Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tekijänoikeusfoorumi 2011 Markku Lamminluoto 16.11.2011 Kommenttipuheenvuoro operaattoreihin kohdistuvasta kieltotuomiomenettelystä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tekijänoikeusfoorumi 2011 Markku Lamminluoto 16.11.2011 Kommenttipuheenvuoro operaattoreihin kohdistuvasta kieltotuomiomenettelystä."— Esityksen transkriptio:

1 Tekijänoikeusfoorumi 2011 Markku Lamminluoto 16.11.2011 Kommenttipuheenvuoro operaattoreihin kohdistuvasta kieltotuomiomenettelystä

2 Internet-sisällön jakelun roolit • Teleoperaattori tarjoaa asiakkailleen Internet-yhteyden (laajakaistaliittymän) tietoyhteiskunnan peruspalveluiden käyttämiseen • Internet on sama kaikille — niin mahdollisuuksineen kuin uhkineen • Laittoman sisällön välittäjiä ovat niiden palveluiden ylläpitäjät, missä laittomat sisällöt on asetettu saataville • Teleoperaattorit kunnioittavat tekijänoikeuksia eivätkä tee yhteistyötä laittoman sisällön välittäjien kanssa 16.11.2011Julkinen2

3 Teleoperaattorin asema EU-säätelyssä • Sähkökauppadirektiivi määrittelee yksiselitteisesti vastuuvapauden pelkkää siirtotoimintaa harjoittavalle operaattorille • Enforcement-direktiivi on yksiselitteisesti rajattu siten, että se ei vaikuta sähkökauppadirektiivissä säädettyyn vastuuvapauteen • Operaattorille ei tule asettaa velvoitteita monitoroida välittämäänsä liikennettä • Tietoyhteiskuntadirektiivin määrittely termille ”välittäjä” rajaa laajakaistaliittymän toimittajan välittämisen ulkopuolelle 16.11.2011Julkinen3

4 Kieltotuomion tekninen tarkastelu • Esitetyt liikenteen estomekanismit on helposti kenen tahansa kierrettävissä eikä niitä voida rajata estämään ainoastaan laittomia sisältöjä • Internet-palveluissa käytetään vaihtuvia IP-osoitteita • Eston tultua voimaan palvelut eivät olisi enää estetyssä osoitteessa • Esteiden nopea purkaminen siten, etteivät ne estä osoitteessa myöhemmin toimivia laillisia palveluja, olisi erittäin haastavaa • Tehokas suodatus edellyttäisi operaattoreilta täydellistä liikenteen monitorointia ja analysointia, mikä loukkaisi kansalaisten perusoikeuksia ja aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia 16.11.2011Julkinen4

5 Kieltotuomioista • Tekijänoikeusloukkauksiin on puututtava ensisijaisesti niiden lähteellä • Operaattorin vastuuvapaus on tunnustettu kotimaisissa ja ulkomaisessa oikeustapauksissa • Uutta, pelkkää siirtotoimintaa harjoittavaan operaattoriin kohdistuvaa kieltotuomiota on jopa esitetty toteutettavaksi riita-asiana ilman, että väitettyä loukkaajaa kuullaan tai edes tunnistetaan, sekä ilman turvaamistoimena hakijalle asetettua hakijavakuutta eikä operaattorin kuluja korvattaisi => Operaattorin ja väitetyn loukkaajan kokemien vahinkojen korvaus virheellisissä kieltotuomioissa jätetään täysin avoimeksi 16.11.2011Julkinen5

6 Loppusanat • Operaattoriin kohdistuva kieltotuomio on EU-direktiivien vastaista, tehotonta, aiheuttaa ei-toivottuja sivuvaikutuksia ja voi äärimmillään johtaa Internet-sensuuriin • Tehottoman ja väärään tahoon kohdistuvan lainsäädännön valmistelun sijaan tulisi keskittyä luovan alan uusien liiketoimintamahdollisuuksien rakentamiseen ja tekijänoikeusloukkauksiin puuttumiseen niiden lähteellä • Ei tulisi luoda lainsäädäntöä, missä yhden toimialan liiketoiminnan kustannukset langetetaan toisen maksettavaksi • Teleoperaattorit kunnioittavat tekijänoikeuksia ja toimivat yhteistyössä oikeuksien omistajien kanssa 16.11.2011Julkinen6


Lataa ppt "Tekijänoikeusfoorumi 2011 Markku Lamminluoto 16.11.2011 Kommenttipuheenvuoro operaattoreihin kohdistuvasta kieltotuomiomenettelystä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google