Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TURVALLINEN LÄÄKEHOITO – KERTAUSTA JA TEHYN NÄKEMYKSIÄ

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TURVALLINEN LÄÄKEHOITO – KERTAUSTA JA TEHYN NÄKEMYKSIÄ"— Esityksen transkriptio:

1 TURVALLINEN LÄÄKEHOITO – KERTAUSTA JA TEHYN NÄKEMYKSIÄ
Marja-Kaarina Koskinen Koulutus- ja tiedepoliittinen asiamies 2007

2 KETÄ TÄMÄ KOSKETTAA STM julkaisu ”Turvallinen lääkehoito”, 2006
Julkiset ja yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköt Lääkehoitoa toteuttavat epätyypilliset alueet TARKOITUS: Yhtenäistää lääkehoidon toteuttamisen periaatteet Selkiyttää vastuunjako Määrittää vähimmäisvaatimukset yksiköitä varten

3 MISTÄ OSAAMINEN SYNTYY
Kvalifikaatio on se tieto jota tarvitaan tietyn työn suorittamiseen Kvalifikaatio on osa ammatillista osaamista (kompetenssia), joka puolestaan on sidoksissa yksilöön Osaaminen on yksilöllinen asia Tätä kaikkea tarvitaan, jotta voidaan osoittaa osaamista

4 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA – TÄTÄ EDELLYTETÄÄN TYÖYHTEISÖILTÄ
Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat Lääkehoidon osaamisen varmistaminen ja ylläpitäminen Henkilöstön vastuut, velvollisuudet ja työnjako Lupakäytännöt Lääkehuolto Lääkkeiden jakaminen ja antaminen Potilaiden informointi ja neuvonta Lääkehoidon vaikuttavuuden arviointi Dokumentointi ja tiedonkulku Seuranta ja palautejärjestelmät

5 VALTAKUNNALLINEN OHJEISTUS
Lääkehoito on terveydenhuollon toimintaa, joka tarkoittaa, että lääkehoidon koulutuksen saanut terveydenhuollon ammattihenkilö toteuttaa ja vastaa Esimies: ohjaa ja valvoo lääkehoidon toteuttamista ja laatua varmistaa, että henkilöstöllä on tarvittava osaaminen ja olosuhteet ovat oikeanlaiset päättää työnjaosta ja yhteistyöstä

6 VALTAKUNNALLINEN OHJE JATKUU
Kokonaisvastuu on lääkehoidon koulutuksen saaneilla laillistetuilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä Jokainen lääkehoitoa toteuttava on vastuussa omasta toiminnastaan Ohjeistuksessa määritellään: Koulutuksen antamat valmiudet Osaamisen varmistaminen ja lisäkoulutus, vastuualue Luvan myöntäminen ja näytön vastaanotto Kaikki tämä kirjallisesti

7 KOULUTUKSEN SAANUT LAILLLISTETTU TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖ
Lääkkeiden tilaaminen, käyttökuntoon saattaminen, jakaminen potilaskohtaisiksi annoksiksi Luonnollista tietä, ihon sisäisesti, ihon alle, lihakseen annettavat injektiot ja rokotteet (koulutuksen perusteella) Suonensisäinen neste- ja lääkehoito, verensiirrot Epiduraalitilaan annettava lääkehoito Osaamisen varmistaminen: Suonensisäinen neste- ja lääkehoito, verensiirrot ja epiduraalitilaan annettava lääkehoito Lupa: vastaava lääkäri Näyttö: Kokenut laillistettu th:n ammattihenkilö

8 LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSEN SAANUT NIMIKESUOJATTU TH:N AMMATTIHENKILÖ
Lääkkeiden jakaminen potilaskohtaisiksi annoksiksi Luonnollista tietä, ihon alle, lihakseen annettavat Lisäkoulutus ja osaamisen varmistaminen: lääkkeiden tilaaminen, ihon alle ja lihakseen annettavat, lääkkeettömän perusliuosta sisältävän jatkonestepussin vaihtaminen Lupa: vastaava lääkäri Näyttö: laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö

9 LÄÄKEHOITOON KOULUTUSTA SAANUT SOSIAALIHUOLLON HENKILÖSTÖ
Valmiiksi jaettujen lääkkeiden anto luonnollista tietä Jako dosettiin potilaan kotona Lisäkoulutuksen ja osaamisen varmistamisen jälkeen: injektiot ihon alle Lupa: terveydenhuollon toiminnasta vastaava lääkäri Näyttö: laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö

10 LÄÄKEHOITOON KOULUTTAMATON HENKILÖSTÖ
Lisäkoulutuksen ja osaamisen varmistamisen jälkeen: valmiiksi jaettujen lääkkeiden anto luonnollista tietä, injektiot ihon alle, jako dosettiin potilaan kotona Tapahtuu sopimuksen perusteella Lupa: terveydenhuollon toiminnasta vastaava lääkäri Näyttö: laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö

11 HAASTEET SOSAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖELÄMÄSSÄ
Täydennyskoulutuksen toteuttaminen – työnantajan edellyttämää osaamista - tapahtuu työajalla Työelämään palaavien osaamisen päivittäminen – työajalla Perehdytys –kirjallinen suunnitelma ja osaamisen näytöt tarvittaessa – osa työn tekemistä, työhönopastamista Ammattitaitoa edistävän harjoittelun ja työssäoppimisen laatu ja resurssit – yksikkötasolla suunnitelma ?? Osaamisen varmistaminen, kun valmiuksia ei ole saatu koulutuksessa – työnantajan vastuu Jatkossa osaamisen päivitykset – tapahtuu työajalla

12 HAASTEET KOULUTUKSESSA
Opettajien valmiuksien ylläpito ja päivittäminen Lääkehoidon opetuksen sisällölliset ja määrälliset kokonaisuudet näkyviin -> lääkehoidon passi Lääkehoidon valtakunnallinen päättökoe ? Täydennyskoulutuksessa opetusmenetelmät ja osaamisen arviointi -> mikä on merkittävää atk-taidot vai lääkehoidon osaaminen -> täydennyskoulutuksessa tulee tarjota mahdollisuudet eri suoritustavoille

13 HAASTEET TYÖNTEKIJÖILLE
Lääkehoidon toteuttaminen tulee olla tutkittuun tietoon perustuvaa osaamista. Tätä yksilöllistä osaamista tulee voida osoittaa osaamisen näytöissä. Lääkehoidossa käytettävät tuotteet ja farmakokinetiikka muuttuvat koko ajan Jos osaaminen on olemassa, teoreettista tietoa on ylläpidetty ja päivitetty jatkuvasti, niin missä on sitten ongelma? Näytön antaminen on ongelmatonta jos osaaminen on jo yksilön pääomana


Lataa ppt "TURVALLINEN LÄÄKEHOITO – KERTAUSTA JA TEHYN NÄKEMYKSIÄ"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google