Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Joustava perusopetus eli JOPO. Saarijärven JOPO-luokka Aloitti toimintansa elokuussa 2011 Aloitti toimintansa elokuussa oppilasta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Joustava perusopetus eli JOPO. Saarijärven JOPO-luokka Aloitti toimintansa elokuussa 2011 Aloitti toimintansa elokuussa oppilasta"— Esityksen transkriptio:

1 Joustava perusopetus eli JOPO

2 Saarijärven JOPO-luokka Aloitti toimintansa elokuussa 2011 Aloitti toimintansa elokuussa 2011 11 oppilasta 2012 -2013 11 oppilasta 2012 -2013 12 oppilasta 2013-2014 12 oppilasta 2013-2014 12 oppilasta 2014-2015 12 oppilasta 2014-2015 Ryhmään hakevat nykyiset 8. luokkien oppilaat Ryhmään hakevat nykyiset 8. luokkien oppilaat

3 Mitä on joustava perusopetus? Toimintamuoto, jolla pyritään ehkäisemään koulun keskeytymistä/ koulupudokkuutta Toimintamuoto, jolla pyritään ehkäisemään koulun keskeytymistä/ koulupudokkuutta Pyritään saamaan peruskoulun päättötodistus. Pyritään saamaan peruskoulun päättötodistus. Todistus samanlainen kuin muilla 9.-luokkalaisilla Todistus samanlainen kuin muilla 9.-luokkalaisilla Pyritään varmistamaan paikka toisen asteen koulutukseen. Pyritään varmistamaan paikka toisen asteen koulutukseen.

4 JATKUU Vastaa paremmin nuorten tarpeisiin ja huomioi yksilölliset erot Vastaa paremmin nuorten tarpeisiin ja huomioi yksilölliset erot Tarjoaa tuetumpaa opiskelua Tarjoaa tuetumpaa opiskelua Moniammatillista yhteistyötä Moniammatillista yhteistyötä

5 Kenelle JOPO on tarkoitettu ? Oppilaille, joilla on vaara saada hylättyjä arvosanoja eli heikko koulumenestys vaara saada hylättyjä arvosanoja eli heikko koulumenestys paljon poissaoloja paljon poissaoloja heikentynyt koulumotivaatio heikentynyt koulumotivaatio halu ja asenne korottaa omia arvosanoja halu ja asenne korottaa omia arvosanoja

6 …jatkuu Kykyä ja halua toimia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa (pienryhmä ja työpainotteisuus ) Kykyä ja halua toimia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa (pienryhmä ja työpainotteisuus ) Oppilaille, jotka ovat oma- aloitteisia koulussa ja työelämässä. Oppilaille, jotka ovat oma- aloitteisia koulussa ja työelämässä. Oppilaille, jotka kykenevät itsenäiseen työotteeseen ja ovat omatoimisia. Oppilaille, jotka kykenevät itsenäiseen työotteeseen ja ovat omatoimisia.

7 Miten JOPO-ryhmässä opiskellaan? Pienluokassa (8-12 oppilasta)+ kaksi aikuista Pienluokassa (8-12 oppilasta)+ kaksi aikuista Joustavasti Joustavasti Koulussa sekä harjoitteluissa Koulussa sekä harjoitteluissa Leirikouluissa Leirikouluissa Työpaikkaesittelyt ja -vierailut Työpaikkaesittelyt ja -vierailut Koulutusvierailut ja -kokeilut Koulutusvierailut ja -kokeilut

8 Työpaikkaopiskelujaksot yhteensä 40 päivää yhteensä 40 päivää Harjoittelupaikat vaihtelevat jaksoittain Harjoittelupaikat vaihtelevat jaksoittain Harjoittelupaikan kanssa tehdään sopimus Harjoittelupaikan kanssa tehdään sopimus

9 Jatkuu.. Harjoittelupaikalla ohjaaja Harjoittelupaikalla ohjaaja Työpaikkatehtävät tukevat opiskelua Työpaikkatehtävät tukevat opiskelua Tavoitteena jatko-opintojen selkiytyminen ja työelämän pelisääntöjen oppiminen Tavoitteena jatko-opintojen selkiytyminen ja työelämän pelisääntöjen oppiminen

10 Koulussa Osa tunneista (esim. valinnaiset) muiden mukana. Osa tunneista (esim. valinnaiset) muiden mukana. Opetuksessa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Opetuksessa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Jokaiselle oppilaalle laaditaan yksilöllinen oppimissuunnitelma ja tarvittaessa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) Jokaiselle oppilaalle laaditaan yksilöllinen oppimissuunnitelma ja tarvittaessa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS)

11 Tavoitteet Päättötodistuksen ja jatko-opinto- paikan lisäksi tavoitteena on : Elämänhallinta- ja opiskelutaidot kehittyvät Elämänhallinta- ja opiskelutaidot kehittyvät Itsetunto ja oma-aloitteisuus kasvavat Itsetunto ja oma-aloitteisuus kasvavat oppia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja oppia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja tukea opiskelijan kasvua ja kehitystä tukea opiskelijan kasvua ja kehitystä

12 JOPO-opettajan tehtävät HOPSin tai HOJKSin laadinta HOPSin tai HOJKSin laadinta Opetus Opetus Arviointi Arviointi Työpaikkatehtävät Työpaikkatehtävät Koulun sisäinen yhteistyö Koulun sisäinen yhteistyö

13 …jatkuu.. Jatko-opintovalinnoissa tukeminen ja auttaminen yhdessä Opon ja ohjaajan kanssa Jatko-opintovalinnoissa tukeminen ja auttaminen yhdessä Opon ja ohjaajan kanssa Yhteistyö perheiden kanssa Yhteistyö perheiden kanssa

14 Jopo-ohjaajan tehtävät Nuorten kasvun tukeminen Nuorten kasvun tukeminen Hoitaa nuorten perheiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävän yhteistyön. Hoitaa nuorten perheiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävän yhteistyön. Työpaikkaopiskeluun liittyvien asioiden hoito Työpaikkaopiskeluun liittyvien asioiden hoito Toimii opettajan työparina luokkatilanteissa, tukee oppimisprosessia Toimii opettajan työparina luokkatilanteissa, tukee oppimisprosessia

15 …jatkuu Nuorten ohjaaminen koulun ulkopuolisten aktiviteettien pariin Nuorten ohjaaminen koulun ulkopuolisten aktiviteettien pariin Uravalinnan ohjaus sekä ammatinvalinta- keskustelut opon ja opettjan kanssa Uravalinnan ohjaus sekä ammatinvalinta- keskustelut opon ja opettjan kanssa Ryhmä- ja yksilöohjaus Ryhmä- ja yksilöohjaus Koulun ulkopuolisten retkien järjestäminen/suunnittelu yhdessä opettajan kanssa Koulun ulkopuolisten retkien järjestäminen/suunnittelu yhdessä opettajan kanssa

16 Tukitoimet Samat kuin muillakin koululaisilla Samat kuin muillakin koululaisilla Pienryhmä Pienryhmä Erilaiset oppimismuodot Erilaiset oppimismuodot Uudet oppimisympäristöt Uudet oppimisympäristöt Joustavuus Joustavuus Kahden aikuisen tuki luokkatilanteessa Kahden aikuisen tuki luokkatilanteessa

17 Miten JOPO-toimintaan pääsee mukaan? Joustavaan perusopetukseen haetaan hakulomakkeella. Joustavaan perusopetukseen haetaan hakulomakkeella. o Omat perustelut hakemiselle o Toiveita harjoittelupaikoiksi Hakija + huoltaja(t) haastatellaan. Hakija + huoltaja(t) haastatellaan. Hakuprosessi ja ryhmään valinta edellyttää sitoutumista sekä oppilaalta että huoltajilta. Hakuprosessi ja ryhmään valinta edellyttää sitoutumista sekä oppilaalta että huoltajilta.

18 Aikataulu Hakuaika JOPO-luokalle Hakuaika JOPO-luokalle päättyy 27.3.2015 klo 14! Hakemukset kanslistilta tai netistä: http://peda.net/veraja/saarijarvi/y a/jopo Mapissa Hakemukset kanslistilta tai netistä: http://peda.net/veraja/saarijarvi/y a/jopo Mapissa http://peda.net/veraja/saarijarvi/y a/jopo http://peda.net/veraja/saarijarvi/y a/jopo Päätös ilmoitetaan huoltajille toukokuussa viikolla 20 Päätös ilmoitetaan huoltajille toukokuussa viikolla 20

19 Huomioitavaa: Joustavan perusopetuksen ryhmään päästään, ei jouduta. Joustavan perusopetuksen ryhmään päästään, ei jouduta. JOPO-ryhmä perustuu vapaaehtoisuudelle sekä oppilaan ja huoltajien sitoutumiselle. JOPO-ryhmä perustuu vapaaehtoisuudelle sekä oppilaan ja huoltajien sitoutumiselle.


Lataa ppt "Joustava perusopetus eli JOPO. Saarijärven JOPO-luokka Aloitti toimintansa elokuussa 2011 Aloitti toimintansa elokuussa oppilasta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google