Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Moniverkkoliityntä asiakkaan näkökulmasta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Moniverkkoliityntä asiakkaan näkökulmasta"— Esityksen transkriptio:

1 Moniverkkoliityntä asiakkaan näkökulmasta
Diplomityöseminaari / Pauli Niemi Työn valvoja : Professori Raimo Kantola

2 Esityksen aiheet Työn tausta Tutkimuksen tavoitteet Tutkimusmenetelmät
Kohdeympäristön esittely Työn tulokset Johtopäätökset

3 Työn tausta (1/2) IT-palveluja tarjoavien yritysten Internet- yhteyksille asetetut vaatimukset kasvavat jatkuvasti Internet-yhteyksien luotettavuutta ja saavutettavuutta on parannettava Kahdennetun liittymän hankkiminen yhdeltä Internet-operaattorilta mahdollistaa yhteyksien toiminnan yksittäisen verkkolaitteen vikaantumisesta huolimatta

4 Työn tausta (2/2) Kahdennetusta liittymästä ei ole kuitenkaan hyötyä, jos operaattorin verkossa esiintyy vakavia häiriöitä Internet-operaattorin verkossa esiintyviltä ongelmilta voidaan suojautua hyödyntämällä kahden eri operaattorin Internet-liittymää -> Moniverkkoliityntä (Multihoming)

5 Tutkimuksen tavoitteet
Selvittää moniverkkoliitynnän suunnittelun kannalta keskeisimmät tekijät Selvittää erilaiset vaihtoehdot moniverkkoliitynnän toteutukselle Suunnitella kohdeympäristön vaatimukset täyttävä moniverkkoliityntä

6 Tutkimusmenetelmät Kirjallisuustutkimus (RFC-dokumentit ja IEEE- standardit) Kohdeympäristön dokumentaatioon tutustuminen Testaus laboratorioverkossa

7 Kohdeympäristön esittely (1/2)
IT-palveluja tarjoava yritys Nykyinen ratkaisu toteutettu yhdeltä operaattorilta hankitun kahdennetun liittymän avulla Yhteys on toiminut tähän asti luotettavasti, mutta mahdollisiin ongelmiin halutaan varautua etukäteen Kahdennus toteutettu staattisen reitityksen ja HSRP-protokollan avulla

8 Kohdeympäristön esittely (2/2)
Internet Operaattori Staattinen reitti: / kautta .5 .6 HSRP /29 HSRP .2 .3 Oletusreitti: kautta Asiakas /16

9 Työn tulokset (1/6) Moniverkkoliityntä kannattaa toteuttaa BGP- protokollan avulla Internetin reititys toteutettu BGP:n avulla Muiden reititysprotokollien avulla toteutetut ratkaisut yleensä epävakaita Moniverkkoliityntää varten kannattaa hankkia oma AS-numero (Autonomous System) Moniverkkoliityntä kannattaa toteuttaa PI- osoiteavaruuden (Provider Independent) avulla.

10 Työn tulokset (2/6) Moniverkkoliitynnän suunnittelussa pitää huomioida myös OSI-mallin alimmat kerrokset Toisiaan varmistavat verkkolaitteet kannattaa sijoittaa maantieteellisesti riittävän etäälle toisistaan Verkkolaitteiden väliset siirtoyhteyskerroksen yhteydet toteutettava vikasietoisesti

11 Työn tulokset (3/6) Internet-operaattorien valintaan kannattaa kiinnittää huomiota Runkoverkon laajuus Ulkomaanyhteydet Kolmannen operaattorin käyttäminen tekee ratkaisusta monimutkaisemman ja kasvattaa moniverkkoliitynnän kustannuksia Kahden operaattorin avulla saadaan usein riittävän vikasietoinen ratkaisu

12 Työn tulokset (4/6) Internet Operaattori A Operaattori B Asiakas
.6 HSRP .4 .5 .17 /29 /30 eBGP eBGP HSRP .1 .2 .3 .18 iBGP Asiakas /16

13 Työn tulokset (5/6) Vanhaa ratkaisua käytetään moniverkkoliitynnän pohjana Osa kohdeympäristön IP-verkoista hyödyntää edelleen vanhaa yhteyttä Moniverkkoliityntää hyödynnetään vain PI-osoitteista Operaattori A:n liittymä toimii ensisijaisena yhteytenä Operaattori A:lta tulevat ja A:lle menevät reittimainostukset painotetaan paremmiksi BGP:n parametrien avulla Operaattori B:n liittymästä liikennöidään normaalitilanteessa vain operaattori B:n omiin verkkoihin

14 Työn tulokset (6/6) Suunniteltu ratkaisua testattiin laboratorioverkossa Moniverkkoliityntä mahdollisti toimivat yhteydet tilanteissa, joissa vanhan ratkaisun yhteydet katkesivat kokonaan Oletusparametreilla vanha ratkaisu toipui huomattavasti nopeammin osasta vikatilanteista Moniverkkoliitynnän toipumista voitiin kuitenkin nopeuttaa BGP:n ajastimia säätämällä

15 Johtopäätökset Moniverkkoliitynnän avulla voidaan lisätä Internet-yhteyksien luotettavuutta Kohdeympäristöön suunniteltu moniverkkoliityntä suoriutui testeistä selvästi nykyistä ratkaisua paremmin Suunniteltu malli kannattaa ottaa käyttöön myös tuotantoympäristössä

16 Kysymyksiä?


Lataa ppt "Moniverkkoliityntä asiakkaan näkökulmasta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google