Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Geenit.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Geenit."— Esityksen transkriptio:

1 Geenit

2 Geenit Geenit ovat DNA:ta
kaikkien elävien olentojen geneettinen koodi on samanlainen

3 Geeni Geneettinen koodi digitaalinen koodi
sama kaikissa organismeissa (lähes) Koodauksen ratkaisivat Watson & Crick 1950-luvulla

4 Geeni Mitä syvemmältä organismeja tarkastellaan, sitä samanlaisempia ne ovat Monimuotoisuus perustuu proteiineihin n.20 aminohappoa

5 Geenit Samanlaisuuden selitys evoluutio (yhteinen polevutumishistoria)
Homologia vs. analogia

6 Geenit Perustaltaan organismit koostuvat samoista molekyyleistä kuin eloton aine aineen organisaatio vs. vitalismi

7 Geenit Molekyyligenetiikan keskeinen dogmi: määrää rakenteen määrää
DNA (geeni) RNA proteiini

8 Geenit Säätelevät yksilönkehitystä Perintötekijät
ohjaamalla proteiinimolekyylien rakentumista (proteiinisynteesiä). sekä lajityypillisten universaalien että yksilöllisten erojen taustalla Perintötekijät perinnöllisyys pohjautuu siihen että perimme vanhempiemme geenejä myös muut ominaisuudet periytyvät!

9 Geenit Kaikki geenit eivät ole koko ajan aktiiviisia; kukin solu ilmentää vain osaa geeneistä jokaisessa solussa kuitenkin on kopio jokaisesta yksilön geenistä Yksilönkehitys perustuu eri geenien oikea-aikaiseen aktivoitumiseen

10 Geenit Dogmin tarkennus: Säätelee Solun toiminta määrää rakenteen
DNA (geeni) RNA proteiini Säätelee Säätelee Säätelee

11 Geenit Homeobox geenit säätelevät kehon perusosien organisaatiota
homologiaa

12 Geenit Perinnöllisyys & periytyvyys
Perinnöllisyys (heredity): populaatiossa toisilleen sukua olevat yksilöt keskimäärin muistuttavat toisiaan enemmän kuin populaation yksilöitä Keskeinen perinnöllisyyttä aikaansaava mekanismi on ominaisuuksien geneettinen periminen tai periytyminen (inheritance), yksilön kehitystä säätelevien perimän elementtien (geenien) siirtyminen vanhemmilta jälkeläisille. niin että vanhempien fenotypaaliset ominaisuudet ”periytyvät geneettisesti”, ominaisuus tällöin on ”(geneettisesti) peritty”, ”välittyy geeneissä” Periytyvyys (heritability): populaatiossa ilmenevän geneettisen muuntelun (varianssi) ja fenotyyppimuuntelun suhde annetussa ympäristössä.

13 Geenit Pitkäkestoisen muistin edellyttämät plastisuusmuutokset edellyttävät proteiinisynteesiä muistijärjestelmän neuroneissa (oikeiden geenien aktivoitumista oikeissa soluissa)


Lataa ppt "Geenit."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google