Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

2. Terveyteen vaikuttavat tekijät

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "2. Terveyteen vaikuttavat tekijät"— Esityksen transkriptio:

1 2. Terveyteen vaikuttavat tekijät
Syke 7 s. 15–20

2 Kotitehtävät: Luku 1 Tee oppikirjan luvun 1 tekstin perusteella kolme kysymystä. Aloita kysymykset kysymyssanoilla mitkä, miksi ja mitä seuraa, jos… Kotitehtävät 1. Määrittele seuraavat käsitteet: a) fyysinen terveys d) koettu terveys b) psyykkinen terveys e) mitattu terveys c) sosiaalinen terveys f ) terveysosaaminen 3. Miten terveyttä ja sairautta voidaan arvioida ja tutkia?

3 Pohdittavaksi Miten terveyttä voi mielestäsi edistää?
Mitä eri syitä tiedät sairauksille? Mitkä asiat omassa lähiympäristössäsi edistävät terveyttä?

4 Ryhmätehtävä Jakautukaa ryhmiin seuraavasti: fyysinen terveys
psyykkinen terveys sosiaalinen terveys koettu terveys mitattu terveys terveysosaaminen

5 Aivoriihi Pohtikaa, mitkä tekijät vaikuttavat terveyteen tai sairastumiseen. Keksikää mahdollisimman monta seikkaa. Kirjoittakaa keksimänne ideat paperilapuille (yksi/lappu).

6 Terveyteen vaikuttavat tekijät
?

7 Terveyteen vaikuttavat tekijät

8 Terveyteen vaikuttavat tekijät

9 Terveyteen vaikuttavat tekijät

10 Terveyteen vaikuttavat tekijät
Sosiaalinen

11 Terveyteen vaikuttavat tekijät

12 Ryhmätehtävä Ryhmien aiheet:
Monen tekijän summa s. 15 Perimä s. 16 Elintavat s. 17 Elinympäristö s. 18 Sosiaalinen elinympäristö s. 19 Sattuma s. 19–20 Lukekaa ryhmässä oman aiheenne teksti oppikirjasta. Olette terveyslehden toimittajia. Laatikaa oppikirjan tekstin pohjalta mahdollisimman vetävä aihettanne käsittelevä otsikko tai lööppi. Voitte myös kuvittaa otsikkonne.

13 Ryhmätehtävä Jaotelkaa oppitunnin alussa ideoimanne terveyteen ja sairauteen vaikuttavat tekijät oikeiden otsikoiden alle.

14 Näitä aiheita käsitellään tarkemmin kurssin aikana.

15 Tehtävä Juomavesi pitää keittää Kuhmoisissa Kaikki juomavesi pitää keittää ennen käyttöä Kuhmoisissa. Varotoimi johtuu siitä, että vesijohtoverkostoon on voinut päästä bakteereja tulvivasta pintavedestä. Vesijohtovettä on keitettävä 5–10 minuuttia ennen käyttöä, kehottaa kunnan vesilaitos. Pesuvettä ei tarvitse keittää. Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi. Varotoimi koskee kaikkia kunnan asukkaita, jotka kuuluvat vesijohtoverkkoon. Keskiviikkona huomattiin, että tulvivaa pintavettä ja sen mukana bakteereja on voinut päästä Kylmänlähteen vedenottamoon. Kaivo on nyt suljettu. Vesijohtovedestä otettiin keskiviikkona näytteitä. Kunta tiedottaa näytteiden tuloksista viimeistään perjantaina. STT, Lue uutinen ja vastaa kysymyksiin. a) Mistä terveyteen vaikuttavasta tekijästä uutisessa on kyse? b) Mitä toimenpiteitä asukkaiden terveyden turvaamiseksi uutisen perusteella tilanteessa tehtiin?

16 Mitä terveysriskejä tilanteeseen voi liittyä?
Mitä terveyttä edistäviä tekijöitä kuvasta löytyy?

17 Tehtävä 5, s. 20 Pohdi, miten harrastukset voivat tukea fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä. Miten kotipaikkakunnallasi edistetään eri-ikäisten harrastusmahdollisuuksia? Milloin harrastus voi muuttua terveyden kannalta haitalliseksi?

18 Terveyteen vaikuttavat tekijät
Terveys ja sairaus ovat monen tekijän summa. Terveyteen voi vaikuttaa paljonkin omilla valinnoilla, kuten elintavoilla ja osittain myös elinympäristöön liittyvillä tekijöillä. Terveyttä ei kuitenkaan voi täysin hallita – esimerkiksi perimän ja sattuman osuutta. Muistiinpanot

19 4. Elintapojen muutossuunnitelma
Kotitehtävät Lue luvun 2 teksti oppikirjan sivuilta 15–20. Tee oppikirjan tehtävät 1, 2, 3 ja 4. Oma Syke -tehtävät s. 10–12: 3. Elintapatesti 4. Elintapojen muutossuunnitelma Kotitehtävät


Lataa ppt "2. Terveyteen vaikuttavat tekijät"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google