Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Th, TtM, kehittämispäällikkö Ulla Korpilahti

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Th, TtM, kehittämispäällikkö Ulla Korpilahti"— Esityksen transkriptio:

1 Oppilaitosten tarkastusmalli terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisestä
Th, TtM, kehittämispäällikkö Ulla Korpilahti Terve Kunta -verkoston seminaari

2 Miksi oppilaitokset pitää tarkastaa monialaisesti?
Säädösten mukaan lapsilla ja nuorilla on oikeus terveelliseen, turvalliseen ja hyvinvoivaan opiskelukouluympäristöön ja yhteisöön riippumatta paikkakunnasta Eri viranomaisilla ja muilla toimijoilla on velvoite ja tehtäviä huolehtia tämän toteutumisesta – tarkastukset erinomainen keino toimia laajasti ja monialaisesti yhdessä Oppilaitosten tarkastaminen on tärkeä osa oppilaitoksen yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä Oppilaitosten tarkastusmalli / Ulla Korpilahti

3 Lainsäädäntöpohja ja velvoitteet oppilaan ja työntekijän näkökulmasta
Turvallinen opiskeluympäristö/oppilas ja opiskelija Perusopetuslaki 628/1998 Lukiolaki 629/1998 ja laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 630/1998 Yliopistolaki 558/2009, ammattikorkeakoululaki 932/2014 Asia kirjattuna myös opetussuunnitelman ja tutkintojen perusteisiin Terveydensuojelulaki 763/1994 ja -asetus 1280/1994 velvoittavat terveydensuojelua tarkastamiseen/työntekijä yhteistyövelvoite Valviran ohjeissa, valvontaohjelmassa ja asetuksessa 338/2011 sidotaan tarkastus osaksi monialaista tarkastusta Samansuuntaisia oppilaitoksiin liittyviä tehtäviä on myös muiden viranomaisten työtä ohjaavissa säädöksissä Oppilaitosten tarkastusmalli / Ulla Korpilahti

4 Säädöspohja tarkastusten järjestämisestä
Terveydenhuoltolaki 1326/2010: tarkastus on määritelty koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yhdeksi tehtäväksi Valtioneuvoston asetus 338/2011: velvoite tarkastukseen laajassa yhteistyössä eri toimijoiden ja myös oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 Koskee esi- ja perusopetusta, lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia velvoittaa kaikkia opiskeluhuollon toimijoita yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön, jolla edistetään oppilaitos- ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä hyvinvointia yhteisössä Oppilaitosten tarkastusmalli / Ulla Korpilahti

5 Oppilaitosten tarkastusmalli / Ulla Korpilahti
Opas on tehty yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/THL Sosiaali- ja terveysministeriö/ STM Opetushallitus/OPH Kuntaliitto Opetusalan Ammattijärjestö/ OAJ Työterveyslaitos/TTL Tiedä ja toimi -kortti Oppilaitosten tarkastusmalli / Ulla Korpilahti

6 Oppilaitosten tarkastusmalli / Hietanen-Peltola M. & Korpilahti U.
Tarkastuksen sisältö Oppilaitosten tarkastusmalli / Hietanen-Peltola M. & Korpilahti U.

7 Oppilaitosten tarkastusmalli / Hietanen-Peltola M. & Korpilahti U.
Tarkastuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvat tahot Oppilaitosten tarkastusmalli / Hietanen-Peltola M. & Korpilahti U.

8 Tarkastuksen kokonaisuus
Oppilaitosten tarkastusmalli / Hietanen-Peltola M. & Korpilahti U.

9 Oppilaitoksen tarkastustilaisuus
Oppilaitosten tarkastusmalli / Hietanen-Peltola M. & Korpilahti U.

10 Oppilaitosten tarkastusmalli / Hietanen-Peltola M. & Korpilahti U.
Monet tarkastukseen liittyvät viranomaistehtävät ovat kunnan vastuulla Oppilaitosten tarkastusmalli / Hietanen-Peltola M. & Korpilahti U.

11 Oppilaitosten tarkastusmalli / Korpilahti Ulla
Tarkastusten toteutuminen peruskouluissa vuonna 2015 (TEA-tiedonkeruu, n = 2 013) Lakisääteinen tarkastus oli tehty 80 % kouluista kolmen vuoden määräajoin, 10 % ei tietoa tarkastuksen ajankohdasta Neljässä prosentissa tarkastusta ei ollut tehty lainkaan Lähteet: Wiss ym. 2016, Korpilahti & Kolehmainen 2016 Taulukko 1. Tarkastusten turvallisuussisältöjen toteutuminen (TEA 2015) Osa-alue Huomioitu tarkastuksessa, ei puutteita % Puutteita oli havaittu ja ne korjattu % Puutteita havaittu, ei vielä korjattu % Ei tietoa tai asiaa ei ollut huomioitu % Sisätilojen vaaranpaikat 62 16 8 15 Ulkotilojen vaaranpaikat 45 19 10 25 Oppilaitosten tarkastusmalli / Korpilahti Ulla

12 Oppilaitosten tarkastusmalli / Ulla Korpilahti
Kiitos! Oppilaitosten tarkastusmalli / Ulla Korpilahti


Lataa ppt "Th, TtM, kehittämispäällikkö Ulla Korpilahti"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google