Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

HARMONINEN KAIKKEUS HUT

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "HARMONINEN KAIKKEUS HUT"— Esityksen transkriptio:

1 HARMONINEN KAIKKEUS HUT
Ensio Lakanen Toinen nimivaihtoehto: Tiedon Tie – Gnosis – Gralin malja?

2 Sisällys Johdatus Tiedon Tielle Maailmankaikkeus Värähdysteoria, HUT
Kokonaisevoluutio Yhtymäkohtia Tie on tärkein

3 Suuret Kysymykset Miksi maailmankaikkeus on olemassa ja miten se on syntynyt? Mikä on ihmisen osa tässä valtavassa kokonaisuudessa? Voiko näihin kysymyksiin vastata? Onko mielekästä tietoa saatavilla? Onko ihmisen 'arveluilla' merkitystä? Kukaan ei voi varmasti sanoa mitään, mutta voi rajata huonoja vaihtoehtoja pois. Mielenkiintoista....hyödyllistä Tuskin kukaan tämän lyhyen esitelmän perusteella pääsee perille teoriasta. Tärkeämpää on herättää kiinnostus lukea ja pohtia asioita eteenpäin. Tämä ei ole lopullinen Totuus – kaukana siitä, mutta sopiva hyppäys uudenlaiseen maailmankatsomukseen. Ei uiskonto, mutta silti lohdullinen ihmisen suurta potentiaalia korostava. Metafysiikkaa ja holismia sanoo tieteilijä Uusuusplatonistinen sanoo filosofi. Uusgnostilaisuutta sanoo tämä esitelmä

4 1. Johdatus Tiedon Tielle
1. Tiedon tie – tietoisuus – viisaus, mitä voi tehdä, missä mennään? 2. Maailmankaikkeus on viisauden aika-tila-valtaus, joka edellyttää emanoitumisen. Absoluutti yhteys nykytieteeseen 3. Elämän perusta ja kokonaisevoluutio HUT-teorian valossa - muinaistieto tärkeässä roolissa 4. Tie – tiedon kulutus tärkeintä Kukaan ei voi varmasti sanoa mitään, mutta voi rajata huonoja vaihtoehtoja pois. Mielenkiintoista....hyödyllistä Tuskin kukaan tämän lyhyen esitelmän perusteella pääsee perille teoriasta. Tärkeämpää on herättää kiinnostus lukea ja pohtia asioita eteenpäin. Tämä ei ole lopullinen Totuus – kaukana siitä, mutta sopiva hyppäys uudenlaiseen maailmankatsomukseen. Ei uiskonto, mutta silti lohdullinen ihmisen suurta potentiaalia korostava. Metafysiikkaa ja holismia sanoo tieteilijä Uusuusplatonistinen sanoo filosofi. Uusgnostilaisuutta sanoo tämä esitelmä

5 1.1. Tärkein on Gnosis Mitä ominaisuutta jokainen ihminen arvostaa eniten tai mitä ilman ihmisenä eläminen tuntuisi turhalta? Mikä on tärkeintä, mitä Kaikkeus on voinut ihmiselle lahjoittaa? Mitä on läsnäolo ja mitä nykyhetki tarkoittaa? Mistä siis todellisuus koostuu? Gnosis eli jalo tieto, tunne ja kokemus laajentaa tietoisuutta kohti Totuutta

6 1.2. Miten löytää Gnosis eli Viisastenkivi?
Tieteellinen – kivijalka, valitettavan riittämätön Metafysiikka ja Filosofia, paljon suodatettavaa Hengellinen – katto, valitettavan vähän tietoa Esoteerinen ja Henkitiede – -sofiat – seinät Muinaistieto Millainen soppa, jos kaikki ihmiskunnan tieto, tieteellinen, hengellinen, esoteerinen ja muinainen yhdistetään optimaaliseksi kokonaisuudeksi? Kukaan ei voi varmasti sanoa mitään, mutta voi rajata huonoja vaihtoehtoja pois. Mielenkiintoista....hyödyllistä Tuskin kukaan tämän lyhyen esitelmän perusteella pääsee perille teoriasta. Tärkeämpää on herättää kiinnostus lukea ja pohtia asioita eteenpäin. Tämä ei ole lopullinen Totuus – kaukana siitä, mutta sopiva hyppäys uudenlaiseen maailmankatsomukseen. Ei uiskonto, mutta silti lohdullinen ihmisen suurta potentiaalia korostava. Metafysiikkaa ja holismia sanoo tieteilijä Uusuusplatonistinen sanoo filosofi. Uusgnostilaisuutta sanoo tämä esitelmä

7 1.3. Tieteen Tie? Fysiikan tavoite on löytää Kaiken teoria
Empiiriset periaatteet: Energian perusluonne? Hiukkasteorian ongelma – mistä koostuu? Maailmankaikkeuden energiatase: 68–27–4.5–0.5 Elämän synty – miten molekyylikasa saadaan kasvamaan, lisääntymään ja liikkumaan? Damokleen miekka ja Occamin partaveitsi Einstein antoi hyvän ohjeen: ”Tietoakin tärkeämpi on mielikuvitus.” Kukaan ei voi varmasti sanoa mitään, mutta voi rajata huonoja vaihtoehtoja pois. Totuuden etsijälle, Tiedon tien kulkijalle Huumoriakin saa olla, mutta sopivasti vakavasti otettavaa tietoa. Yö suunnistajan perspektiivi maailmankaikkeuteen.

8 1.4. Totuuden Etsijä? Nöyrä altruisti Ihmiskunnan 'parantaja'
Tyhmänrohkea – Don Quijote Lannistumaton puurtaja Vahva Totuuden kaipuu Hyvät tiedot luonnontieteestä Ennakkoluuloton kaiken tiedon tutkija Analyyttinen, filosofinen ja rationaalinen TKK'ssa A-matematiikka ja -fysiikka Erikoistunut geotieteisiin m. Univ. of Salt Lake City Tutkimusgeofyysikko malminetsinnässä Tähtitiedettä ja Steinerin henkitiedettä jo 1970 Urantia-kirjaa ollut kääntämässä suomeksi

9 1.5. Sattumaa vai Näkyjä? Sattuma on tieteellisessä mielessä samaa kuin epädeterminen tai epäkausaalinen ja sehän tarkoittaa taikuutta. Näyt ja Ilmestykset? Mitä konkreettisempi ja tarkoituksettomampi ilmestys, sitä alhaisempi henki asialla Objektiivinen tulkinta toinen ongelma Jos epäkausaalisen sijaan jätetään pelkästään kausaalisuus huomiotta, seuraa kolme mahdollista regression muotoa: 1. loputon ja avoin, 2. päättyy Ensimmäiseen Liikuttajaan, jolta puuttuu kausaalinen selitys tai 3. muodostaa jonkinlaisen suljetun luupin kytkeytyen Ensimmäiseen Liikuttajaan ja siihen, jota liikutetaan. Koska Ensimmäinen Liikuttaja lienee suljettu pois oletuksena ja ääretön avoin regressio on riittämätön muodostamaan tarvittavia vakaita rajapintoja informaatiolle ja luonnonlait määräävät objektien tilat vaatien jonkin muun selityksen kuin havaitut tilat, sulkeutuu pois kolmaskin vaihtoehto ja päädytään jälleen taikuuteen.

10 1.6. Ihmistä suurempaa Ymmärrettävä ja sisäistettävä
EI tiedettä, mutta tarpeellista Tietoa EI voi omistaa – välittää ja kuluttaa Lessing: ”Se mitä Totuuden etsijä omistaa tai luulee omistavansa on merkityksetöntä, ainoastaan vaivannäön intensiivisyys ratkaisee hänen arvonsa. Tutkimalla totuutta laajenevat hänen voimansa, joihin perustuu koko hänen yhä kasvava täydellisyytensä. Sensijaan omistaminen tekee ihmisen itsensä tyytyväiseksi, veltoksi ja ylpeäksi” Kukaan ei voi varmasti sanoa mitään, mutta voi rajata huonoja vaihtoehtoja pois. Totuuden etsijälle, Tiedon tien kulkijalle Huumoriakin saa olla, mutta sopivasti vakavasti otettavaa tietoa. Yö suunnistajan perspektiivi maailmankaikkeuteen.

11 1.7. Vältä väittelyä Unohda ennakkoluulot
Ota alkuun pilke silmäkulmaan EI uskontoa, askeettista, kielteistä, vaan lohdullisempaa positiivista elämää Sir Francis Bacon: ”Vältä vastaanväittämistä ja hämmentämistä, uskomista ja itsestään selvänä pitämistä tai puhumisen ja keskustelun aiheen eitsimistä. Lue jotta osaisit punnita ja harkita. Kukaan ei voi varmasti sanoa mitään, mutta voi rajata huonoja vaihtoehtoja pois. Totuuden etsijälle, Tiedon tien kulkijalle Huumoriakin saa olla, mutta sopivasti vakavasti otettavaa tietoa. Yö suunnistajan perspektiivi maailmankaikkeuteen.

12 1.8. Totuus . Ihminen on kuin sisäänpäin kääntynyt maailmankaikkeus
Kaikki mikä ON kuuluu kokonaisuuteen Ykseys jakautui osiksi, kaaokseksi, täydellinen muuttui epätäydelliseksi Avaruus laajeni ja venyi, Totuus pirstaloitui ja laimeni suhteelliseksi Ajatukset ja tunteet ovat vain mahdollisia energioita. Kyse on järjestyksestä Totuus on asioiden asettumista oikeisiin yhteyksiin Kaikki palaa takaisin täydelliseksi laajentuneena kokonaisuutena Aika-tila-luku suureet täyttyvät Väärä ajatus on vajaa tai epäjärjestyksessä . Ihminen on kuin sisäänpäin kääntynyt maailmankaikkeus

13 1.9. Gralin Malja Ehtoollismalja
Katosi kuningas Arthurin aikana 400 – 500-lukujen vaihteessa Silloin Katolinen kirkko käännytti pakolla Gnosiksesta oli puhuttava salaa ja vertauskuvin Gralin malja sopisi gnosiksen eli viisasten kiven vertauskuvaksi

14 1.10. Totuusomena K A Hengellinen Tunteen tie I E G N N T O S O I R
D Viisasten kivi Gralin malja? Tuloksena Talo tai kiipeäminen vuoren laelle. Metafysiikka Tieteellinen Tiedon tie

15 1.11. Tieteellinen Anti Alkuräjähdys, Inflaatioteoria ja syklit
Painovoima ja liike-energia – 32 ja 68 %, % materiasta, 0.5 % galaksit Suhteellisuusteoria ja Kvanttiteoria Pienin kvantti – Planckin pituus? DNA ja Lajien evoluutio Uudet teoriat: Säieteoria ja Informaatiokenttäteoria

16 1.12. Tieteen Kipupisteet Energian perusluonne ja alkuperä ?
Pimeä energia, Pimeä aine ja Painovoima ? Materian voitto antimateriasta ? Aineen dualismi ja Heisenbergin epätarkkuus Kietoutumisilmiö ja Teleportaatio ? Elämän perusta, DNA, Epigenetiikka ja Lajien evoluutio – Jälkeläinen kehittyneempi? Ihmisen ajattelu, tunteet ja tietoisuus ? Kapitalistinen teknoutopismi Hiukkasfysiikan perusongelma Tietysti kaikki elämän mysteerit, joita Totuuden etsijä kaipaa. Mikä saa molekyylikasan elämään? Mikä tarkoitus tällä kaikella on? Tiede on työntänyt syrjään kaiken henkisen, johon tärkeimmät kysymykset kuuluvat. Miten tiede voisi todistaa ilmiöitä, jotka kuuluvat korkeampiin ulottuvuuksiin, joiden lait ovat erilaiset. Koska uskonnot antavat vaatimattomia esityksiä omimaltaan alueelta, monet ajattelevat, ettei mitään henkistä olekaan.

17 1.13. Kristillisen Anti Tunteen tie – Rakkauden teot tavoite
Moraalinen perusta Organisaation ja kirkkojen ylläpito. Ensimmäinen askel henkiseen kehitykseen Raamatun ydin on ”Vuorisaarna” – Kristosofia omaksunut Perisynti viittaa ihmisen itsekkyyteen ja voidaan nähdä myös vihjauksena meitä korkeampien olentojen vaikutukseen – langennut enkeli. Jumalan palvelusmuodot omittu mm. persialaisilta Auringon palvojilta. Itse asiassa maapallon luojajumalan palvonta 'hullumpaa' kuin auringon palvonta.

18 1.14. Hengellisen Ongelmia Opit kiveen hakattuja, ristiriitaisia ja vanhoja Maa- ja laitoskeskeisyys Yli 200 riitaista uskontokuntaa Pelastus ja kadotus-opit – tuomitsevuus Ruumiin ylösnousu, hengen sivuutus Armon käsitys – henkinen laiskuus Kristuksen veriuhri – marttyyriuden ihannointi Tarkoitus pyhittää keinot – Totuus unohtuu Tasa-arvoisuus? Pyhimykset ja Marian palvonta Uskonopit syntyneet Maa-keskeisyyden aikana. Maapallon luojajumala nähdään samana kuin koko Kaikkeuden Jumala. Aurinkokuntia on aika-avaruudessa miljoona triljoonaa eli enemmän kuin Saharassa on hiekanjyviä. Edelleen kirkko ja instituutio raskaine organisaatioineen tärkein. Yksilö on vain pelinappula ja tärkeä lisäämässä lukua kirkon jäsenluettelossa. Konservatiivinen kehityksen vastustus, suvaitsemattomuus, fundamentalismi ja kreationismi. Kaikenlainen yksilöiden hyväksikäyttö. Valitusoikeutta ei ole.

19 1.15. Henkitiede - Muinaistieto
Kolmiyhteinen Jumala jo sumerilaisilla Absoluutti – persoonaton Jumala Brahman hengitys – syklit Kristus Aurinko-olento – Kuningas Henkikunnat, kokonaishenget Henkinen evoluutio – emanaatio Täydellisyys tavoite Jälleensyntymä ja Karman laki Esoteerinen, holistinen, metafysiikka

20 1.16. Harmoninen Kaikkeus, HUT
Yli 10 vuotta tiivistä päättelyä ja analysointia Perusta lepää tieteessä – kivijalka Hengellinen on kuin katto Henkitiede välissä Kuilun yli silta, talolle seinät Palapeli, jonka kuva tuntematon Osa paloista kateissa, osa vääriä Salapoliisintyötä Uskomukset vähiin Ehjä ristiriidaton kokonaisuus HUT – Harmonisen Universumin Teoria on syntynyt tällaisena keitoksena. Kaikki ihmiskunnan keräämä tieto katsotaan yhtä arvokkaaksi. Tarun sisältö pyritään näkemään syvällisesti. Jokaisen vertauskuvan merkitys koetetaan ymmärtää ja asettaa mahdollisimman sopivaan paikkaan maailmakuvassa. Ennakkoluulolle ei anneta sijaa ja mitään ei pidetä taikauskon synnyttämänä. Mysteeriuskonnot joutuivat aikanaan salaamaan todelliset tietonsa, ja ne muuttuivat verhotuiksi vertauskuviksi.. Niiden alkuperä on henkisen ihmisen luomaa eikä alkeellisen ihmiseläimen. Intuitiota, inspiraatiota ja imaginaatiota Siellä, missä päättely johtaa useampaan vaihtoehtoon, on tehtävä älykkäitä arvauksia. Siis HUT ei ole tiedettä, mutta ei myöskään pelkkää runoiltua. Tulos ratkaisee merkityksen.

21 1.17. Tieto – Tietoisuus Korkein ilmenee TIETOISUUTENA
Ajatus- ja tunne-energia laajentaa yksilöityvää tietoisuutta Tietoisuus on ajaton ja rajaton – vuorovaikuttaa täydellisen kanssa Se on 'emanoitunut' Jumalasta Ihmisessä se on niin pieni hitunen, että se on unohtanut oman lähtökohtansa Se on läsnäoloa nykyhetkessä ja mahdollistaa pyrkimyksen täydelliseen Muistimme on jo riippumaton ajasta, muistot tulevat mieleemme ajasta riippumattomassa järjestyksessä. Tietoisuus on vain nykyhetkessä. Päivätietoisuus hyödyntää muistia. Kun muisti menee, tietoisuus pyrkii silti elämään normaalisti – on olemassa korkeampi muisti, joka vielä pelaa, mutta se ei näy päivätietoisuudessa Dementoitunut ihminen on jo menettänyt tietoisuuden. Tietoisuus tulee lapseenkin vasta, kun lapsi muodostaa ensimmäisen oman ajatuksen eli noin 5-7 vuotiaana

22 1.18. Yksilöityminen Vapaan Tahdon kautta
Siemen, jonka on määrä kasvaa ja täyttää ajan ja tilan tyhjyyttä Yksilöitymisen, vapaan tahdon kautta se kokee ainutlaatuisia asioita, oppii, kerää tietoa, syventää ymmärrystä eli laajentaa tietoisuuttaan Kaikki informaatio säilyy täydellisen energian 'komponentteina' Toimivat seuraavan syklin siemeninä Tietoisuus vuorovaikuttaa vain ns. täydellisen energian kanssa. Se on harmonista ja symmetristä, täysin järjestäytynyt pienintä hiukkasta myöten niin, ettei energiaeroja, ulospäin säteileviä voimia eli vaikutuksia ole.

23 2. Maailmankaikkeus Alussa täydellinen tyhjyys – aika-tila-luku (moneus) Ykseys on potentiaali, joka käynnisti tyhjyyden valloituksen Kaiken alku ja loppu – Ikuinen Tietoisuus ja Ääretön Viisaus Viisaus nollasta äärettömään Temppu, joka tarvitaan: Miten tyhjyys 'pilkotaan' ja erotetaan osiin – vastinpareiksi?

24 2.1. Aika-avaruus Ykseys loi Sanan Alkuräjähdys
Kiihtyvä laajentuminen Yli 90 miljardia valovuotta Pimeä energia - 68 Linnunrata Aurinkokunta kuin hiekanjyvä Saharassa

25 2.2. Kolmiyhteisyys Viisaudelle heti valmis – Suuri Tietoisuus tutkailee Poika – Logos – Maailmansielu – Rakkaus Absoluutti – Äiti-Jumala – Voima Täyteys ja Syvyys – Persoonaton Purkautuu Liike-energiana Painovoima on staattista liike-energiaa

26 2.3. Syklit Absoluutin purkautuminen ja palautuminen
Nykyinen, kolmas sykli laajenee, kunnes Absoluutin energia on käytetty Keskusaurinko Sykli päättyy materian 'vetäytyessä' Mustiin aukkoihin

27 2.4. Absoluutin Perusenergiasoluja
Meri, jossa pisaroita Säieteorian supersymmetria Superpartnerit Perusenergiasoluja tai –hiukkasia kahdessa tasossa. Äärettömän pieni ja äärettömän suuri yhtä aikaa: Pieni solu liikkuu äärettömän nopeasti ollen suuremman sisällä kaiken aikaa kaikkialla. Voiman suunta on myös kaiken aikaa joka suuntaan tasainen. Yksi energiasolu riittää muodostamaan täydellisen energiakentän, ’eetterin’ koko aika- avaruuden laajuudessa.

28 Perushiukkasen häiriö yksisuuntaisen värähdyksen johdosta.
2.5. Perusenergian Häiriintyminen Värähtely synnyttää energiaeroja Vaimenee taajuudesta riippuen Säieteorian 'kumirenksut' Perushiukkasen häiriö yksisuuntaisen värähdyksen johdosta. Energiavärähtelyn rintama etenee ylä-ala suuntaan ja synnyttää leveällä rintamalla tiivistyneitä ja harventuneita alueita. Ne vuorottelevat häiriön edetessä ääretöntä pienemmällä nopeudella. Oskilloi Jännite 'harmonisoi' Etenee valoa nopeamminn

29 2.6. Värähdyksiä kahdessa suunnassa
Tiivistymien syntyessä Entropia pienenee Perushiukkasen toinen häiriö. Toinen rintama etenee vasen-oikea suuntaan ja synnyttää jo varsin mutkikkaita tiivistymiä ja harventumia. Harmonia, tasapaino, symmetria ym. Entropia kasvaa

30 2.7. Informaatio-Vaikutus- eli IV-hiukkaset
Reversiibelit Irreversiibelit Energiasolujen muodostamia tiivistymiä, välissä harventumia. Samalla tavalla tiivistymät muodostavat tiivistelmiä. Yhden tiivistelmän alueella on myös jokunen harventuma. Maailmankaikkeuden täydellinen osa pysyy edelleen kokonaisena. Vain alemmissa ulottuvuuksissa tapahtuu ’myllerrystä’. Henkienergia Tiivistymät – Alkeishiukkaset Harventumat=Pimeä aine Materia – Antimateria

31 2.8. Värähdysten summautuminen
Erikoistapauksia 'Seisovat ja sammuvat' aallot Atomin mikrokosmos kuin 'säilykepurkki' - muisti Alkeishiukkasia - hidastus IV-hiukkasia Antimateriahiukkasia Muodostuu korkeammista taajuuksista – eri ulottuvuuksia Epäsymmetriat merkitsevät informaatiota eli vaikutusta, Alkeishiukkasilla sähköistä voimaa ja ydinvoimia Virtuaalihiukkaset välittävät tietoa 'kyhmyistä' ja 'kuopista'

32 3. Harmoninen Kaikkeus, HUT
Värähdysteoria = fysiikan GUT – ehjä kokonaisuus 'Media', Absoluutti = dynaaminen eetteri - Selittää tieteen ongelmat ja Ufotkin Energian olomuodot: Viisaus, Täydellinen energia, Henkienergia ja Materiaali Elementit: Liike-energia, Painovoima, Tuli, Ilma, Vesi ja Maa sekä jakaa ulottuvuuksiin Tunne-, ajatusenergia ja tietoisuus

33 3.1. HUT Selittää Pääjumala ilmenee Viisautena, Poika (Tahdon)Voimana ja Absoluutti Rakkautena Aika-tila-luvut -avaruus toteutunut potentiaali Jakautuminen kolmeen välttämättömyys Pimeä energia, pimeä aine ja painovoima Henkienergian ja aineen välinen ero. Aineen dualismi – hengen dualismi Antimateria

34 3.2. HUT 'in Seurauksia Täydellinen energia supersymmetristä ja jousimaista Purkautuu liike-energiana, joka muuttuu staattiseksi painovoimaksi. Epätäydelliset ulottuvuudet eri taajuustasoja. Henkinen evoluutio jo yli 13 miljardia vuotta Atlantiksen ym. kausien ja jaksojen määrittely Steineria mukaillen

35 3.3. HUT on Hyödyllinen Harmonian merkitys – Suoritushurmio
Kietoutuminen ja Teleportaatio Telepatia Agentit – Ufot DNA'n rakennus- ja toimintaohjeet Totuus/Mahdollisuuspyramidi Henkienergian asteikko Kaikkeuden Kansalaisuus Lääke lohduttomuuteen

36 3.4. Elämän Perusta Miten molekyylikasa saadaan elämään?
DNA on Perimä – mistä rakennus- ja toimintaohjeet? Nanotekniikka 10-9 m – Mineraalikunta, maael. Pienin kvantti jopa < m – Rakeisuus? Nn, m – Kasvikunta, vesielementti: Kasvu ja lisääntyminen Nnn, m – Eläinkunta, ilmaelementti: Liike ja hengitys Nnnn – Ihmiskunta, tulielementti: Tietoisuus Fyysiseteerinen kausi Tietoisuuden laskeutumisvaiheet Paluuvaiheet Yhden maailmankaikkeuden kesto Ylhäällä energia on täydellistä, alhaalla kaikkein epätäydellisintä, vain piste täydellistä. Alhaalla aika ja tila ovat laajimmillaan, ylhäällä ne ovat vain piste. Aikaskaala Atlantikseen asti voisi olla miljoonakertainen, sitten kertainen Muinaisintialaisessa jaksossa 10000 Muinaispersialaisessa 1000 – 10 3.-4. ja 5. jakso nykyisen mukainen

37 4. Kokonaisevoluutio Steiner: 7 vaihetta, 7 kautta ja 7 jaksoa
Kehojen muotit kehittyneet koko aika- avaruuden olemassaoloajan – morfiset kentät Tietoisuus emanoitunut kollektiivisen kautta uudeksi yksilöksi – agentti Lajien evoluutio on pienen pieni osanen Steinerin kuvaukset ajastettava nykyvuosiksi Ufot esimerkki pika-agenteista

38 4.1. Yksilöitymisen kaavio
Jakautuva olotila Ulottuvuus eli taso Päämäärä Ikuinen Tietoisuus Mahaparanirvaani Ikuinen Äärettömyys Energiakoosteet Fyysiseteerinen Yksilöityvät sielut N Y K H E T I Täydellisyys heikkenee alaspäin Aika, tila ja luku kasvavat

39 4.2. Yksilöitymisen kaavio
Jakautuva olotila Ulottuvuus eli taso Päämäärä Ikuinen Tietoisuus Mahaparanirvaani Ikuinen Äärettömyys Poika ja Absoluutti Paranirvaani Logos ja täyd.Absol. Ylisielut Nirvaani Yliminät Ryhmäryhmäsielut Buddhi ’Buddhat' Ryhmäsielut Kausaali Valaistuneet Minähenget Mentaali Viisaat Sielut Astraali Yksilöt Energiakoosteet Fyysiseteerinen Yksilöityvät sielut Jakautumisen tila/suunnitelma. Vasen puoli on tietoisuuden jakautumista lukuisiksi suunnitelmiksi alemmille tasoille I tiedostamattomaan yksilöön asti. Oikealla puolella on kunkin tason vastaava päämäärä. Buddha tarkoittaa lopullisen Totuuden tai Tiedon löytänyttä. Alaspäin tulo merkitsee Absoluutin eli täydellisen energian eli tietoisuuden laimentumista vähäiseksi pisteeksi ja ylöspäin kohoaminen taas niiden laajentumista ylimmän tason äärettömän suureksi asti. Vastaavasti aika- tilaskaala on laajimmillaan alimmalla tasolla ja pisteenä ylimmällä

40 4.3. Tietoisuuden Vaiheet Olevaisuus Taso Taajuus Elementti
Kaikkeus Mahapn Ääretön Suuri Tietoisuus Aika-avaruus Paran < ääretön Poika ja Absoluutti Galaksit Nirvaani >10200 Hz Yliylisielu,liike-energia Planeettakunta Buddhi >10100 Hz Kristus, painovoima Tiivein rakenne Kausaali >1050 Hz Tuli, pienet iv Nnn-rakenne Mentaali >1020 Hz Ilma, suuret iv Nn-rakenne Astraali <1020 Hz Vesi, virtuaalih. Nano-taso Fyysiseteerinen <1010 Hz Maa, materiaali Organismit Fyysinen – Astraalinen 0 – 1010 Hz Laji- tai laumasielu Ihminen Fyysinen – Kausaalinen 0 – 1050 Hz Yksilöllinen Sielu ’Normiolento’, Viisas Astraalinen – Kausaalinen >1010 Hz Minähenki Valaistunut Mentaalinen – Buddhi 1020 – Hz 'Kypsä' yksilö Täydellinen Nirvaaninen >10200 Hz Yliminä Aallonpituudet vaihtelevat äärettömästä <10-35 m ja siitä takaisin aika-avaruuden kokoiseksi.

41 4.4. Absoluutin Purkautuminen
Viisaus – Mahaparanirvaani – Ylielementti Täydellinen Energia Poika ja Absoluutti Liike-energia = Pimeä Energia Akasha Nirvaani Buddhi Buddhi Painovoimaelementti Eetteri Kausaali Tulielementti Ilmaelementti Pimeä Aine Astraalivalo Mentaali Astraali Vesielementti Materia Maaelementti Fyysiseteerinen Aika ja Tila laajenee, Luku kasvaa, täydellisyys heikkenee

42 Tietoisuuden 'emanoituminen'
4.5. Yksilöityminen Tietoisuuden 'emanoituminen' Viisaus – Suuri Tietoisuus – Ylielementti Poika, Logos, Aika- Avaruuden kokonais- Henki Jakaa Tietoisuutta Absoluutti, Kohtu Dynaaminen Media Jakaa Kehollisuutta Ylisielut - Kristus Hengen Evoluutio Kehojen (lajien) Evoluutio Ryhmäryhmäsielut Ryhmäsielut Pistis Sofiassa Kristus sanoi itseään kuninkaaksi, joka repi itsensä rikki meidän hyväksi jo paljon ennen ristiinnaulitsemista Minähenget Sielut Aika ja Tila laajenee, Luku kasvaa, täydellisyys laimenee

43 4.6. Henkien Hierarkia Ylisielu Ryhmäryhmäsielut Ryhmäsielut
Henkien hierarkia muistuttaa sateenvarjoja, korkeampi henki suojelee alempaa. Tässä esim ylin on Yliminä, jonka suojassa on keskellä ihminen: henki-, astraali- ja elämän+fyysinen keho. Vasemmalla eläinlajin ’laumahenki’, jonka alla kolme lajin edustajaa. Oikealla kasviheimon henki, alla kolme kasvilajia ja niiden edustajia. Varsinainen suojelusenkeli voi olla vielä erikseen. Minähenget Sielut Kasvi- ja eläinkunta Laji- ja laumasielut Mineraalikunta

44 4.7. Ihmisen Pääkehot Unitila
Kausaali – Tulielementin keho – Tietoisuuden siemen Unitila Mentaali Henki, Korkeampi minä, 'Omatunto' ja Intuitio – Sielujen suunnitelma ja 'Suojelusenkeli' Astraali-, tunne- tai Sielukeho, Ego, Alempi minä, Mieli, Ymmärrys, Persoonallisuus - sielunsuunnitelma ja Päivätietoisuus Ihmisen neljä kehoa tai eri ulottuvuuspuolta kuvataan useimmiten päällekkäisinä, aina hienomman lävistäessä kokonaan alemman fyysisen ollessa kuin tihentynyt ydin. Mitä kehittyneempi henki, sitä laajemmat henkikehot. Buddhan hienoimman kehon ’nähtiin’ ulottuvan jopa parin kilometrin etäisyydelle. Steiner esittää, että todellisuudessa astraali- ja mentaaliosat ovat omassa ulottuvuudessaan, omassa ajassaankin, joka jää ikäänkuin paikalleen ihmisen syntymähetkeen. Eteerinen elämänkeho toimii välittäjänä, se lävistää fyysisen ja muodostaa ’sillan’ astraalin ja mentaalin välille. Voimme ajatella, että eteerisen kehon fyysinen osa muodostuu elektroneista ja ioneista sekä massallisista vuorovaikutushiukkasista. Siltaosa muodostuu sähkömagneettisesta ym hienommista iv- kentistä fotonien ja massattomien vuorovaikutushiukkasten välityksellä. Eteerinen, Elämän- tai Vitaalikeho Fyysinen keho

45 4.8. Saturnus-vaihe Tämän syklin alku 13,8 miljardia vuotta sitten
Saturnus-vaihe 13–10 miljardia vuotta sitten Jumalten I päivä (Saturday) Nebuloiden aika: 'Elämä' tulielementissä lämpövirtauksia Tietoisuus Ylisielussa Fyysisen muotin I viritelmä Fyysiseteerinen kausi Tietoisuuden laskeutumisvaiheet Paluuvaiheet Yhden maailmankaikkeuden kesto Ylhäällä energia on täydellistä, alhaalla kaikkein epätäydellisintä, vain piste täydellistä. Alhaalla aika ja tila ovat laajimmillaan, ylhäällä ne ovat vain piste. Aikaskaala Atlantikseen asti voisi olla miljoonakertainen, sitten kertainen Muinaisintialaisessa jaksossa 10000 Muinaispersialaisessa 1000 – 10 3.-4. ja 5. jakso nykyisen mukainen Aika ja Tila laajenee, Luku kasvaa Täydellisyys laimenee

46 4.9. Aurinko-vaihe Tämän syklin alku Saturnus-vaihe 13–10 miljardia v sitten Aurinko-vaihe 10–7 miljardia vuotta sitten Jumalten II päivä (Sunday) Tuleva Supernova: 'Elämä' kaasuelementin 'henkäyksinä' – Tietoisuus ryhmäryhmäsieluissa Fyysisen muotin II viritelmä, eteerisen I Fyysiseteerinen kausi Tietoisuuden laskeutumisvaiheet Paluuvaiheet Yhden maailmankaikkeuden kesto Ylhäällä energia on täydellistä, alhaalla kaikkein epätäydellisintä, vain piste täydellistä. Alhaalla aika ja tila ovat laajimmillaan, ylhäällä ne ovat vain piste. Aikaskaala Atlantikseen asti voisi olla miljoonakertainen, sitten kertainen Muinaisintialaisessa jaksossa 10000 Muinaispersialaisessa 1000 – 10 3.-4. ja 5. jakso nykyisen mukainen

47 4.10. Kuu-vaihe Tämän syklin alku Saturnus-vaihe 13–10 miljardia v sitten Aurinko-vaihe 10–7 miljardia v sitten Kuu-vaihe 7–5 miljardia vuotta sitten Jumalten III päivä (Monday) Materiakiekko: 'Elämä' vesielementissä 'loiskahduksina' Tietoisuus ryhmäsieluissa Fyysisen muotin III viritelmä, eteerisen II ja astraalisen I Fyysiseteerinen kausi Tietoisuuden laskeutumisvaiheet Paluuvaiheet Yhden maailmankaikkeuden kesto Ylhäällä energia on täydellistä, alhaalla kaikkein epätäydellisintä, vain piste täydellistä. Alhaalla aika ja tila ovat laajimmillaan, ylhäällä ne ovat vain piste. Aikaskaala Atlantikseen asti voisi olla miljoonakertainen, sitten kertainen Muinaisintialaisessa jaksossa 10000 Muinaispersialaisessa 1000 – 10 3.-4. ja 5. jakso nykyisen mukainen

48 4.11. Maa-vaiheen Kaudet Maa-vaihe - Yksilöitymisen kulminaatio
Tämän syklin alku Saturnus-, Aurinko ja Kuu-vaihe 13–5 miljardia v sitten Maa-vaihe - Yksilöitymisen kulminaatio Fyysisen muotin IV, eteerisen III ja astraalin II Mu-kausi 5–3 miljardia vuotta sitten Mineraalikunta Aurinko ja Kuu eroon – planeetat muodostuivat Lemur-kausi 3–1 miljardia v sitten Solutaso – vesiel. Atlantis-ka. 1000–65 miljoonaa v Kasvi- ja eläinkunta Fyysiseteerinen 65 miljoonaa v sitten Ihmiskunta Fyysiseteerinen kausi Tietoisuuden laskeutumisvaiheet Paluuvaiheet Yhden maailmankaikkeuden kesto Ylhäällä energia on täydellistä, alhaalla kaikkein epätäydellisintä, vain piste täydellistä. Alhaalla aika ja tila ovat laajimmillaan, ylhäällä ne ovat vain piste. Aikaskaala Atlantikseen asti voisi olla miljoonakertainen, sitten kertainen Muinaisintialaisessa jaksossa 10000 Muinaispersialaisessa 1000 – 10 3.-4. ja 5. jakso nykyisen mukainen

49 4.12. Atlantis-kausi Lajien evoluutio ilmaelementissä
Platon mainitsi --> Myös gnostilaiset Henkisesti korkeakulttuuri. Yksilöityminen vähitellen kasvi- ja eläinkuntaan Tietoisuus kollektiivista, mutta siirtymistä lajisieluihin, jotka 'kokivat' aistimaailmaa Aikaskaala alkuun jopa kertainen Menikö jokin vinoon, kun hirmuliskot syntyivät? Lankeemus, mutta kenen?

50 4.13. Atlantis-kauden Loppu
Noin 200 miljoonaa vuotta sitten lajisielut alkoivat synnyttää petoja Astraalimaailma joutui epäjärjestykseen ja astraalimuotin eli sielullinen kehitys häiriintyi. Henkinen kulttuuri alkoi rappeutua Asteroidi putosi Jukatanin 'niemimaalle' ja synnytti silloiseen Atlanttiin valtaisan tsunamin Myytit vedenpaisumuksesta ja Nooan arkista, johon 'pelastettiin' toivottujen lajien muotit Hirmuliskot katosivat Nykyisin ihmiskunta luo hirmuolentoja astraalimaailmaan tietämättään

51 4.14. Nykykausi – Fyysiseteerinen
Atlantis-kausi Muinaisintialainen jakso 65–5 milj. vuotta sitten Lajien kehittyessä syntyi laumasieluja Eteerinen muotti pyrki 'asettumaan' fyysiseen Tietoisuus jakautui Minähengeksi – edelleen kollektiivisesti ryhmäsielussa Vedat syntyivät ryhmätietoisuudessa. Monet myytit ja tarut ovat sekaisin henkistä ja fyysistä

52 4.15. Muinaispersialainen Jakso
Atlantis-kausi Muinaisintialainen jakso 65–5 milj. v sitten Muinaispersialainen 5 milj. – 6 tuh. vuotta sitten Ihmisapinoita ja lopulta homo sapiens Yksilöllinen sielu n vuotta sitten Tietoisuus edelleen kollektiivinen Zarathustra vielä merkittävä selvänäkijä

53 4.16. Kaldealais-Egyptiläinen Jakso
Atlantis-kausi Muinaisintialainen jakso 65–5 milj. v sitten Muinaispersialainen 5 000–6 tuh. v sitten Kaldealais-Egyptiläinen 4000–1000 vuotta eaa - Ihmisen kehollisuus tavoitteeseensa – Tietoisuus saattoi laskeutua siihen. Aatami ja Eeva ensimmäiset yksilöt, joilla yksilöllinen (Minä)Henki - Tietoisuus 'havaitsi' enää vain aistimaailman - Syntyi puhuttu kieli ja kirjoitus telepatian sijaan - Käsitteet alkeellisia. Vedat n 1300 eaa - Tiede suuntautui uuteen olomuotoon - nykyajankulu

54 4.17. Kreikkalais-Latinalainen Jakso Hengettömyyden ja vapaan tahdon kulminaatio
Atlantis-kausi Muinaisintialainen, Muinaispersialainen, Kaldealais-egyptiläinen Kreikkalais-latinalainen jakso eaa – jaa - Suuri osa ihmiskunnasta sai minähengen - Kreikan filosofia kukoisti muinaistiedon ansiosta Ihmisen vapaa tahto kehittyi – kokeilunhalu :( Kristuksen tulo juuri vaiheiden, kausien ja jaksojen kulminaatiovaiheessa

55 4.18. Nykyinen 5. Jakso Alkoi noin 1400 jaa – paluu henkiseen
Seurasi renessanssi ja valistuksen eli tieteen kukoistus Tietoisuus alkaa vähitellen taas herätä ymmärtämään henkisyyttään Ihmiskunnan piti 'rämpiä' pohjamutien kautta Minkä 3. jakso menetti, sen 5. löytää uudelleen

56 4.19. Paluujaksot Kreikkalais-latinalainen jakso
Atlantis-kausi Uusi Atlantis-kausi Muinaisintialainen jakso –65 miljoonaa v 7. jakso Muinaispersialainen ,4–5 000 tuh. v 6. jakso Kaldealais-egyptiläinen –4400 jaa Nykyjakso 1 000 eaa – jaa Kreikkalais-latinalainen jakso Hengettömyyteen joutuminen Paluu henkisyyteen

57 4.20. Paluuvaiheet ja -kaudet
Tämän syklin alku Tämän syklin loppu Saturnus-va –13 miljardia v Vulkanus-v. Aurinko-vaihe –10 miljardia v Venus-vaihe Kuu-vaihe –7 miljardia v Jupiter-vaihe Maa-vaihe Mu-kausi –5 miljardia v kausi Lemur-kausi –3 miljardia v kausi Atlantis-kausi –1000 miljardia v 5. kausi Nykykausi miljoonaa v kausi Fyysiseteerinen kausi Tietoisuuden laskeutumisvaiheet Paluuvaiheet Yhden maailmankaikkeuden kesto Ylhäällä energia on täydellistä, alhaalla kaikkein epätäydellisintä, vain piste täydellistä. Alhaalla aika ja tila ovat laajimmillaan, ylhäällä ne ovat vain piste. Aikaskaala Atlantikseen asti voisi olla miljoonakertainen, sitten kertainen Muinaisintialaisessa jaksossa 10000 Muinaispersialaisessa 1000 – 10 3.-4. ja 5. jakso nykyisen mukainen

58 4.21. Tulevaisuus Seuraava 6. jakson jälkeen tietoisuuden pitäisi pystyä havainnoimaan sekä fyysistä että astraalimaailmaa yksilöllisesti 7. jakso on muinaisintialaisen vastapari ja palauttaa enemmän henkiseen olevaisuuteen Ihmiskunnan riippuvuus orgaanisesta olomuodosta vähenee kokonaan 3 paluukautta jatkaa astraalikehityksen loppuun ja tekee ihmisen riippumattomaksi Maasta Jupiter-, Venus- ja Vulkanus-vaiheet täydellistävät mentaali-, kausaali ja buddhikehot

59 5. Yhtymäkohtia Uusgnostilaisuus, uusuusplatonilaisuus
Tieteen, henkitieteen ja hengellisen siltaus Antroposofian/Steinerin tulkintaa Muinaistiedon, tarujen ja myyttien selitys Suurten ajattelijoiden ymmärtämys Energialääketiede ja pehmeät hoitomuodot Henkinen Valmennus Esoteerinen, holistinen, metafysiikka

60 5.1. Gnostilaisuutta Tieto – Tietoisuus – Gnosis - Viisastuminen
Kolmiyhteinen Jumala: Ykseys ja Täyteys, Viisaus, Voima, Rakkaus Absoluutti – persoonaton Jumala Brahman hengitys – syklit Luojajumala – demiurgi – << maakeskeisyys Minähengen houkutus – Paratiisi astraali-harha Käärme oli Kristus, joka opasti – Tieto pelastaa demiurgin vallasta! Esoteerinen, holistinen, metafysiikka

61 5.2. Ihmisen osa Henkien hierarkia – emanaatio – 'repimistä'
Kristus kokonaishenki – Kuningas – Viikunapuu: Kristus on puu – ihmiset sen lehtiä Evoluutio – Luomiskertomus – aikaskaala – älykäs ohjaus – parempia jälkeläisiä Ristinkuolema – tietoisuus ei kärsi – ei uhri! Ilmestyi vielä 11 vuotta ylösnousemuksesta Täydellisyys tavoite – paluu Valon valtakuntaan Jälleensyntymä ja Karman laki Esoteerinen, holistinen, metafysiikka

62 5.3. Tieto – Tietoisuus Korkein ilmenee TIETOISUUTENA
Ajatus- ja tunne-energia sekä tieto = gnosis on ravintoa hengelle ja laajentaa yksilöityvää tietoisuutta Ajaton ja rajaton – vuorovaikuttaa täydelliseen 'Emanoitunut' Jumalasta Ihmisessä pieni hitunen – taivaallinen puolisko – sisäinen kokemus on Jumalan ilmoitus = Intuitio Aistimaailma kova koettelemus – sielun vankila? Läsnäoloa nykyhetkessä ja pyrkimys täydelliseen Tärkeä osa päivätietoisuutta ja tahdonvoimaa Laajentumisvara rajaton – säilyttää kaiken Muistimme on jo riippumaton ajasta, muistot tulevat mieleemme ajasta riippumattomassa järjestyksessä. Tietoisuus on vain nykyhetkessä. Päivätietoisuus hyödyntää muistia. Kun muisti menee, tietoisuus pyrkii silti elämään normaalisti – on olemassa korkeampi muisti, joka vielä pelaa, mutta se ei näy päivätietoisuudessa Dementoitunut ihminen on jo menettänyt tietoisuuden. Tietoisuus tulee lapseenkin vasta, kun lapsi muodostaa ensimmäisen oman ajatuksen eli noin 5-7 vuotiaana

63 5.4. Voimakkaita käsityksiä
Usko on henkilökohtainen asia: ihmisen ja Jumalan väliin ei tarvita välittäjiä – RUKOUS Gnostilaiset kirjoittivat: "Jumala teki ihmisen – ihmiset tekevät Jumalan” – siis pienen osan Vanhan testamentin kyseenalaistaminen ehdottomana ”Jumalan sanana” - uusgnostilaisuus kyseenalaistaa UT / Steiner Doketismi: Jeesus oli ihminen, Jumalan Poika tuli hänen ruumiiseensa kasteessa ja erkani kärsimyksen aikana – Kävely veden päällä Buddhan ja Zarathustran kehojen muotit 'Oikeaoppisille' tällaiset ajatukset ovat kauhistavaa ihmisen itsensä ylentämistä. Ihminen on syntinen ja siksi jääkin - sopii paremmin heidän motokseen. Mutta gnostilaisten mielestä ihmisen kärsimystä ei aiheuta synti (sanan alkuperäinen merkitys oli 'ohiampuminen'), vaan tietämättömyys. Suurin osa ihmisistä elää unohduksessa - tai tiedostamattomassa. Niin kauan kuin he eivät tunne itseään, he ovat juurettomia. Tällaista olemassaoloa 'Totuuden evankeliumi'-kirjoitus kuvaa painajaiseksi. Siinä elävät kokevat pelkoa, järkytystä, horjuvuutta, epäröintiä ja hajaannusta, he ovat tyhjän tietämättömyyden vallassa. Jokaisen, joka pysyy tietämättömänä, on luonut unohdus ja elää vajavaisuudessa. Tietämättömyys itsestä on itsetuhoa. Tästä HUT on eri mieltä. Armo antaa aikaa...

64 5.5. Kristuksen Merkitys Steiner'in mukaan Kristus osoitti ihmiskunnalle, miten hienokehot, etenkin astraalinen saatetaan harmoniaan ja syrjäytti sitä hallinneet olennot Hän paransi ihmiskunnan energiatasapainoa Kristus on tie, totuus ja elämä, Ylisielu, josta olemme emanoituneet ja jonka kokonaisuuteen palaamme – vapautus, lunastus ja pelastus Täydellisyys eli taivas on vastuun ottoa omasta ja läheisten kasvusta Kaikkeuden kansalaisiksi Vuorisaarnan noudattamista ei uskallettu vaatia edes kirkon korkeimmilta viranhaltijoilta. Sen katsottiin olleen Jeesuksen itselleen asettamia vaateita. Sensijaan gnostilaisten piirissä päästiin huomattavasti lähemmäksi tätä tavoitetta. Vain kataarien 'täydellisillä' se on nimenomaisesti ollut elämänohjeena. Myös uuden ajan ns Kristosofia lähtee evankeliumien kuvaamasta Kristuksesta, korostaa Hänen henkisyyttään ja nostaa

65 5.6. Ihmisen Potentiaali - Ajattelu, Tunteet ja Tahto edistävät harmoniaa. Vertikalismi on jalouden ja gnosiksen lisäämistä - Tietoisuuden siemenen on määrä kasvaa ymmärtämään Kaikkeuden kansalaisen 'kieltä' - Elää pelottomasti omia rajojaan etsien ja varoen vaikeuttamasta toisten elämää - Yliminä on täydellinen olemuksemme – jo olemassa ja lähettää suunnitelmia sielujen elämille - Seuraavassa syklissä Yliminä voi olla Ylisielu – planeettakunnan kokonaissielu, sitten galaksin jne - Paluu Ykseyteen aikanaan tuntuu hyvältä – Kuulun pisarana loputtoman suureen ja ikuiseen mereen

66 5.7. Elämän Merkitys Gnostilaisuudessa ihmiselämä on sielun koulu
Kokemusta niin hyvässä kuin pahassakin tavoitteena jalostuminen hyvässä HUT: Kaikki tiet vievät perille. Suuren Viisauden edustajia, agentteja, kanssaluojia, jalostaa ja täyttää tyhjyyttä! Ymmärrys syvenee, tietoisuus laajenee. Yksilöityä 'vapaan tahdon' ohjauksessa ainutlaatuisiksi huomioiden lähimmäisen rakkauden ja kokonaisuuden edun. Esoteerinen, holistinen, metafysiikka

67 6. Tie on Tärkein Hengellinen Tunteen tie UUSG N O S I Metafysiikka
D Viisasten kivi Gralin malja? Onko HUT tarvittava lisä? Kehityksen on toki jatkuttava Tuloksena Talo tai kiipeäminen vuoren laelle. Metafysiikka Tieteellinen Tiedon tie

68 6.1. Motivoiva Viitekehys HUT on gnosista, jos mikä – ajattelulle ja itsetutkiskelulle laaja ja syvällinen viitekehys, joka mahdollistaa viisastumisen Kuka tietää parempaa? Kritiikkiä tarvitaan – jatkuvaa kehitystä Tiedon tie Rakkauden tekoja unohtamatta Tällainen gnosis on kuin aarre – Gralin malja MOTIVOI altruismiin

69 6.2. Kaikkeuden Kansalainen
HUT on avannut silmät kohti Kaikkeuden kansalaisuutta Taikausko, herkkäuskoisuus ja pelot pois Järkeen käypää ja sydämen hyväksymää Mieli on onnellinen, sielu hymyilee ja hengen tietoisuus laajenee Hyvä tieto kannattaa jakaa ja uskon monelle koituvan hyötyä Kritiikkiä tarvitaan – sisäistettävä pohtimalla

70 6.3. Tiedon Tie tarpeen Tunteen tie on nykyihmiselle riittämätön
Gnosis nostettava arvoonsa ja ihmiset herätettävä etsimään Gralin maljaa Perisynti – itsekkyys ja oman edun tavoittelu sekä vallan ja kunnianhimo saatava hävettäviksi Painostus, tuputus ja väittely huonoja, mutta henkinen laiskuus, konservatiivisuus ja ennakkopelot voitettava Itse asia puhukoon puolestaan – tämä esitelmä innostakoon hankkimaan lisätietoa

71 6.4. Kehitys Jatkuvaa HUT on metafysiikkaa ja holismia parhaimmillaan
Uusuusplatonilaisuutta ja Uusgnostilaisuutta Kehittelyn on kuitenkin jatkuttava – pysähtyminen näivettää sielun Onko tässä filosofian uusi aluevaltaus? Tieteelle: Ulottuvuudet vaativat erilaisen tutkimustavan 4. suuntadimensio johtaa rinnakkaismaailmoihin Vain tekniikka tarvitsee 'puhdasta' materialistista tiedettä. Kapitalistinen teknoutopia tulossa tiensä päähän.

72 6.5. Kaiken Päämäärä Kaikkeuden Kansalaiseksi tullaan YMMÄRTÄMÄLLÄ – ilman ennakkoluuloja ja herkkäuskoisuutta Theodotos sanoi noin vuonna 150: "Meitä ei tee vapaaksi pelkkä kaste, vaan tieto siitä, keitä me olemme ja mitä meistä on tullut, missä olemme olleet tai mihin olemme joutuneet, minne olemme matkalla ja mistä meidät on vapautettu, mitä on syntymä ja mitä jälleensyntyminen." Kukaan ei voi varmasti sanoa mitään, mutta voi rajata huonoja vaihtoehtoja pois. Totuuden etsijälle, Tiedon tien kulkijalle Huumoriakin saa olla, mutta sopivasti vakavasti otettavaa tietoa. Yö suunnistajan perspektiivi maailmankaikkeuteen.


Lataa ppt "HARMONINEN KAIKKEUS HUT"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google