Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TESSU OHJAAMOJEN TUKENA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TESSU OHJAAMOJEN TUKENA"— Esityksen transkriptio:

1 TESSU OHJAAMOJEN TUKENA
VI Ohjaamo-päivä : Kohti Ohjaamoa Hotelli Radisson Blue Royal, Helsinki Auli Sesay, projektipäällikkö TESSU- Tehdään yhdessä ohjausta -projekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

2 Monialaisuus on eri hallinnon- ja tieteenalat ylittävää toimintaa
OHJAAMON TOIMINTA ON MONIALAISTA JA -AMMATILLISTA VERKOSTOTYÖTÄ Yhdessä, yhteistyössä, monialaisesti, moniammatillisesti, sosiaalisessa verkostossa Monialaisuus on eri hallinnon- ja tieteenalat ylittävää toimintaa Moniammatillisuus on eri ammattiryhmiin kuuluvien asiantuntijoiden yhteistyötä Sosiaalinen verkosto on joukko ihmisiä vuorovaikutussuhteessa. Yhteistyön perustana on lojaalisuus, solidaarisuus ja luottamus

3 OHJAAMOJEN MONIALAINEN TYÖ

4 Tukea yhteistyöosaamiseen Ohjaamoissa
Tukea yhteistyöosaamiseen Ohjaamoissa

5 TESSU-valmennuksista
Tarvekartoituskäynti alkuun Vähintään 3 valmennuskertaa Voidaan toteuttaa välissä tutustumista arkitoimintaan Ohjaamon henkilöstö ja myös kehittämis- ja tukiryhmät sekä johto Valmennuksessa myös OSMO:n asiantuntijuus käytössä TYÖKALUJA: Monialainen Ohjaamotyö-työkalu Monialaisuusmittari esittelyvideo: Verkostotutka

6 Ohjaamoverkosto näkyväksi

7 VALMENNUKSISTA NOUSSEITA KYSYMYKSIÄ JA HAASTEITA
MONIALAINEN YHTEISTYÖ Ohjaamon tavoite ja arvot ja mitä ne konkreettisesti tarkoittavat jokaisen työssä Mihin profiloidutaan? Yhteisen ajan puute hankaloittaa yhteisen työn syntymistä – dialogia tarvitaan paljon Yhteiset konkreettiset pelisäännöt ja niihin sitoutuminen Työnjako, roolit ja toisten osaamisten tunteminen, kunnioitus, yhdessä oppiminen Oman ja yhdessä tekemisen reflektointi – kuinka se hoidetaan? Mittarit Oman työn johtaminen – minä ohjaamolaisena VERKOSTOYHTEISTYÖ Verkoston rakenne ja verkoston ylläpito Ohjaamon ja oman organisaation suhde – valtuutus tehdä ohjaamolaista työtä Kumppanuudet ja sopimukset – johdon tuki Ohjaamotoiminta ja Ohjaamon takana oleva hanke – jarruttaako hanke kehittymistä laajemmin? NEUVONTA JA OHJAUS Asiakkaan kohtaaminen Uraohjaus Työn muodot PALVELU Ohjaamon imago ja identiteetti – leimaantuminen ja palvelun kohdejoukko Tarkoituksenmukaiset tilat Palveluprosessit – oman asiantuntijuuden asemointi prosesseihin Toiminnan arviointi ja vaikuttavuus Koordinointi ja johtaminen hakee paikkaansa

8 TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta (ESR) –projekti TESSU – Handledning tillsammans –projektet ( – ) Toteuttajat JAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun (koordinoi) HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande (CLL) Yhteistyökumppanit Kohtaamo-hanke (ESR) OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin –projekti (aloittaa syksyllä 2016) OHTO – Ohjauksen tehostaminen opintopolku.fi –palvelua hyödyntämällä -projekti (ESR) Valtakunnallisen nuorisoalan palvelu- ja kehittämiskeskus, Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti , , Ohjaamojen tuki – nuorten matalan kynnyksen palveluiden ja monialaisen verkostotyön kehittäminen Etelä-Savossa -hanke – MAMK

9 Ota yhteyttä TESSU:uun– Ta kontakt
Suomenkieliset valmennukset Coachning på svenska Auli Sesay, projektipäällikkö JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu Satu Laitila, sakkunnig Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi 046  twitter.com/TESSUprojekti Instragram tessuprojekti TESSU tubettaa verkkolehdet.jamk.fi/elo/


Lataa ppt "TESSU OHJAAMOJEN TUKENA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google