvia 2020 Antero Punttila, Motiva Oy

6 4. Energian loppukulutus Suomessa (TWh) 1990–2006 sekä perus- että tavoiteurassa 2007–2050
100 200 300 400 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 Tilasto Perusura Tavoite 2020 Visio 2050 TWh Perusura Tavoiteura Energian loppukulutustavoite 2020 on 310 TWh: erittäin vaativa tavoite Energiankulutuksen kääntäminen laskuun: strateginen tavoite Uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta 38 % 2020 Liikenteen polttoaineesta 10 % uusiutuvia 2020 Antero Punttila, Motiva Oy

7 EU:N Energiapalveludirektiivi ”ESD”
ESD koskee kaikkea loppukäyttäjille myytyä/siirrettyä energiaa, pl. merenkulku, lentoliikenne ja päästökaupassa mukana olevat toimipaikat. Kansallinen ohjeellinen 9 % energiansäästötavoite jaksolla Energiayhtiöt ja julkinen sektori erityisen huomion kohteena Säästötavoite on ohjeellinen, mutta jäsenvaltioilla on ”pyrkimisvelvoite” Toimenpiteet koskevat kotitalouksia, liikennettä, teollisuutta, palveluja, maa- ja metsätaloutta, rakentamista ja työkoneita. Toimenpiteet osoitettava: Suomen työkaluja seurannassa ovat energiakatselmukset, energia-analyysit ja vapaaehtoiset energiansäästösopimukset, joihin sisältyy energiakatselmukset Antero Punttila, Motiva Oy

8 Energiakatselmus Energiakatselmus on ministeriön ohjeiden mukaan toteutettu kokonaisvaltainen selvitys kohteen (palvelurakennus, teollisuus, energia-ala) energian käytöstä ja kaikista kannattavista säästömahdollisuuksista sekä uusiutuvien energialähteiden käyttömahdollisuuksista. Energiakatselmuksen toteuttavat Motiva-auktorisoidut energiakatselmoijat yhteistyössä kohteen kanssa. TEM/ Motivan ohjeiden mukaisesti suoritettuun energiakatselmukseen voi saada tukea 40% (säästösopimuskunnat 50 %). Säästötoimenpiteiden toteutukseen voi saada tukea 10 – 20% (Pilotit %). Energiakatselmuksia tehdään: Toimialojen ja ministeriöiden välisissä energiatehokkuussopimuksissa Koko yrityksen kattavissa katselmusohjelmissa Yksittäisinä energiatehokkuusprojekteina Antero Punttila, Motiva Oy

9 Suomen energiakatselmuskartta
TEM:n tukema energiakatselmusmalli EI katselmustukea Asuinkerrostalon energiakatselmus Prosessi- teollisuus Keskiraskas teollisuus PK- teollisuus Palvelualojen pienet kohteet Palvelualojen suuret kohteet Kerrostalot Pientalot Muut sektorit: Energian tuotanto Kiinteistön energia- katselmus Teollisuuden Prosessiteollisuuden energia- analyysi katsastus analyysi Voimalaitoksen energia-analyysi Kaukolämpökatselmus Energia- ja ympäristöhallintajärjestelmät Energiansäästösopimukset Energiakatselmusohjelma Kiinteistön seurantakatselmus Päivitys teollisuuden malleilla Valtion asuntorahaston tukema toiminta Laajennettu energiaosa Asuntokaupan Kuntotarkastukset Asuinrakennusten kuntoarviot käyttöönottokatselmus Kuntoarviot rakennuksiin Järjestelmä- analyysit Pumppusyyni Paineilmasyyni Pump/Fansave ... PATE-analyysi KYTE-analyysi Suomen energiakatselmuskartta Antero Punttila, Motiva Oy

10 Energiakatselmustoiminnan osapuolet Suomessa
Motiva Oy Energia- katselmoijat Katselmuskohteet Yhteistyötahot puuenergianeuvojat laitevalmistajat ym. Tukihakemus Työ- ja elinkeinoministeriö TE-keskukset TEM:n yleisohjeet Toteutusohjeet Neuvonta, koulutus Laadunvalvonta Markkinointi Seuranta Tuki Seurantatiedot Antero Punttila, Motiva Oy

11 Motiva-energiakatselmukset – sisältö
Energian käytön ja kustannusten kokonaisselvitys sähkö, polttoaine, lämpö, höyry, vesi uusiutuvien energioiden käyttömahdollisuus Energiankäytön ja -tuotannon tehokkuuden nykytila ja tehostamispotentiaali Toimenpide-ehdotukset kannattavuuslaskelmineen kohteen ( laitos, rakennus, järjestelmä) energiatalouden parantamiseksi Yhteenvetotaulukko (TAU1): kokonaissäästöt ja kokonaiskustannukset Toimenpidetaulukko (TAU2): Toimenpidekohtaiset kulutukset, säästöt ja kustannukset Antero Punttila, Motiva Oy

12 Säästökohteet- ja potentiaalit yleisesti katselmuksissa
Toimintatapojen muutos 2-5 % Energianhankinta % Lämmitys % Valaistus % Moottorit % Paineilmajärjestelmät 5-20 % (20-50 %) Jäähdytysjärjestelmät % Höyry-lauhdejärjestelmät % llmanvaihtojärjestelmä % Antero Punttila, Motiva Oy

13 Lisätietoa energiakatselmuksista (In English)
/ Projects and Campaigns/Save II Projects /SAVE II Programme: AUDIT I AUDIT - Energy Audit Management Procedures SAVE II – Project Final Report (pdf 1.5 MB) AUDIT II Guidebooks/ Guidebook for Energy Audit Programme Developers (pdf 815 kB) Topic reports Country Reports, Group 1 (North Europe) Country Reports, Group 2 (South Europe) Energy Auditing in Other Countries (US, Canada) Antero Punttila, Motiva Oy

14


Lataa ppt "Energiakatselmuspäivä Pietarissa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google