Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Terveystiedon kertauskurssi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Terveystiedon kertauskurssi"— Esityksen transkriptio:

1 Terveystiedon kertauskurssi

2 Kertauskurssin sisältöä…
Sisältöjen kertaamista tehtävien avulla Erilaisiin kysymystyyppeihin tutustumista Vanhoihin yo-kysymyksiin tutustumista Vastaamisen harjoittelua Vastausten pisteyttämiseen tutustumista Harjoitustehtävien tekemistä Muuta?

3 Miten valmistaudun kirjoituksiin
Lue oppikirjoja ja kurssien muistiinpanojasi (selaa mahdollisuuksien mukaan myös muita kuin Virtaa-kirjoja) Lue lehtiä! Bongaa terveystietoon liittyviä asioita TV:stä, radiosta, sanomalehdistä, aikakausilehdistä, internetistä… Panosta kertauskurssiin, tutustu siellä annettuihin materiaaleihin ja harjoittele vastaamista!

4 Opiskelutekniikoita

5 Kysymystyyppejä (tarkemmin prappauksessa)
Määrittelytehtävä Otsikkotehtävä Useampiosainen tehtävä (a, b, c). Väittämätehtävä Vertailutehtävä Kuvailu-/tarkastelu-/selvitystehtävä Soveltava tehtävä Johdantotehtävä Pohdintatehtävä Tiedonkäsittelytaitoja mittaava aineistotehtävä Tutkimustehtävä Jokeritehtävä Oppiainerajat ylittävät tehtävät

6 TE-Kurssien keskeisimpiä sisältöalueita
Liikunta Mielenterveys ja jaksaminen Päihteet Ravitsemus Sairaudet ja niiden ehkäisy Seksuaaliterveys Terveydenhuolto ja terveyden edistäminen Terveyden tutkiminen Terveysviestintä ja teknologia Ympäristö ja terveys

7 Liikunta Liikunnan terveyshyödyt yksilölle
fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen Merkitys kansanterveydelle ja yhteiskunnalle Eri-ikäisten liikuntasuositukset 7-18-vuotiaat, aikuisten liikuntapiirakka Liikunta ja painonhallinta Energiankulutus, arkiliikunnan hyöty Liikkumisen motiivit Kunto-ominaisuudet ja liikehallintakyvyt Kestävyys, voima, nopeus, notkeus, taito, tasapaino yms.. Harjoittelun periaatteet Harjoittelun rakenne verryttelyineen, energiantuottotavat, syke Liikunnan miinukset Doping, tapaturmat, rasitusvammat… Ryhti, ergonomia, toimintakyky TULE-sairaudet Liikkujan ravitsemus ja nestetasapaino Liikunnan eettiset kysymykset?

8 Liikuntaan liittyvät yo-kysymykset (07-14)
Liikunta-aktiivisuuden edistäminen K07 Terveysliikunnan suositukset S07 Liikunta ja nestetasapaino K08 Aerobinen ja anaerobinen energiantuotto S08, K14 Varusmiesten kunto ja painonnousu S09 Jalkapalloon liittyvät urheiluvammat K10 Cooperin testi K11 Liikunnan ja mielialan yhteydet K12 Lihasvoiman lisääminen K13 Vähäisen liikunnan syyt aikuisilla S13

9 Liikuntaan liittyviä yo-tehtäviä
Kevät 2007 Syksy 2007 Kevät 2008

10 Liikuntaan liittyvät yo-tehtävät
Syksy 2008 Kevät 2009 Kevät 2010

11 Kysymystyyppi? Kuvailu-/tarkastelu-/selvitystehtävä Johdantotehtävä
 Vastauksessa tulee käsitellä asiaa monipuolisesti, pyrkiä hahmottamaan kokonaisuus sekä esittää asiat johdonmukaisesti.

12 Tehtävä Tee suunnitelma vastauksesta: mitä tulee mieleen kysymyksestä, miten jäsentelisit vastauksen? Miten ne ovat hierarkiassa toisiinsa?

13 Hyvän vastauksen piirteitä
974d3b8a7/ /application/pdf/ /Pisteytysohjeet%20kevat% pdf

14 Hyvän esseevastauksen piirteitä
Siinä kuvataan kysyttyä asiaa kattavasti. Siinä esitetään näkökulmia kysyttyyn asiaan. Teemaan voi liittyä syy-seuraussuhteita. Tarkastellaan mikä on kysytyn asian merkitys. Esitettyä tietoa voi myös tulkita ja arvioida. Kysymykseen voi liittyä teksti-, kuva tai tilastoaineisto. Esseessä voi tarkan harkinnan jälkeen esittää omia mielipiteitä. Ne pitää kuitenkin AINA perustella. Tietoa on tärkeää osata myös soveltaa. Käsitteet on selitetty Niin kuin kirjoittaisi aikuiselle, joka ei tiedä asiasta

15 OPE MÄÄ EN JAKSA ENNÄÄ

16 MIELENTERVEYS JA JAKSAMINEN
Mielenterveydenhäiriöt Masennus, itsemurhat, psykoosi, neuroosi, vaikutus kansanterveyteen… Mielen hyvinvointi Onnellisuus, mielen tasapaino, psyykkiset voimavarat, tunnetaidot Mielenterveyden kehitys Geeniperimä, ympäristö Uni ja lepo Univaje, merkitys, unen vaiheet, uniongelmat, unisairaudet, hyvän unen edistäminen, aivot Stressi Hyvä ja huono, elimistö Itsetunto

17 Milenterveyteen ja jaksamiseen liityvät yo-kysymykset (07-14)
Nuorten masentuneisuus S07 Lemmikkien terveysvaikutukset K09 Nuoret, perhe ja läheisyys S09 Kulttuuri- ja taideharrastusten vaikutus terveyteen S09 Kehitykselliset ja traumaperäiset kriisit S09 Rahapeliriippuvuus K10 Mielenterveyden ensiapu S10 Sosiaalisen tuen merkitys terveydelle S11, S14 Kuoroharrastuksen terveysvaikutukset S12 Stressitilanne ja stressin ehkäisy S13 Esittele unen keskeiset tehtävät ja terveysvaikutukset S14

18 Mielenterveyteen ja jaksamiseen liittyviä kysymyksiä
Kevät 2007 Kevät 2009

19 Kysymystyyppi? Tutkimustehtävä Valittava koehenkilöt, esitettävä otos
Suunniteltava aineistonkeruumenetelmät Suunniteltava saatavan aineiston käsittely etukäteen. Esim. tulosten pisteytys, tilastollinen käsittely (prosentit? keskiarvot?) ja mahdollinen graafinen esittäminen (diagrammit) Esitettävä tuloksista suunnitellut päätelmät. Mitä tuloksista tulee ilmetä, että voidaan päätellä hypoteesien toteutuvan? Mitä virhelähteitä ja mitä muita ongelmia kyseiseen tutkimukseen liittyy? Mitä jatkotutkimuksia ne edellyttäisivät?

20 pisteytysohjeet e47ea1f10f/ /application/pdf/ /terveystiedon_pisteytysohjeet_kevat_20 09.pdf

21 Hyvän vastauksen piirteitä

22 Hyvän vastauksen piirteitä

23 PÄIHTEET Tupakkatuotteet (savukkeet, nuuska), alkoholi, huumausaineet, liuottimet jne… Fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset vaikutukset (läheiset, yhteisö, yhteiskunta) Poliittiset toimenpiteet ja lainsäädäntö Nikotiini Riippuvuus ja mielihyvä Tupakoinnin lopettaminen Alkoholi elimistössä, promillet, krapula Huumebisnes Päihdevalistus ja mainonta

24 Päihteisiin liityviä yo-kysymyksiä (07-14)
Nuorten raittius ja raitistuminen S07 Huumeiden tarjonta, käytön ehkäisy ja kiellot K08, K10 Ravintolatupakoinnin kielto S08 Nuuskan käyttö K09 Alkoholi, tupakka ja raskaus S09 Kannabis S10 Nuorten alkoholinkäyttö S11 Tupakka, häkä, terva ja nikotiini K12 Tupakkapolitiikan keinot S13 Tupakkariippuvuuden synty K14

25 Päihteisiin liittyvät yo-kysymykset
Syksy 2007

26 Päihteisiin liittyvät tehtävät
Kevät 2008

27 Päihteisiin liittyvät tehtävät
Kevät 2008

28 Mikä kysymystyyppi? Tiedonkäsittelytaitoja mittaava aineistotehtävä JA
Moniosainen tehtävä

29 Pisteytyssuositus 2049a7afa74/ /application/pdf/ /terveystiedon_pisteytysohjeet_kevat_0 8.pdf

30

31 Muista myös käsitteet!

32 RAVITSEMUS Ruoan valinta Erityisruokavaliot Syömishäiriöt
Kulttuuri, synnynnäiset ominaisuudet, ravitsemussuositukset, mainonta… Erityisruokavaliot Kasvisruokavaliot, allergiat, uskonto, keliakia, laktoosi-intoleranssi, trendit… Syömishäiriöt Anoreksia, bulimia, ortoreksia Painonhallinta Kilojen tasapaino, painoindeksi, energiatiheys Terveysvaikutukset Ravintosuositukset Energiaravintoaineet, vitamiinit, kivennäisaineet…

33 Ravitsemukseen liittyviä yo-kysymyksiä
Ravitsemussuositukset K07, K14 Syömishäiriöt K08 Maitovalmisteet K09 Ravintokuitu S10 K11 Maitoallergia ja laktoosi-intoleranssi S11 Vegaani ja ravitsemussuositukset K12 Karppaus K13 Energiaravintoaineet ja niiden tehtävät S13 Energiajuomat S14

34 Ravitsemukseen liittyiä yo-kysymyksiä
Kevät 2012 Kevät 2013 Syksy 2013 Kevät 2016

35 Tehtävä Syksy 2011: Kysymystyyppi? Vertailutehtävä
Aloita suunnittelulla Kirjoita sitten essee Käytä apuna aiempaa taulukkoa (jatketaan huomenna?)

36 SEKSUAALITERVEYS Seksuaalisuuden ulottuvuudet
Biologinen, kulttuurinen, psyykkinen, eettinen… Psyykkinen, sosiaalinen, fyysinen Yhteiskunta ja lainsäädäntö Suojaikäraja, seksuaalioikeudet, erilaiset tuet… Seksuaaliongelmat Sukupuolitaudit Uskonto ja seksuaalisuus Kaupallisuus ja media Sukupuolinen suuntautuminen

37 Seksuaaliterveyteen liittyviä yo-kysymyksiä
Seksuaalikäyttäytyminen S07 Raskaudenehkäisymenetelmät S07 Lapsettomuuden syyt ja hoito S08 Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli- identiteetti psyykkisestä näkökulmasta K11 Seksuaalikulttuurin muutos S11 HIV K12 Seksuaalinen häirintä S13 Klamydia ja kondylooma K14 Seksuaalioikeuksien toteutuminen Suomessa S14

38 Seksuaaliterveyteen liittyviä yo-kysymyksiä
Syksy 2015

39 Syksy 2014: Seksuaaliterveyteen liittyvä Pohdintatehtävä

40

41 Hyvä vastaus ppiminen.yle.fi/attachments/2014_s_terveys tieto_hyva_vastaus.pdf Seksuaalioikeuksien tunteminen Tekstin käyttäminen POHTIVA teksti

42 SAIRAUDET JA NIIDEN EHKÄISY
Tartuntataudit Sukupuolitaudit, muut bakteeri- ja virustaudit Elintapasairaudet Kansantaudit Sydän- ja verisuonisairaudet Syövät Mielenterveyden häiriöt TULE-sairaudet Aineenvaihduntasairaudet (Diabetes, MBO) Medikalisaatio Primaari-, sekundaari, tertiaaripreventio

43 Sairauksiin ja niiden ehkäisyyn liittyviä yo-kysymyksiä
Kevät 2016 Syksy 2016

44 Syksy 2016

45 esimerkkiKysymys .

46 Esimerkki Huonosta vastauksesta

47 Hyvä vastaus .

48

49

50 Miksi vastaus oli hyvä? : Mutta! Muista: vastauksen pituus ei ole itsessään ansio, vaan se, että kaikki OLENNAISET asiat on esitetty riittävän kattavasti

51 Valitse alla olevista vaihtoehdoista ja kirjoita 1. suunnitelma, 2
Valitse alla olevista vaihtoehdoista ja kirjoita 1. suunnitelma, 2. vastaus 1. 2. 3.

52 Hyvään vastaukseen 1 Epidemiologinen tutkimus on väestötutkimusta, minkä vuoksi kokeellinen tutkimusasetelma tai laadullisen aineiston kerääminen eivät tässä tapauksessa tule kysymykseen. Myöskään poikkileikkaustutkimuksella ja tapaus-verrokki-tutkimuksella ei voi tutkia ilmaantuvuutta. Ilmaantuvuudella eli insidenssillä tarkoitetaan tietyllä aikavälillä tietyssä ihmisjoukossa ilmaantuneiden uusien tautitapausten määrää, yleensä suhteutettuna henkilövuosiin. Näin ollen tutkimus on luotettavinta toteuttaa kohorttitutkimuksena pitkittäisasetelmassa. Kohorttitutkimus on väestötason tutkimus, jossa samaa tutkimusjoukkoa seurataan vuosien, jopa vuosikymmenien ajan. Esimerkiksi tiettynä vuonna syntyneitä lapsia seurataan syntymästä kouluikään, nuoruuteen tai vaikkapa aikuisuuteen. Kohorttitutkimuksessa selvitetään sairauden, tässä tapauksessa allergian ilmaantuvuutta. Tämä tutkimusasetelma soveltuu harvinaistenkin riskien tutkimiseen. Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että aikajärjestys on selvä eli altistuminen edeltää sairastumista eli allergian puhkeamista. 3 pistettä Vastauksessa kuvataan, millä epidemiologisella tutkimusasetelmalla ilmaantuvuutta voidaan tutkia, mutta perustelut asetelman valinnalle jäävät paikoin pintapuoliseksi. Tutkimusasetelman luotettavuutta tarkastellaan kahdesta näkökulmasta (väestötaso, sama tutkimusjoukko, seuranta, harvinaiset riskit, aikajärjestys). 5 pistettä Vastauksessa tarkastellaan perustellen, millä epidemiologisella tutkimusasetelmalla ilmaantuvuutta voidaan tutkia. Tutkimusasetelman luotettavuutta tarkastellaan neljästä näkö- kulmasta. Vastaus on edellistä monipuolisempi ja otteeltaan perusteleva ja oivaltava. Lisäansioita: Vastauksessa on pystytty erottelemaan ja perustelemaan tutkimusasetelmia, jotka eivät sovellu ilmaantuvuuden tutkimiseen.

53 Hyvään vastaukseen 2 Vertailua voidaan tehdä esimerkiksi seuraavien näkökulmien kautta: Syy Maitoallergia (=maitoproteiiniallergia) on allerginen sairaus, jossa elimistön immunologinen järjestelmä reagoi maidon sisältämille allergeeneille. Maidon proteiinit aiheuttavat oireita. Näitä allergeeneina aktiivisia valkuaisaineita eli proteiineja on lehmänmaidossa useita, mm. kaseiini ja heraproteiini. Myös muiden eläinlajien maidot sisältävät näitä samoja valkuaisaineita. Laktoosi-intoleranssiksi sanotaan tilaa, jossa maitosokeri eli laktoosi ei imeydy ohutsuolessa. Oireet aiheuttaa siis maitosokeri, joka on hiilihydraatti. Suoliston limakalvon soluissa on liian vähän laktoosia pilkkovaa entsyymiä, laktaasia. Tästä on seurauksena maitosokerin eli laktoosin imeytymishäiriö. Laktoosi ei imeydy normaalisti ohutsuolessa, vaan siirtyy paksusuoleen, jossa bakteerit käyttävät sitä ravinnokseen. Käyttäessään laktoosia energianlähteenään bakteerit saavat aikaan voimakasta kaasunmuodostusta, jonka henkilö kokee mahakipuna ja kouristeluina. Imeytymätön laktoosi lisää osmoosin kautta veden määrää suolistossa ja laktoosi-intoleranssiin liittyykin tyypillisenä piirteenä ripuli. Kohderyhmä ja yleisyys Maitoallergia on suhteellisen harvinainen allergian muoto. Lapsista noin 3% potee maitoallergiaa ja uusimpien tutkimusten mukaan se on aikuisilla yhtä yleinen. Maitoallergia ilmenee tavallisesti silloin, kun lapsen ruokavalioon lisätään lehmänmaitotuotteita. Allergia voi ilmetä jo rintaruokinnan aikanakin, koska äidin maidossa on myös äidin ravinnosta peräisin olevia valkuaisaineen osia, mutta tämä on harvinaisempaa. Maitoallergiaan liittyy usein muitakin allergioita. Allergioiden syytä ei tiedetä, mutta ainakin osittain syy on geneettinen. Laktoosi-intoleranssi ilmenee usein vasta aikuisiällä, joskus myös kouluikäisillä lapsilla. Syy on geneettinen. On arvioitu, että laktoosi-intoleranssia potee noin 20% aikuisväestöstä.

54 Hyvään vastaukseen 2 Oireet Maitoallergia aiheuttaa lähinnä ruuansulatuskanavan oireita, iho-oireita sekä huulten ja suun limakalvojen turvotusta, hankalimmillaan voimakas turvotus voi haitata hengitystä ja aiheuttaa anafylaktisen sokin. Anafylaktinen sokki on hengenvaarallinen tila ja vaatii välitöntä sairaalahoitoa. Vaikeasta maitoallergiasta kärsivä henkilö voi saada hengenvaaralliset oireet mitättömältä tuntuvasta määrästä maitoa, esim. jos tuote on paistettu voissa tai samalla annostelukauhalla annostellaan tavallista ja sen jälkeen maidotonta jäätelöä. Oireet tulevat hyvin nopeasti, minuuttien sisällä maitoa sisältävän tuotteen nauttimisesta. Maitoallergia voidaan todeta altistuskokeella, jossa maitoa nautitaan aluksi hyvin pieninä määrinä ja havainnoidaan oireita. Mikäli oireet ovat pikkulapsella selviä ja liittyvät lehmänmaidon ilmaantumiseen ruokavalioon, ei altistusta tarvita. Laktoosi-intoleranssissa oireiden voimakkuus vaihtelee yksilöllisesti. Joillakin jo pienet määrät maitosokeria aiheuttavat pitkäaikaisen ripulin ja ilman kertymisen suolistoon, jotkut kykenevät käyttämään pieniä määriä maitotuotteita ilman oireita. Useimmille myös hapanmaitotuotteet aiheuttavat vähemmän oireita. Laktoosi-intoleranssi todetaan altistuskokeella, johon liittyy verinäytteestä tehtävä testi sekä selvittämällä ruokavalion koettuja vaikutuksia oireisiin.

55 Hyvään vastaukseen 2 Hoito Maitoallergian hoitona on kaikkien maitoproteiinia sisältävien tuotteiden välttäminen. Näitä vältettäviä ovat mm. juustot, jäätelöt, hylatuotteet, laktoosittomat maitotuotteet, hapanmaitotuotteet, maitoproteiinia sisältävät margariinit. Muiden eläinlajien maidot sisältävät samoja proteiineja, joten myöskään esim. vuohenmaito ei sovi maitoallergikolle. Laktoosi-intoleranssin hoitona on maitosokeria sisältävien tuotteiden vähentäminen ruokavaliosta tai niiden välttäminen. Usein laktoosi- intolerantikolle sopivat hapanmaitotuotteet (esim. jugurtti, viili, piimä) muita maitotuotteita paremmin. Laktoosi-intoleranssin oireita voidaan myös hallita entsyymiä sisältäviä lääkkeitä käyttämällä. 3 pistettä Vertailua on tehty 2-3 näkökulmasta (esim. yleisyys, ikä, oireilevat ihmiset, syyt ja aiheuttajat, oireet, vakavuus, sopivat/sopimattomat elintarvikkeet, hoito). Jos vain maitoallergia tai vain laktoosi-intoleranssi on kuvattu, voi saada maksimissaan 3 pistettä. Jos maitoallergia ja laktoosiintoleranssi on sekoitettu, ei vastauksesta saa pisteitä. 5 pistettä Vertailua on tehty 4-5 näkökulmasta. Käytetty terminologia on asianmukaista.

56 Hyvään vastaukseen 3 a) Kansanterveyslaitoksen toteuttaman aikuisväestön terveyskäyttäytymistutkimuksen perusteella huumausaineiden tarjonnan kohteena ovat olleet viime vuosiin saakka yleisimmin vuotiaat. Vuoden 2006 vastausten perusteella tässä ikäryhmässä huumeiden tarjonnalle altistuminen näyttäisi kuitenkin vähentyneen. Parin viime vuoden aikana on nähtävissä myös muutos, jonka mukaan vuotiaille on yleisimmin tarjottu jotain huumetta kuluneen vuoden aikana. Miehet altistuvat huumeiden tarjonnalle yleisemmin kuin naiset vuotiaiden ikäryhmässä. Muutaman viime vuoden aikana nuorempien vuotiaiden keskuudessa ei ole merkittävää sukupuolieroa huumeiden tarjontakokemusten yleisyydessä. Kansanterveyslaitoksen tutkimus ei kerro koko kuvaa huumeiden tarjonnan yleisyydestä ja muutoksista viimeisen kymmenen vuoden aikana. Syynä tähän on mm. se, että ko. kyselytutkimuksiin eivät ole mitä todennäköisimmin osallistunut juurikaan sellaiset henkilöt, joilla on paljon kokemuksia huumeiden tarjonnasta joko oman käytön tai huumepiireihin liittyvän kaveripiirin tai muiden yhteyksien muodossa. Lisätietoa huumausaineiden tarjonnasta antaisivat myös huumeiden salakuljetukseen liittyvät takavarikkojen tilastot ja arviot. 1 p Taulukon informaatio on kuvattu asianmukaisesti. Vastauksessa on kuvattu tutkimustuloksia ainakin kahdesta seuraavasta näkökulmasta; aikamuutokset, ikäryhmäerot, sukupuolierot. 2 p Taulukon tutkimustuloksia on avattu asianmukaisesti aikamuutosten, ikäryhmäerojen ja sukupuolierojen osalta. Vastauksessa on myös jonkin verran tuloksia tulkitsevaa otetta. Lisäarvoa vastaukselle antaa, jos kokelas pohtii myös tutkimustulosten luotettavuutta

57 Hyvään vastaukseen 3 b) Huumeiden käytön ehkäisykeinoja ovat mm. seuraavat: − lainsäädännölliset keinot − valvonta ja kontrolli (esim. tulli, poliisi); huumeiden myynnin, levityksen, välityksen ja maahantuonnin kontrolli − valistus, kampanjat, järjestöjen työ, terveysopetus koulussa (terveystieto ja muut aihetta kä- sittelevät aineet) − kouluterveydenhuolto − kotikasvatus − huumetestit työpaikoilla Huumeiden käytön aiheuttamien haittojen vähentämiskeinoja − hoitojärjestelmän kehittäminen, huumeriippuvuuden hoito − korvaushoidot − huumeruiskujen vaihtotoiminta − tiedotus, neuvonta, hoitoonohjaus − ammattirikollisuuden vähentäminen − järjestöjen työ − syrjäytymisen ehkäisy, sosiaalityö, sosiaalipoliittiset keinot − poliisivalvonta sis. mm. liikennevalvonta (rattijuoppous huumeiden vaikutuksen alaisena) Huumeiden käytön ehkäisykeinot ja käytöstä aiheutuvien haittojen vähentämiskeinot ovat osin samoja. Selkeimmin keinojen ero ilmenee hoitojärjestelmän kehittämisen, riippuvuuden hoidon, korvaushoitojen ja huumeruiskujen vaihtotoiminnan suhteen. Ne liittyvät erityisesti käytön haittojen vähentämistoimenpiteisiin. 2 p Vastauksessa kuvataan 3-4 keinoa ja toimenpidettä, joiden avulla huumeiden käyttöä voidaan ehkäistä ja vähentää niiden haittoja. Vastauksessa on vain vähän kuvausta, pohdintaa ja arvioita toimenpiteiden toteutettavuudesta, kustannushyödystä ja ylipäätään vaikuttavuudesta. 4 p Vastauksessa on kuvattu monipuolisemmin (4-6 keinoa) ja seikkaperäisemmin huumeiden käytön ehkäisy- ja haittojen vähentämiskeinoja. Vastauksessa on myös pohdittu jonkin verran eri keinojen toteutettavuutta ja vaikuttavuutta. Näkemyksiä on perusteltu asianmukaisesti. Vastaaja on osannut erottaa esimerkkien avulla selvimmät erot käytön ehkäisyn ja haittojen vähentämiskeinoissa. Lisäarvoa vastaus saa, jos siinä on pohdittu yleisemmin huumepolitiikan ongelmatiikkaa ja eri keinojen resurssoinnin priorisointia

58 TERVEYDENHUOLTO JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN
Prevention ja promootion muodot Voimaantuminen Terveysosaamisen kehittäminen Terveyttä edistävä päätöksenteko Terveyttä tukevien ympäristöjen rakentaminen Terveydenhuollon kehittäminen Yhteisöllisyyden lisääminen Terveydenhuollon rakenne Medikalisaatio Terveydenhuollon laitteisto Terveydenhuollon eettiset kysymykset Lainsäädäntö Terveydenhuoltohenkilöstö Potilaan asema ja oikeudet

59 TERVEYDEN TUTKIMINEN Toimintakyvyn mittaaminen ja menetelmät
Fyysisen aktiivisuuden ja kunnon mittaaminen ja menetelmät Epidemiologia Vallitsevuus ja ilmaantuvuus Tutkimuksen luotettavuus Reliabiliteetti Validiteetti Erilaiset tutkimukset Laadullinen ja määrällinen Eri tutkimusasetelmat

60 TERVEYSVIESTINTÄ JA TEKNOLOGIA
Terveysviestinnän tapoja Mainokset, viihde, internet, taide, valistus, opetus, neuvonta, hoito-ohjeet, kirjallinen viestintä, keskustelut ja henkilöiden välinen viestintä Kriittinen medianlukutaito Terveys- ja hyvinvointiteknologia Merkitys yksilön terveydelle Teknologian tasot Teknologian käyttö terveydenhuollossa Toimintakykyä tukeva teknologia Liikuttavat laitteet Urheilu ja päihdemainonta Viestinnän seksitulva Nettiriippuvuus

61 YMPÄRISTÖ JA TERVEYS Ympäristön ulottuvuudet
Fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, esteettinen Fysikaaliset ympäristötekijät Melu, hiljaisuus, Ionisoiva ja ionisoimaton säteily, UV- säteily ja syöpä Kemialliset ympäristötekijät Ilma (ulkoilman hiukkaset ja muut haittatekijät, sisäilmaongelmat), vesi, ruoka Biologiset ympäristötekijät Sisäilman mikrobit, allergeenit, veden mikrobit, ruoan mikrobit Ympäristön ja ilmaston muutokset sekä muut ympäristöuhat Lainsäädäntö Terveydensuojelulaki, ympäristönsuojelulaki, elintarvikelaki, geenitekniikkalaki, hygienialaki, jätelaki, kemikaalilaki, laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen turvallisuudesta, säteilylaki

62 Miellekartta tartuntaudeista
Kartasta tulee selvitä: tartuntatautien merkitys historiassa ja nykyään mikrobit (bakteerit, virukset, sienet, alkueläimet), muutama tieto kunkin mikrobin ominaisuuksista, joitakin esimerkkejä kunkin mikrobin aiheuttamista tartuntataudeista erilaiset tartuntatavat tartuntojen ehkäisykeinoja tartuntatautien hoitokeinoja mitä lääkeresistenssi tarkoittaa ja mitkä seikat ovat lisänneet resistenssiä tartuntatautien vastustuskykyyn vaikuttavia tekijöitä

63 TAULUKOIDEN JA KUVIOIDEN TULKINTA
Ilmaisia pisteitä ei kannata menettää laiskuuden takia! Tulkinnan ydinkohdat: Pääsanoma suurimmat ja pienimmät arvot trendit, poikkeamat Kehitysnäkymät Pohdi luotettavuutta: tekijä, ajankohta, aineiston suuruus, mahdollisesti vaikuttavat tekijät Harjoittele kuvioiden tulkintaa!


Lataa ppt "Terveystiedon kertauskurssi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google