Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Energiavuosi 2013 Sähkö Energiateollisuus ry 21.1.2014.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Energiavuosi 2013 Sähkö Energiateollisuus ry 21.1.2014."— Esityksen transkriptio:

1 Energiavuosi Sähkö Energiateollisuus ry

2 Sähkön kokonaiskulutus v. 2013 83,9 TWh
päivitetty

3 Lämpötilakorjattu sähkön kokonaiskulutus v. 2013 85,1 TWh
päivitetty

4 Sähkön kulutuksen muutokset (muutos 2012/2013 -1,3 TWh)
päivitetty

5 Sähkön kokonaiskulutus 2013 (83,9 TWh)
päivitetty

6 Teollisuuden sähkönkulutus
päivitetty

7 Teollisuuden sähkön kulutuksen muutos 2012/2013
päivitetty

8 Sähkön nettohankinta 2013 (83,9 TWh)
päivitetty

9 Sähkön hankinta energialähteittäin 2013 (83,9 TWh)
päivitetty

10 Muutokset sähkönhankinnassa* (muutos 2012/2013 – 1,3 TWh)
*alustava polttoainejako päivitetty

11 Sähkön hankinnan aikavaihtelu 2013 (viikkokeskiteho)
päivitetty

12 Sähkön tuotanto energialähteittäin 2013 (68,2 TWh)
Uusiutuvat 36 % (v %) Hiilidioksidivapaat 69 % (v %) Kotimaiset: 42 % (v %) päivitetty

13 Vesivoiman tuotanto Normaalivuosi päivitetty

14 Tuulivoimatuotanto ja kapasiteetti vuosittain
päivitetty

15 Tuulivoiman viikkokeskitehot ja kapasiteetti 2010-2013
päivitetty

16 Sähkön tuonti ja vienti
päivitetty

17 Sähkön tuonti Venäjältä tunneittain (viikko 47 vuonna 2010 ja 2013)
päivitetty

18 Sähkön kulutushuiput 1980-2030 suurin tuntiteho megawattia (MW)
helmikuun 2012 huippu MW Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto ja Energiateollisuus ry v. 2009, Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030 päivitetty

19 Suomen sähköntuotantokapasiteetin kehitys ja arvio huippukulutuksen kehittymisestä Lähde: Syri et al. 2012, Energy Strategy Reviews Kapasiteetin kehityksessä huomioitu nykyiset ja tiedossa olevat voimalaitosprojektit, mukaan lukien periaatepäätöksen saaneet ydinvoimalayksiköt. Huippukulutusarviot: Työ- ja elinkeinoministeriö 2008 ja Energiateollisuus ja Elinkeinoelämän keskusliitto 2009 päivitetty

20 Sähkön hankinta tunneittain vuoden 2013 kulutushuipun sisältävänä päivänä 18.1
päivitetty

21 Sähköntuotannon CO2-päästöt vuosittain
päivitetty

22 Sähköntuotannon ominais CO2-päästöt eräissä EU-maissa v. 2011
päivitetty

23 Sähköntuotannon ominaispäästöt 2007-2050
Lähteet: ET Visio 2050 Eurelectric: Power Statistics 2010 päivitetty

24 Investoinnit ja suunnitelmat eri teollisuuden- aloilla Suomessa (milj. euroa; 2012 arvio, 2013 suunnitelmat) Lähde: EK:n investointitiedustelut 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ja 2013 päivitetty

25 Kotitaloussähkön verollinen kokonaishinta (kulutus 2500-5000 kWh vuodessa) 1. puolivuotiskausi 2013
päivitetty

26 Ostovoimaan suhteutettu kotitaloussähkön verollinen kokonaishinta (kulutus kWh vuodessa) puolivuotiskausi 2013 päivitetty

27 Lähde: Energiamarkkinavirasto
Lämmitysasiakkaan sähkön hintaosuuksien kehitys (kulutus kWh/vuosi) 26,5 % 32,9 % 42,0 % 43,5 % 31,5 % 23,6 % Lähde: Energiamarkkinavirasto päivitetty

28 päivitetty

29 Suomen kauppatase ja energian kauppatase
- Energian tuonnin arvo n. 20 % kokonaistuonnin arvosta - Energian viennin arvo n. 10 % kokonaisviennin arvosta Lähde: Tulli, Ulkomaankauppatilasto päivitetty

30 Suomen kauppataseen ja energian kauppataseen muutos
Lähde: Tulli, Ulkomaankauppatilasto päivitetty

31 Metsähakkeella tuotetun sähkön tuki
tuen lasku johtuu turpeen veromuutoksista päivitetty

32 Hiilen hinnan kehitys sähkön- ja lämmöntuotannossa
Lähde: Tilastokeskus päivitetty

33 Sähkön tuotanto pohjoismaisilla sähkö-markkinoilla 2012
Uusiutuvat: 68 % (v %) Hiilidioksidivapaat: 88 % (v %) päivitetty

34 Pohjolan vesivarantojen erotus normaalivuoteen ja sähkön hinnan käyttäytyminen
Lähde: SKM Syspower päivitetty

35 Vaihto Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan välillä 2012-2013 (viikkotaso)
Lähde: SKM Syspower päivitetty

36 Päästöoikeuden hintakehitys
Lähde: SKM Syspower päivitetty

37 Maakaasun ja hiilen käyttö sähköntuotantoon Euroopassa 2011 ja 2012
Lähde: Eurelectric päivitetty

38 Energiatehokkuussopimusten kattavuus energia-alalla
ET:n jäsenten sähköntuotannosta ET:n jäsenten lämmöntuotannosta Lähde: Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelman vuosiraportti 2012 päivitetty

39 Energiantuotannon sopimusyritysten raportoimat sähköntuotannon ja primäärienergiankäytön tehostamisen säästöt Lähde: Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelman vuosiraportti 2012 päivitetty

40 *Motiva muuttanut säästöjen laskentatapaa v. 2012
Sähkönjakelun ja kaukolämmön toimipaikkojen raportoimat omaan energiankäyttöön kohdistuvan tehostamisen säästöt *Motiva muuttanut säästöjen laskentatapaa v. 2012 päivitetty Lähde: Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelman vuosiraportti 2009, 2010 , 2011 ja 2012

41 Asiakkaille suunnattu energiatehokkuusneuvonta vuonna 2012 (esimerkkinä sähkönmyynnin sopimustoimipaikkojen raportoimat tiedot) Asiakaspään toimien, kuten energia- yhtiöiden neuvontaan, viestintään, kulutuspalautteeseen ja laskutukseen liittyvien energiatehokkuuspalvelujen energiansäästövaikutus kotitalouksille arvioidaan olevan yhteensä 1-3 % kotitalousasiakkaiden vuosittaisesta sähkön ja kaukolämmön kulutuksesta. päivitetty Lähde: Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelman vuosiraportti 2012

42 Sähköyhtiöt 2013 / EPSI Rating
EPSI Rating tutkii vuosittain asiakkaiden tyytyväisyyttä sähkönmyyntiyhtiöitä kohtaan Keskeiset mittarit: Asiakastyytyväisyys, imago, odotukset, tuote- ja palvelun laatu, hinta-/laatusuhde sekä asiakasuskollisuus Tyytyväisyys sähköyhtiöihin on noussut Asiakkailla entistä vähemmän aihetta valittaa Vastaajista prosenttia koki (yhtiöstä ja yhtiöryhmästä riippuen), ettei yhtiötä kohtaan ollut mitään moitittavaa (79-94 % v. 2012) Asiakkaat kokevat saavansa enemmän vastinetta rahalle sähköyhtiöiltään, osittain johtuen tuotelaadun parantumisesta päivitetty

43 päivitetty

44 Arvioitavina 12 eri toimialaa
TOIMIALOJEN YHTEISKUNTAVASTUU Seurantatutkimus kuluttajien näkemyksistä - joulukuu 2013 Arvioitavina 12 eri toimialaa Elektroniikkayritykset Elintarviketeollisuusyritykset Energiayhtiöt Finanssisektori Kemianteollisuusyritykset Konepajateollisuusyritykset Kuljetusalan yritykset (tavaran kuljetus) Kunnat Metsäteollisuusyritykset Päivittäistavarakaupat Rakennusalan yritykset Valtio Tutkittavina yhteiskuntavastuun alueina: Vastuu ympäristöstä ja ilmastosta, työllisyydestä, työhyvinvoinnista, tuotteiden ja palveluiden laadusta sekä kansantaloudesta päivitetty

45 TOIMIALOJEN YHTEISKUNTAVASTUU...
Ympäristön ja ilmaston osalta energiayhtiöt koettiin 12 eri toimialasta vastuullisimmiksi toimijoiksi 33 % vastaajista koki näin, 12 eri alan keskiarvo 18 % Kokonaisindeksissä energiayhtiöt elinkeinoelämän toimialoista 2. sijalla päivittäistavarakaupan jälkeen myös kunnat ja valtio kärkisijoilla heti päivittäistavarakaupan jälkeen Innovatiivisuudessa energiayhtiöt arvioitiin 3. sijalle elektroniikkateollisuuden ja kemianteollisuuden yritysten jälkeen päivitetty

46 Kiitos! KIITOS ! päivitetty


Lataa ppt "Energiavuosi 2013 Sähkö Energiateollisuus ry 21.1.2014."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google