Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lääkkeiden käsittely ja jakaminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lääkkeiden käsittely ja jakaminen"— Esityksen transkriptio:

1 Lääkkeiden käsittely ja jakaminen
Toiminta: aseptista suunnitelmallista virheetöntä työskentelyrauha

2 Lääkkeenjakamisen apuvälineet
tablettien murskaajia tablettien puolittaja lääkelasi lääkelusikka ruisku

3 Lääkeannostelijat (dosetit)
päiväannostelija viikkoannostelija lääkekello apteekin annosjakelupussit lääkerobotti Evondos.fi

4 Lääkkeenjako-ohjeen täyttäminen ns. lääkekortti
potilaskohtainen lääkkeenjakolista sähköisistä potilaskertomuksista tulostettava lääkkeenjakolista Tiedettävä: lääkkeen vaikutusmekanismi antoaika ennen ateriaa vai aterian yhteydessä lääkemuoto oikea annostusmerkintä

5 1 x 2 = yksi tabletti kaksi kertaa päivässä
annostusmerkintä = montako kerralla ja monestiko päivässä 1 x 2 = yksi tabletti kaksi kertaa päivässä 2 x 1 = kaksi tablettia kerran päivässä

6 Staflocil 500 mg tbl 1 x 4 Staflocil 500 mg tbl 4 x 1 esimerkkejä
mitä eroa on seuraavilla merkinnöillä? Staflocil 500 mg tbl 1 x 4 Staflocil 500 mg tbl 4 x 1 miten merkitset annoksen Cardace 5 mg kerran päivässä, jos käytössä on 2,5 mg tabletit?

7 Yleensä x 1 annettavat lääkkeet jaetaan aamulääkkeisiin
x 2 annettavat lääkkeet jaetaan aamu- ja iltalääkkeisiin x 3 annettavat lääkkeet jaetaan aamu- päivä- ja iltalääkkeisiin x 4 annettavat lääkkeet jaetaan aamu- päivä- ilta- ja yölääkkeisiin

8 Optinate 25 mg tbl x 1/viikko tiistaisin
Kerran viikossa otettava lääke Joka toinen päivä otettava lääke Optinate 25 mg tbl x 1/viikko tiistaisin Thyroxin 0,1 mg tbl 1 x 1 j.t.p. pariton Thyroxin 0,1 mg tbl ½ x 1 j.t.p. parillinen

9 …lääkekortin merkinnät
Ismox 20mg tbl 1x2 lääkkeen nimi lääkkeen vahvuus tablettien määrä (1x) kertamäärä vuorokaudessa (x2) Furesis 40mg tbl 2+1 aamulla (ensimmäinen annos) 2 tbl iltapäivällä (seuraava annos) 1 tbl

10 Amorion 750mg tbl 1x2 AD 1.5. AD tarkoittaa johonkin asti Marevan 3mg tbl l.m. (tai m.m.) listan mukaan / määräyksen mukaan lääkkeestä erillinen lista, jossa näkyy kunkin päivän annos

11 Trimopan 10mg/ml mixt 15ml x 2
Nimi:__________________ Huone:___________ A L P I Tramal 50mg tbl 1 x 3 1 Ismox 20mg tbl ½ x 2 Trimopan 10mg/ml mixt 15ml x 2 x Duphalac mixt. 20 ml x 1 Furesis 20mg tbl 2 + 1 2 Paratabs 500mg tbl1+1+2 Kefexin 500mg tbl 1x3 AD Marevan 3mg tbl l.m.

12 Durogesic 50µg/72h laastari
Nimi:__________________ Huone:___________ A L P I Prednison 15mg tbl 1x x Predinson 10mg tbl Prednison 5mg tbl Durogesic 50µg/72h laastari Oxycontin 10mg tbl 1x2 1 Laxoberon 10 gtt p.o. x 1 ma, to

13 Huumausaineen kulutuskortti
jokainen antokerta merkitään omalle rivilleen jos kirjaa väärin, yliviivataan virhe ja kuitataan kahdella nimikirjoituksella ja päiväyksellä aina kahden henkilön kuittaus jos kulutuskortissa huomataan virhe, se pitää selvittää

14 Lääkkeen antaminen potilaalle

15 Ajan tasalla oleva lääkelista, johon on merkitty
lääkkeiden nimet käyttötarkoitus annos lääkkeenottoajankohdat lääkehoidosta vastaavan lääkärin nimi lääkityksen tarkistuspäivämäärä

16 oikea lääke tiedettävä mihin vaivaan lääkettä annetaan
tiedettävä lääkkeen odotettu vaikutus tiedettävä tavallisimmat haittavaikutukset tiedot voi tarkistaa pakkausselosteesta tai valmisteyhteenvedosta Ulkonäön perusteella: App ( Apple ja Windows) Lääkkeeni : viivakoodi, nimi tai aine, valmistenumero

17 oikea annos oikea määrä lääkettä lääkkeellä on vahvuus
ilmaistaan esim. 500 mg tai 10 mg/ml erityisesti huomioitava lääkkeet joita on useita vahvuuksia esim. Aspirin 50 mg ja 500 mg

18 lääkelasien värikoodit vaihtelevat hoitopaikoittain
varmistetaan lääkitys esim. laskemalla täsmääkö lääkelista ja jaettu lääkemäärä lääkelasien värikoodit vaihtelevat hoitopaikoittain esim. klo 8 klo 12 klo 16 klo 20 yöksi

19 Oikeaan aikaan Oikealla tavalla oikea antoaika
väärä ajoitus voi muuttaa lääkkeen odotettua vaikutusta Oikealla tavalla oikea antotapa lääke annetaan lääkärin määräämällä tavalla, esim. suun kautta jos antaminen ei onnistu esim. nielemisvaikeuksien vuoksi, neuvotellaan lääkärin kanssa sopivampi antotapa, esim. laastari

20 oikealle potilaalle tunnistetaan henkilö, jolle lääke annetaan
kysymällä nimeä tunnistusrannekkeesta potilaspaikkamerkinnästä

21 oikein kirjattuna lääkkeen antaminen dokumentoidaan eli kirjataan potilastietoihin lääke ja sen vahvuus ja määrä Panadol 500 mg 2 tbl milloin lääke on annettu klo 12:00 lääkkeen vaikutus hammassärkyyn lääkkeen haittavaikutukset väsyi kuitenkin lääkkeenoton jälkeen ja vietiin lepäämään potilaan käyttäytyminen ja tuntemukset auttoi hyvin hammassärkyyn potilaan ohjaaminen muistutettu, että pyytää aina lääkettä heti, kun hammasta alkaa särkeä

22 oikein ohjattuna auttaa lääkehoitoon sitoutumisessa
kerrotaan potilaalle: mitä lääkettä annetaan miksi lääkettä annetaan

23 Lääkkeiden antaminen potilaalle
asiakkaan henkilöllisyyden varmentaminen varmistetaan lääkitys esim. laskemalla täsmääkö lääkelista ja jaettu lääkemäärä varmistetaan, onko erikseen annettavia lääkkeitä nesteet, jauheet, pore- tai purutabletit laastarit silmätipat injektiot huumaavat aineet

24 tyhjään vatsaan otettavat lääkkeet
lääkkeet nautitaan mieluiten pystyasennossa mielellään veden kanssa samaan aikaan suhteessa ruokailuun tyhjään vatsaan otettavat lääkkeet tunti ennen ateriaa tai kaksi tuntia aterian jälkeen lääkkeiden murskaaminen kukin lääke erikseen, ei saa sekoittaa keskenään juuri ennen antamista

25 Seurakuntaopisto Halme - Peltola 2009
Ohjeet ja säädökset THL 14/2015 Turvallinen lääkehoito –Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa esimiehet päättävät henkilöstöryhmien työnjaosta lääkehoidon toteuttamiseen oikeuttava lupa jokainen lääkehoitoon osallistuva vastaa omasta toiminnastaan Seurakuntaopisto Halme - Peltola

26 Seurakuntaopisto Halme - Peltola 2009
Lähihoitajan tehtävät ja vastuu lääkehoidossa Turvallinen lääkehoito –opas (THL 14/2015), sivu 28 Potilaan lääkityslistan ajantasaisuuden tarkistus ja riskitietojen selvittäminen Lääkehoidon tarpeen ja muutostarpeen tunnistaminen Lääkehoidon toteutus Lääkehoidon toteutumisen ja vaikutuksen seuranta Lääkehoidon dokumentointi Lääkehoidon toteutukseen liittyvä välitön lääkehoidon ohjaus Tiedon välittäminen potilasta hoitaville ammattihenkilöille, potilaalle ja omaisille Seurakuntaopisto Halme - Peltola

27 Lähihoitaja: Osaamisen varmistaminen ja tarvittava täydennyskoulutus
Lääkehoidon perusteet (teoriaperusta ja lääkelaskenta) (näyttö) Lääkkeiden tilaaminen ja potilaskohtaisiksi annoksiksi jakaminen (näyttö) Injektiot s.c. ja i.m. (näyttö) Lääkkeettömän, perusliuosta sisältävän jatkoinfuusion vaihtaminen (lisäkoulutus ja näyttö) PKV-lääkehoito (lisäkoulutus ja näyttö) Lääkehoitoon liittyvä toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmassa määritelty erityisosaaminen (lisäkoulutus ja näyttö), esimerkiksi lasten tai vanhusten lääkehoito Turvallinen lääkehoito –opas 2015, sivu 28

28 Lääkelaki 395/1987 (erityisesti 61-66 a §)
säätelee lääkkeiden valmistusta, myyntiä ym. varmistaa lääkehoidon turvallisuutta Lääkeasetus 693/1987 täydentää lääkelakia Huumausainelaki 1289/1993 Huumausaineasetus 1603/1993

29 Lääkkeiden velvoitevarastointilaki 402/1984
Asetus lääkkeiden velvoitevarastoinnista 608/1984 velvoitevarastointi tarkoituksena lääkehuollon turvaaminen poikkeusolosuhteissa velvoitevarasto vastaa peruslääkevalikoimaan kuuluvan lääkkeen kuuden kuukauden kulutusta infuusionesteitä varastoidaan kahden viikon kulutusta vastaava määrä

30 Fimea (fimea.fi) > Fimea on Sosiaali- ja terveysministeriön alainen
Aikaisemmin Lääkelaitos valvoo lääkkeiden valmistusta, maahantuontia, jakelua ja myyntiä ylläpitää lääke- ja haittavaikutusrekisteriä ja kulutustilastoa > Fimea on Sosiaali- ja terveysministeriön alainen

31 Lääkevahinkovakuutus
korvaa Suomessa myytyjen lääkkeiden aiheuttamat odottamattomat vahingot ei koske rohdosvalmisteita eikä luontaislääkkeitä lääkevahingosta ilmoitettava vuoden sisällä korvausta haetaan Lääkevahinkovakuutuspoolilta muutoksenhaku Lääkevahinkolautakunnalta

32 Sairausvakuutus KELA vastaa
lääkärin määräämät lääkkeet korvataan osittain tai kokonaan suorakorvauksen saa välittömästi apteekissa KELA-kortilla tai jälkikäteen KELA:n paikallistoimistosta korvattavia lääkkeitä voi ostaa vain 3 kuukauden annoksen kerralla

33

34 Pharmaca Fennica http://www.terveysportti.fi/ Duodecim lääketietokanta
Lääketietokeskus ylläpitää Suomessa myytävien lääkkeiden perustiedot HILA= (sosiaali- ja terveysministeriön Hintalautakunta) Määrittelee lääkkeen korkeimman sallitun hinnan. Internetissä: Duodecim lääketietokanta Lääkkeet ja hinnat

35 Lääkkeiden yhteisvaikutukset
Lääkkeiden yhteisvaikutusohjelma S-FINX PHARAO oti

36 Osa 2 ja 3 TUOTESELOSTEET AAKKOSITTAIN
Osa 1 TIIVISTELMÄ Uudet ja poistuneet valmisteet Vaikuttavien aineiden aakkosellinen luettelo Valmisteiden aakkosellinen luettelo Terapiaryhmät Tiivistettyjä tuoteselosteita Osa 2 ja 3 TUOTESELOSTEET AAKKOSITTAIN

37


Lataa ppt "Lääkkeiden käsittely ja jakaminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google