Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työelämän tarpeet ja oppisopimuksen käytettävyys 29.10.2015 opSO ry:n syysseminaari Satu Ågren.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työelämän tarpeet ja oppisopimuksen käytettävyys 29.10.2015 opSO ry:n syysseminaari Satu Ågren."— Esityksen transkriptio:

1 Työelämän tarpeet ja oppisopimuksen käytettävyys 29.10.2015 opSO ry:n syysseminaari Satu Ågren

2 Esityksen sisältö 29.10.2015 Osaavan työvoiman tarve ja saatavuus Uudistuva ammatillinen koulutus toimialojen ja yritysten kumppanina EK:n toimet nuorten koulutukseen ja työelämään pääsyn edistämiseksi

3 Lähes puolella EK:n jäsenyrityksiin palkatuista ammatillinen koulutus vuonna 2013 29.10.2015 Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2013

4 Taitojen merkitys korostuu muuttuvassa työelämässä 29.10.2015 Lähde: Oivallus-hanke 2008-2011, EK

5 Rekrytointivaikeuksien syyt EK:n jäsenyrityksissä syksyllä 2014, % 20% 29.10.2015

6 Odotuksia ammatillisen koulutukselle 29.10.2015 Nopea reagointi työelämän muuttuviin tarpeisiin Toimintakulttuurin muutos: organisaatio- ja järjestelmälähtöisyydestä asiakaslähtöisyyteen Tarpeet eriytyvät ja yksilöllistyvät – myös yrityksillä Joustavat, asiakaslähtöiset ratkaisut ja koulutusmallit PK-yritysten osaamisen kehittämisen tuki Uudistuvat toimintatavat ja opettajan roolin muutos Elinkeinoelämän edustuksen lisääminen ammatillisen koulutuksen päätöksenteossa myös paikallisesti

7 EK:n tavoitteet ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen ja oppisopimuksen osalta 1/2 Oppisopimukseen yhden luukun periaate (digitaalinen palvelu) -Rakennetaan yrityksille sähköisen asioinnin asiakaslähtöinen prosessi oppisopimusta koskevissa asioissa (ml. palkkatuki, oppisopimus ja tutkinnon osien suorittaminen) Koulutusta tarjottava yritysten tarpeiden mukaan -Ammatillisen koulutuksen järjestämis- ja rahoitusmallin tulee tukea koulutustarjonnan joustavaa kohdentamista paikallisesti ammatillisessa perus- ja lisäkoulutuksessa -Tutkinnon osaan tähtäävän oppisopimuksen lisääminen ja joustavat siirtymät oppisopimukseen (ns. 2+1 malli) varmistettava. Oppisopimuksen on oltava myös toimialan tarpeista erikoistuneiden koulutuksen järjestäjien palveluvalikoimassa. Rahoitusmallin kannustettava työllistymiseen ja tutkinnon osien suorittamiseen -Työllistymisen painoarvo ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksessa on 10 % -Rahoitusmalli tukee tutkinnon suorittamista osissa ja erilaisten tutkinnon suorittamismuotojen yhdistämistä (ns. 2+1 malli) -Rahoitusmallissa otetaan huomioon eri toimialojen tarpeisiin vastaaminen (mm. lisäkoulutuksen oppisopimus) 29.10.2015

8 Käynnistetään yritys- ja toimialalähtöisten mallien pilotointi ja juurruttaminen osana oppisopimuksen ja työssäoppimisen kehittämishankkeita Pk-yrityksille ”skillsbroker” / uudet toimijat ja toimintamallit -mahdollistetaan henkilöstöpalveluyritysten osallistuminen oppisopimuskoulutukseen -uudistetaan koulutuksen järjestäjien toimintamallit asiakaslähtöisiksi ja tuetaan ammatillisten opettajien roolin muutosta Käynnistetään kokeilut ja otetaan käyttöön lukion ja oppisopimuksen yhdistelmämalli -pilottina kemia/laboratioala, mukaan myös muut toimialat/yritykset Lisätään laajennetun työssäoppiminen käyttöä oppisopimuksen rinnalla -ei-työsopimussuhteinen työssäoppiminen on tärkeä osa ammatillista peruskoulutusta -perustuu yrityksen ja koulutuksen järjestäjän väliseen sopimukseen -opiskelijalle ei makseta palkkaa, vaan hän saa opintososiaaliset etuudet 29.10.2015 EK:n tavoitteet ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen ja oppisopimuksen osalta 2/2

9 EK:n 3+6 oppisopimusmallin tavoitteet Tukea nuorten työllistymistä lisäämällä alle 25-vuotiaiden mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukseen Kehittää oppisopimuskoulutusta paremmin myös nuorille soveltuvaksi Madaltaa yritysten kynnystä tarjota ja solmia oppisopimuksia nuorten kanssa Kannustaa EK:n jäsenyrityksiä tarjoamaan 3+6 oppisopimusmallin mukaisia oppisopimuspaikkoja 3+6 malli ei korvaa muita oppisopimusmalleja, vaan jatkossakin tärkeää -lisätä joustavia siirtymiä ammatillisesta peruskoulutuksesta oppisopimukseen (ns. 2+1 malli tai x+y malli) -huolehtia ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuksen tarjonnasta 29.10.2015

10 EK:n 3+6 oppisopimusmalli 3 kk Ei- työsopimussuhteinen ennakkojakso Tutustumisjakson aikana ratkaistaan solmitaanko oppisopimus 6 kk Tutkinnon osaan tähtäävä oppisopimus Oppisopimuksen kesto 6 kk jatko Oppisopimuksen jatkaminen tavoitteena tutkinnon suorittaminen TAI Työsopimus TAI Opiskelijan siirtyminen muuhun tutkinnon suorittamismuotoon 29.10.2015

11 Nuorille töitä! - oppisopimuksella kiinni työelämään 29.10.2015 30.10.2015 Oppisopimuksesta (J)OPOille - aamiaistilaisuudet 14:llä eri paikkakunnalla Rekrytori-tapahtumat 30.9.2015 ja 10.2.2016, Tampere Valtakunnalliset opopäivät 5.-6.2016, Oulu EK:n 3+6 oppisopimusmallin pilotti Keski-Uudellamaalla

12 EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelussa syvennytään oppisopimukseen vuonna 2015 EK:n edunvalvonnan ja kannanmuodostuksen tueksi tietoa yritysten työvoimatilanteesta ja osaamistarpeista TEEMAKYSYMYKSET: harvemmin esitettävät ajankohtaiskysymykset: kielitaitotarpeet, yritys-kouluyhteistyö, osaamisen kehittäminen jne. VAKIOKYSYMYKSET: vuosittain samanlaisina esitettävät kysymykset: hlöstön määrä, työsuhdemuodot, rekrytointivaikeudet, kesätyöntekijät jne. HENKO: Otospohjainen, mukana noin 2 700 EK:n jäsenyritystä Toteutetaan vuosittain loka-marraskuussa Ennakoinnin aikajänne 1-3 vuotta Tuloksia tarkastellaan sektoreittain, toimialoittain ja yrityksen kokoluokan mukaan 29.10.2015

13 Kiitos!


Lataa ppt "Työelämän tarpeet ja oppisopimuksen käytettävyys 29.10.2015 opSO ry:n syysseminaari Satu Ågren."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google