Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tulevaisuuden työvoiman tarve ja maahanmuutto

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tulevaisuuden työvoiman tarve ja maahanmuutto"— Esityksen transkriptio:

1 Tulevaisuuden työvoiman tarve ja maahanmuutto
Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK

2 Ketä Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa?
Kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä 42 toimialaliittoa Noin jäsenyritystä, joista 96 % pk-yrityksiä enemmistö alle 50 työntekijän yrityksiä Yritykset tuottavat yli 70 % Suomen BKT:stä Yritykset tuottavat yli 95 % maamme viennistä Yrityksissä työskentelee noin työntekijää Tavoitteena on parantaa elinkeinoelämän yhteisten etujen valvontaa kotimaassa, EU:ssa ja kansainvälisesti Riitta Wärn

3 Työmarkkinoiden muutoksia 2005 - 2010
Globalisaatio etenee ja kansainvälinen työnjako muuttuu: kustannuksilla kilpailemisesta siirrytään osaamisella kilpailemiseen Työtä ja työvoimaa siirtyy rajojen yli Teknologia kehittyy ja mullistuu, tieto- ja viestintätekniikasta tulee arkipäivää Väestö ikääntyy, suuret ikäluokat eläkkeelle, poistuma suurempi kuin tulovirta Elinkeinoelämä palveluvaltaistuu, asiakaslähtöisyys korostuu Yritykset verkottuvat ja hakevat uusia kumppaneita Eettisyys, kestävä kehitys ja turvallisuus kilpailutekijöiksi Riitta Wärn

4 Työvoimaan kuulumattomat
Väestö ja työvoima 2004 Koko väestö Alle 15-vuotiaat Yli 64-vuotiaat Työikäinen väestö Työvoimaan kuulumattomat 15-64-vuotiaat Työvoima Työlliset Työttömät Lähde: Tilastokeskus Riitta Wärn

5 TYÖLLISET SEKTOREITTAIN VUONNA 2004 Työlliset yhteensä 2 365 000
Muut 5 % Julkiset palvelut 28 % Yksityiset palvelut 42 % Rakentaminen 6 % Lähde: Tilastokeskus Teollisuus 19 % Riitta Wärn

6 Väestökehityksen vaikutukset työvoimaan
Suuret ikäluokat poistuneet työelämästä noin vuonna 2020 samalla kun 1990-luvun lopulla syntyneet astuvat työelämään Poistuman huippu on vuosina , jolloin työelämästä poistuu henkilöä vuodessa Poistuma on vuonna 2020 noin henkilöä eli sama kuin 2009 Poistumassa on suurta ammattiryhmittäistä ja alueellista vaihtelua Ikääntyvän väestön tarpeet lisäävät tiettyjen palvelujen ja tuotteiden kysyntää Hyvinvointipalvelut, erityisesti hoivatyö Henkilökohtaiset palvelut, elämyspalvelut, matkailupalvelut Riitta Wärn

7 Riitta Wärn

8 Väestökehitys seutukunnittain 2001 - 2030
Väestön kasvu % (3 seutukuntaa) Väestön kasvu % (6) Väestön kasvu % (7) Väestön väheneminen % (8) Väestön väheneminen % (23) Väestön väheneminen % (34) Lähde: Tilastokeskus Riitta Wärn

9 Työllisyysosuuttaan tulevaisuudessa kasvattavia aloja, esimerkkejä
(Osaamisintensiiviset) liike-elämän palvelut (esim. tietotekniikan palvelut, tutkimus- ja koulutuspalvelut, taloushallinnon palvelut, tekniset palvelut, henkilöstöpalvelut) Henkilökohtaiset palvelut (esim. kotitalouspalvelut, majoitus- ja ravitsemispalvelut, elämyspalvelut, matkailupalvelut) ICT-klusteri Hyvinvointiklusteri (esim. sosiaali- ja terveyspalvelut) Rakennus-, infra- ja kiinteistöklusteri (esim. kiinteistöpalvelut) Riitta Wärn

10 Avautuvat työpaikat ammattiryhmittäin 2001 – 2015 (opm:n tavoitekehitys)
Riitta Wärn

11 Väestökehityksen mahdollisuudet
Kustannussäästöt ja toiminnan tehostuminen Työttömyyden vähentyminen Alueellisten työllisyys- ja työttömyyserojen kaventuminen Työelämän uudistuminen mm. työn tuottavuuden jatkuva kohottaminen ja ikääntyneiden voimavarojen arvostaminen Maahanmuuttajat nähdään välttämättömänä voimavarana ja monikulttuurisempi työelämä rikkautena Riitta Wärn

12 EK:n näkemyksiä maahanmuuttoon
Hyvinvoinnin ylläpitäminen edellyttää myös ulkomaista työvoimaa Suomea markkinoitava houkuttelevana työntekomaana Maahanmuutolle myönteisiä asenteita edistettävä. Päättäjät sitoutettava tehtävään Lupajärjestelmää pitää kehittää asiakaslähtöisesti. Työvoimapoliittinen tarkoituksenmukaisuusharkinta poistettava Kansainväliseen verokilpailuun vastattava Tarpeenmukaista ja laadukasta tietoa maahanmuuttajille ns. yhden luukun periaatteella Lisäresursseja työehtoja valvoville viranomaisille Houkutus laittomaan maahanmuuttoon vähenee, kun joustavat keinot päästä laillisesti työhön Riitta Wärn


Lataa ppt "Tulevaisuuden työvoiman tarve ja maahanmuutto"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google