Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2015 Jari Kannisto Kehityspäällikkö 11.2.2016.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2015 Jari Kannisto Kehityspäällikkö 11.2.2016."— Esityksen transkriptio:

1 Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2015 Jari Kannisto Kehityspäällikkö 11.2.2016

2 ETK/Kannisto Jari 11.2.2016 Aiheet Työeläkkeelle siirtyneiden määrä Eläkkeellesiirtymisiän kehitys Työllisyys Työllisen ajan odote Eläketurvakeskus2

3 ETK/Kannisto Jari 11.2.2016 Eläkkeelle siirtymisen myöhentämistavoitetta seurataan Eläkkeellesiirtymisiän odotteen avulla, joka – vastaa periaatteeltaan elinajan odotetta – kuvaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää, jos eläkealkavuus ja kuolevuus säilyvät tilastovuoden tasolla – on väestön ikärakenteesta riippumaton. Ikääntyneiden työllisyysasteen avulla Työllisen ajan odotteen avulla, joka – kuvaa niiden vuosien määrää, joina tietyn ikäisen henkilön voidaan odottaa olevan työsuhteessa tai yrittäjänä jäljellä olevana elinaikanaan. – perustuu menetelmään, jossa käytetään poikkileikkausaineistoja kuolemanvaaraluvuista, työvoimaosuuksista ja työllisyysasteista. Eläketurvakeskus3

4 ETK/Kannisto Jari 11.2.2016 Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2015 Eläkkeellesiirtymisikä oli – 61,1 vuotta (25-vuotiaan odote) – 62,8 vuotta (50-vuotiaan odote). Muutos eläkkeellesiirtymisiässä oli pieni – 25-vuotiaan odote laski 0,1 vuotta edellisestä vuodesta – 50-vuotiaan odote ei muuttunut edellisestä vuodesta. Eläkealkavuus ennen vanhuuseläkeikää laski Eläketurvakeskus4

5 ETK/Kannisto Jari 11.2.2016 Eläketurvakeskus5 Vuosina 2006–2015 työeläkkeelle siirtyneet eläkelajin mukaan Osa-aikaeläke* Maatal.erit.eläke Työttömyyseläke Työkyvyttömyys- eläke Varhennettu vanhuuseläke Varsinainen vanhuuseläke Vuonna 2015 työeläkkeelle siirtyi 74 048 henkilöä (ilman osa-aikaeläkkeitä). Vuonna 2014 työeläkkeelle siirtyi 70 324 henkilöä (ilman osa-aikaeläkkeitä). * Osa-aikaeläkkeen aloittaneita ei lueta eläkkeelle siirtyneisiin.

6 ETK/Kannisto Jari 11.2.2016 Eläketurvakeskus6 Työeläkkeelle siirtyneiden määrä iän mukaan

7 ETK/Kannisto Jari 11.2.2016 Eläketurvakeskus7 Eläkkeellesiirtymisiän odote Kaikki työeläkkeelle siirtyneet 25-vuotiaan odote 50-vuotiaan odote

8 ETK/Kannisto Jari 11.2.2016 Eläketurvakeskus8 Työeläkkeelle siirtyneiden osuus vakuutetuista 25–49-vuotiaat

9 ETK/Kannisto Jari 11.2.2016 Eläketurvakeskus9 Työeläkkeelle siirtyneiden osuus vakuutetuista 50–69-vuotiaat

10 ETK/Kannisto Jari 11.2.2016 Eläketurvakeskus10 Työeläkkeelle siirtymisestä Viime vuonna työeläkkeelle siirtyi 74 048 henkilöä, 3 700 enemmän kuin edellisenä vuonna Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä nousi 8 % – Vanhuuseläkkeelle siirtyneitä oli 54 800. – Yli 70 % kaikista eläkkeelle siirtyneistä aloitti vanhuuseläkkeellä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä väheni vajaan prosentin edellisestä vuodesta – Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä oli 18 600. Osa-aikaeläkkeessä ei suuria muutoksia – 3 700 henkilöä aloitti osa-aikaeläkkeellä, edellisenä vuonna 3 400. – Vuonna 1954 ja 1955 syntyneillä ikäraja on 61 vuotta. – Osa-aikaeläkkeelle voi jäädä vielä tänä vuonna, mutta ensi vuonna niitä ei enää myönnetä Eläkealkavuuksissa muutokset olivat pieniä – Naisten alkavuus miehiä korkeampi nuorilla ja yli 63-vuotiailla

11 ETK/Kannisto Jari 11.2.2016 Eläketurvakeskus11 Eläkkeellesiirtymisiän odote Tavoite ja toteutuma 25-vuotiaan odote Vuonna 2009 sovittu tavoite 62,4 vuotta vuonna 2025 Tavoitteen saavuttaminen tasaisella vauhdilla edellyttäisi -vuoden 2008 lähtötasosta vajaan 0,2 vuoden nousua vuosittain, -vuoden 2015 tasosta 0,1 vuoden nousua vuosittain. Eläkkeellesiirtymisikä on noussut erityisesti työttömyyseläkkeen lakkauttamisen ja työkyvyttömyyseläkkeiden vähenemisen vuoksi.

12 ETK/Kannisto Jari 11.2.2016 Eläketurvakeskus12 Tulevaisuus Eläketurvakeskus12 2005 eläkeuudistuksen lakimuutosten välittömät vaikutukset ovat jo pääosin näkyvissä eläkkeelle siirtymisessä – Eläkkeellesiirtymisikä on noussut. – Elinaikakertoimen vaikutusta on vielä aikaista arvioida. Tuleva kehitys on riippuvainen käyttäytymismuutoksista – Eläkeaikeet ovat myöhentyneet. – Eläkkeelle siirtymiseen vaikuttavat monet eri tekijät. Tuleva kehitys on riippuvainen talouden kehityksestä Tuleva kehitys on riippuvainen työelämän kehityksestä Vuonna 2016 eläkkeelle siirtyvien määrä tullee olemaan hieman viime vuotta pienempi

13 ETK/Kannisto Jari 11.2.2016 Eläketurvakeskus13 Työikäisten (15–64-v), nuorten (25–34-v) ja ikääntyneiden (55–64-v) työllisyysaste 2003–2015 Lähde: Työvoimatutkimukset 2003–2015, Tilastokeskus

14 ETK/Kannisto Jari 11.2.2016 Eläketurvakeskus14 55–59- ja 60–64-vuotiaiden työllisyysasteet 2003–2015 55–59-vuotiaat 60–64-vuotiaat Lähde: Työvoimatutkimukset 2003–2015, Tilastokeskus Vuonna 2015 työllisyysaste: 55–59-vuotiailla 74,8 % ja 60–64-vuotiailla 45,3 %. Vuonna 2014 työllisyysaste: 55–59-vuotiailla 74,1 % ja 60–64-vuotiailla 44,3 %.

15 ETK/Kannisto Jari 11.2.2016 Eläketurvakeskus15 55–67-vuotiaiden työllisyysaste vuosina 2002, 2007, 2014 ja 2015 Lähde: Työvoimatutkimukset 2003–2015, Tilastokeskus

16 ETK/Kannisto Jari 11.2.2016 Eläketurvakeskus16 55–59- ja 60–64-vuotiaiden työttömyysasteet 2003–2015 55–59-vuotiaat 60–64-vuotiaat Lähde: Työvoimatutkimukset 2003–2015, Tilastokeskus Vuonna 2015 työttömyysaste: 55–59-vuotiailla 8,2 % ja 60–64-vuotiailla 7,7 %. Vuonna 2014 työttömyysaste: 55–59-vuotiailla 7,2 % ja 60–64-vuotiailla 7,3 %.

17 ETK/Kannisto Jari 11.2.2016 Eläketurvakeskus17 Lähde: Eurostat, Employment, Labour Force Surveys 55–64-vuotiaiden työllisyysaste pohjoismaissa sekä EU-maissa keskimäärin 2003–2014

18 ETK/Kannisto Jari 11.2.2016 Eläketurvakeskus18 Ikääntyneiden (55–64-v) työllisyyskehityksestä puhuttaessa tulee huomioida ikäryhmäerot Kokonaistyöllisyys ei ole parantunut finanssikriisin jälkeisestä tasosta – Työikäisen väestön työllisyysaste oli viime vuonna 68,1 % (laskua edellisvuodesta 0,2 prosenttiyksikköä), – Ikääntyneiden työllisyyskehitys on ollut viime vuosina hyvää – 55–59-vuotiaiden työllisyysaste oli viime vuonna tilasto- historian korkein (74,8 %), – 60–64-vuotiaiden työllisyysaste oli viime vuonna tilasto- historian korkein (45,3 %) – 25–34-vuotiaiden työllisyysaste on laskenut vuodesta 2008 lähtien 6,3 prosenttiyksikköä (viime vuonna 74,8 %). Ikääntyneiden työllisyydessä Suomi on yhä muiden pohjoismaiden perässä 2014 – Pohjoismaista lähinnä Suomea on Tanska, joka on muutaman prosenttiyksikön edellä - ero on kasvanut – EU27-maat ovat Suomea perässä 7,2 prosenttiyksikköä.

19 ETK/Kannisto Jari 11.2.2016 Eläketurvakeskus19 Työuran keston odote 15-vuotiaalle 2001-2015

20 ETK/Kannisto Jari 11.2.2016 Eläketurvakeskus20 Työllisen ajan odote 15-vuotiaalle 2001-2015

21 ETK/Kannisto Jari 11.2.2016 Eläketurvakeskus21 Työuran pituus Työvoimaan kuulumisajan odote oli viime vuonna 37,5 vuotta – nousua edellisvuodesta 0,3 vuotta, – nousua 2000-luvulla 2,4 vuotta. Työllisen ajan odote oli viime vuonna 33,9 vuotta – ei muutosta edellisvuodesta, – miehillä 33,9 vuotta (laskua edellisvuodesta 0,1 vuotta), – naisilla 33,8 vuotta (ei muutosta edellisvuodesta). Työllisen ajan odote on noussut 2000-luvulla 2,4 vuotta – miehillä nousua 2000-luvulla 1,5 vuotta, – naisilla nousua 2000-luvulla 3,2 vuotta. Eläketurvakeskus21


Lataa ppt "Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2015 Jari Kannisto Kehityspäällikkö 11.2.2016."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google