Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suomen YK-liiton toimintastrategia 2014-2015 hallitukselle 25.2.2016.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suomen YK-liiton toimintastrategia 2014-2015 hallitukselle 25.2.2016."— Esityksen transkriptio:

1 Suomen YK-liiton toimintastrategia 2014-2015 hallitukselle 25.2.2016

2 ”Suomen YK-liitto on vuonna 1954 perustettu kansalaisjärjestöjen yhteistyöjärjestö. YK-liitto välittää ja tuottaa tietoa Yhdistyneiden kansakuntien päämääristä ja toiminnasta. Liitto kasvattaa ja kouluttaa suomalaisia maailmanlaajuisen vastuunsa tunteviksi ja kantaviksi kansalaisiksi. YK-liitto on asiantunteva vaikuttaja sekä Suomessa että kansainvälisesti.” AVAINVIESTI: Turvallisuutta ei voi olla ilman kehitystä, kehitystä ei voi olla ilman turvallisuutta, ja kumpaakaan ei voi täysin toteuttaa ellei ihmisoikeuksia kunnioiteta. MISSIO: YK-liitto kasvattaa maailmanlaajuiseen vastuuseen YK-liitto on luotettava tiedonvälityskanava YK-liitto on asiantunteva vaikuttaja

3 VAIKUTTAMISTYÖ Kansalaisyhteiskunnan ja sen osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen Suomessa, EU:ssa ja YK:ssa Monenkeskisen yhteistyön ja YK:n roolin vahvistaminen ihmisoikeuksien, turvallisuuden ja kehityksen edistäjänä (inhimillinen turvallisuus, oikeusperustainen lähtökohta kehitykseen ja ilmastonmuutos ajankohtaisina kysymyksinä) YK:n uudistusprosessin tukeminen Suomen ja EU:n YK- politiikassa (YK –strategiaryhmä perustettu työn tueksi)

4 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ viestintä on tehokasta, yhdenmukaista ja ajantasaista viestit ovat luotettavia, kiinnostavia ja helposti ymmärrettäviä viestintä on aktiivista ja monipuolista sekä organisaation sisällä että siitä ulospäin viestintään käytetään kulloinkin sopivimpia viestinnän välineitä viestintä on ilmeeltään ja ulkoasultaan asiallista ja yhtenäistä YK.fi JA yk70v, Globalis.fi, Ykliitto.fi, pallonkutistajat.fi www.facebook.com/UNAFinland

5 KASVATUS- JA KOULUTUSTOIMINTA yleisen YK-tietouden ja keskeisten YK- ja muiden globaaliteemojen tunnettuuden lisääminen globaalien keskinäisriippuvuuksien ymmärtämisen tukeminen ja edistäminen maailmankansalaisuuden omakohtaisen sisäistämisen tukeminen ja edistäminen (yhdenvertaisuuden, globaalivastuun ja kestävän kehityksen kaltaiset arvot ja asenteet sekä niiden toteuttamiseen omassa elämässä vaadittava tietotaito) omien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien ymmärtämisen tukeminen ja edistäminen YK-liiton tunnettuuden lisääminen koulujen ja oppilaitosten opettajien sekä opettajaksi opiskelevien opetustyön ja opetussisältöjen kehittämistä tukemalla

6 VERKOSTOT 68 jäsenjärjestöä, 5 alueellista yhdistystä Unesco –toimikunta, Kestävän kehityksen toimikunta Ihmisoikeuskeskus, IONK, KIOS, lasten oikeuksien verkosto, OK-opintokeskus, KVK-verkosto, KEPA, KEHYS ICSW –toimikunta, KATU(EPLO), 1325-verkosto WFUNA, YK-liittojen eurooppalainen ja pohjoismainen yhteistyö YK –järjestöt pohjoismaissa ja kotimaassa

7 HALLINTO JA TALOUS Valtionapu 238 000 euroa Toiminta-avustus viestintä- ja kehityskasvatustoimintaan Itä-Afrikan YK –liittojen vaikuttamistyöhanke Kokonaisbudjetti n. 450 000 euroa/vuosi 4 päätoimista työntekijää 2-4 harjoittelijaa


Lataa ppt "Suomen YK-liiton toimintastrategia 2014-2015 hallitukselle 25.2.2016."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google