Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kirjanpitovelvollisuus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kirjanpitovelvollisuus"— Esityksen transkriptio:

1 Kirjanpitovelvollisuus
KPL 1 luku 1 § Liike- ja ammattitoiminnan harjoittajat Oy, osuuskunta, avoin yhtiö, ky, yhdistykset, säätiöt

2 Kirjanpidon järjestäminen
Yrityksen johto on vastuussa kirjanpidon järjestämisestä Kirjanpito voidaan hoitaa itse tai se voidaan ulkoistaa tilitoimistolle

3 Kirjanpitoaineisto 1/3 Kaikki tiedostot ja paperit, jotka syntyvät, kun asioidaan toisten yritysten, asiakkaiden, toimittajien, pankkien, vakuutusyhtiöiden ja viranomaisten kanssa ovat kirjanpitoaineistoa. Esimerkiksi kirjanpidon perusteella tehdyt viranomaisilmoitukset, eläkevakuutus- ja muille yhteisöille annetut ilmoitukset ja muut lainsäädännön perusteella annetut ilmoitukset ovat säilytettävää kirjanpitoaineistoa.

4 Kirjanpitoaineisto 2/3 KPL 2 luku 7 §:
Tositteita, kirjanpitoja sekä muuta kirjanpitoaineistoa tulee käsitellä ja säilyttää niin, että niiden sisältöä voi vaikeuksitta tarkastella ja tarvittaessa tulostaa selväkielisessä muodossa. Tositteen, kirjanpidon tai muun kirjanpitoaineiston sisältöä ei saa muuttaa tai poistaa tilinpäätöksen laatimisen jälkeen.

5 Kirjanpitoaineisto 3/3 Koottu kirjanpitoaineisto järjestetään
liiketapahtumien todisteista koostuvaksi tositeaineistoksi ja liiketapahtumia koskevaksi muuksi kirjanpitoaineistoksi eli kirjeenvaihdoksi. Kirjanpitoaineisto on usein paperitonta eli sähköinen tallenne: tiliotetiedosto, viitteellisten suoritusten tiedosto, maksettavien laskujen tiedosto, tiedosto lähetetyistä laskuista, vastaanotettu verkkolasku, skannattujen ostolaskujen tiedosto jne. Kirjanpitoaineisto voi olla myös paperia: lasku, rahtikirja, tiliote, yrityksen kokouksen pöytäkirja, kuitti käteis- tai korttimaksusta, kassapäätteen tarkkailunauha, sopimus, liikekirje, kausiveroilmoitus, eläkevakuutusilmoitus, oikeuden päätös jne. Paperitositteiden kopioita tai päällekkäisiä tositeaineistoja ei tarvitse eikä pidä säilyttää. Tiedostoista otettavat varmistukset ovat asia erikseen, niistä on huolehdittava.

6 Tosite 1/2 KPL 2 luku 5 §: Kirjauksen on perustuttava päivättyyn ja järjestelmällisesti numeroituun tai vastaavalla tavalla yksilöityyn tositteeseen, joka todentaa liiketapahtuman Menotositteesta on käytävä selville vastaanotettu tuotannontekijä ja tulotositteesta luovutettu suorite. Tuotannontekijän vastaanottoajankohta ja suoritteen luovutusajankohta on voitava osoittaa tositteen avulla. Tositteen, joka todentaa suoritetun maksun, tulee olla, mikäli se on mahdollista, maksun saajan tai maksun välittäneen rahalaitoksen tai muun vastaavan antama. Milloin kirjauksen perusteeksi ei saada ulkopuolisen antamaa tositetta, kirjaus tulee todentaa kirjanpitovelvollisen itsensä laatiman ja asianmukaisesti varmennetun tositteen avulla.

7 Tosite 2/2 Tositemerkintöjä voi, kannattaa ja joskus pitääkin täydentää. Esimerkiksi edustuskulutositteeseen merkitään ketkä ja miksi olivat kestittävinä. Tositteen merkintöjen on oltava selkeitä, pysyvällä tavalla tehtyjä

8 Kirjanpitoaineiston säilyttäminen
KPL 2 luku 10 §: Tilinpäätös, toimintakertomus, kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Jollei muualla laissa ole säädetty pitempää määräaikaa säilyttämiselle, tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto on säilytettävä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

9 Tilinpäätös KPL 3 luku 6 §:
Laaditaan yhdeltä tilikaudelta, vertailukelpoiset tiedot edelliseen tilikauteen Laadittava 4 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä KPL 3 luku 7 §: Allekirjoittaja hallitus / vastuunalaiset yhtiömiehet ja toimitusjohtaja, ammatinharjoittaja

10 Tilinpäätöksen julkisuus
Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteri Aina osakeyhtiö ja osuuskunta Myös, jos kaksi seuraavista rajoista ylittyy Liikevaihto vähintään € Taseen loppusumma yli € Palveluksessa keskimäärin 50 hlöä Osakeyhtiöt 2 kk yhtiökokouksesta Muut 6 kk tilikauden päättymisestä

11 Kirjanpidon laiminlyönti
KPL 8 luku 4 §: Kirjanpitorikkomus Rikoslaki 30 luku: Kirjanpitorikos


Lataa ppt "Kirjanpitovelvollisuus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google