Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

EVOLUUTIO ON LAJIEN HIDASTA KEHITTYMISTÄ

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "EVOLUUTIO ON LAJIEN HIDASTA KEHITTYMISTÄ"— Esityksen transkriptio:

1 EVOLUUTIO ON LAJIEN HIDASTA KEHITTYMISTÄ
1. PERINNÖLLINEN MUUNTELU (GENEETTINEN) => aiheuttaa eroja saman lajin yksilöissä (mm. rakenne, elintoiminnot, käyttäytyminen..) - jokainen sukusolu erilainen - hedelmöitys sattumanvaraista - muodostuva yksilö ainutlaatuinen - mutaatiot eli muutokset perimässä (tärkeitä varsinkin suvuttomasti lisääntyville) => tuottavat uusia ominaisuuksia populaatioon ja vaikuttavat lajinkehitykseen - Myös ympäristötekijät voivat aikaansaada muuntelua (ns. muovautumismuuntelu) => auttaa lajia + populaatioita sopeutumaan erilaisiin sekä muuttuviin ympäristöolosuhteisiin (evoluution edellytys)

2 2. LUONNONVALINTA eliöt tuottavat enemmän jälkeläisiä, kuin jää henkiin => parhaiten sopeutuneet yksilöt jäävät henkiin + lisääntyvät (kilpailu) parhaiten sopeutuneiden yksilöiden geeniperimä yleistyy Luonnonvalinta toimii eri tavalla vakaassa ja muuttuvissa ympäristöolosuhteissa: a) tasapainottava valinta (vakaat olosuhteet) b) suuntaava valinta (muuttuvat olosuhteet) c) hajottava valinta (olosuhteet muuttuvat useampaan eri suuntaan) => luonnonvalinta vaikuttaa vähitellen geenien lukusuhteisiin populaatiossa

3

4

5

6 Tehtäviä s. 86 -> Mitä tarkoittaa mikro- ja makroevoluutio?
Selitä lyhyesti isolaatio. Mitkä tekijät voivat aiheuttaa luonnossa isolaatiota? Missä voit tavata endeemisiä eliöitä? Mitä endeeminen tarkoittaa? Etsi esimerkki sattuman vaikutuksesta populaation rakenteeseen. Mitä tarkoittaa sopeutumislevittäytyminen? Mainitse esimerkkejä missä / millä lajeilla sitä on tapahtunut. Miksi avainsopeutumat ovat tärkeitä? Mainitse muutamia. Miksi elilölajeja kuolee sukupuuttoon?

7 3. ISOLAATIO - Populaatioiden välinen geenienvaihto estyy => eristyneistä populaatioista voi kehittyä omia alalajeja ja lopulta lajeja (luonnonvalinta suosii erilaisissa oloissa eri ominaisuuksia => populaatioiden erot rakenteessa, käyttäytymisessä..) => isolaatio harvoin täydellinen, yksilöiden siirtyminen (MIGRAATIO) aiheuttaa geenivirtaa - Mm. vuoristot, vesistöt ja autiomaat aiheuttavat maantieteellistä isolaatiota - Biologiseen isolaatioon johtaa mm. lisääntymisajankohtien erot, kemialliset hajut yms.

8

9 4. SATTUMA - Sattuman vaikutus pienissä populaatioissa tärkeä (geneettinen ajautuminen) - perustajanvaikutus (esim. suomalaisten asutushistoria, saimaannorppa) - pullonkaulailmiö (hirvien lapio- & hankosarvet) => sattuman vaikutuksesta tietyt geenimuodot yleistyvät ja tietyt vähenevät / häviävät => runsastuneet geenit eivät välttämättä ole kyseisiin olosuhteisiin parhaat mahdolliset

10 5. SOPEUTUMISLEVITTÄYTYMINEN
= suhteellisen nopeasti tapahtuvaa samaa alkuperää olevien lajien kehittymistä ja leviämistä (hajottava valinta) - Eliöiden valloittaessa uusia elinympäristöjä =>lajin pitää sopeutua muuttuneisiin oloihin => esim. erilaistuminen tiettyyn ravintoon, elinympäristöön tms. => uudet ominaisuudet => kovalla kilpailulla vaikutusta => lajiutuminen (hajottava valinta) - Edellyttää usein jonkin avainsopeutuman kehittymistä => valintaetu (esim. Galapagossaarilla useita ENDEEMISIÄ eli kotoperäisiä lajeja, mm. Darwinin sirkut)

11 Galapagossaarten sirkut
Four of the 14 finch species found on the Galápagos Archipelago, are thought to have evolved by an adaptive radiation that diversified their beak shapes to adapt them to different food sources.

12 Sopeutumislevittäytyminen
1. Species A migrates from the mainland to the first island Isolated from the mainland, species A evolves to species B. 3. Species B migrates to the second island Species B evolves in species C. 5. Species C recolonizes the first islands, but is now unable to reproduce with species B. 6. Species C migrates to the third island Species C evolves into species D. 8. Species D migrates to the first and second island.

13 Evoluutioteoriat, Lamarck

14 Darwin

15 Nykyinen evoluutioteoria = synteettinen evoluutioteoria
Eliölajit muuttuvat, jo olemassa olevista lajeista syntyy uusia. Kaikilla lajeilla on yhteinen esi-isä. Lajiutuminen tapahtuu mm. luonnonvalinnan kautta: Populaation yksilöt ovat erilaisia. Uusia erilaisuuksia syntyy koko ajan. Ne yksilöt, joiden ominaisuudet ovat ympäristöön nähden parhaat, tuottavat elinaikanaan jälkeläisiä enemmän kuin muut. Ja koska ominaisuudet periytyvät jälkeläisille, ko. ominaisuuksien osuus populaatiossa lisääntyy. Pitkän ajan kuluessa populaation eliöt muuttuvat; ne sopeutuvat ympäristöönsä. Evoluution lyhyt määritelmä: Evoluutio on geenien eri muotojen suhteellisten lukumäärien muuttumista populaatiossa.


Lataa ppt "EVOLUUTIO ON LAJIEN HIDASTA KEHITTYMISTÄ"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google