Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014."— Esityksen transkriptio:

1 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014

2 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen ja osaamiseen Opetussisällöistä oppimistuloksiin  mitä opiskelijan pitää osata koulutuksen ja tutkinnon suorittamisen jälkeen Keskeistä opiskelijan osaamisen hankkiminen ja osaamisen osoittaminen Työelämän toimintakokonaisuuksien merkitys vahvistuu tutkinnon osissa Eurooppalaisen opintosuoritusten siirtojärjestelmän (ECVET) käyttöönotto

3 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Uudistus koskee kaikkia opiskelijoita (opintonsa aloittavia ja jatkavia) 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan opiskelevat – suoritusaikaa 31.7.2015 asti 2008-2010 perustutkinnon perusteiden mukaan opiskelevat siirtyvät opiskelemaan uusien perusteiden mukaan Suoritetut tutkinnon osat ja kesken olevista osista hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan täysimääräisesti Ammatillisten tutkinnon osien osalta ei vaadita lisäsuorituksia

4 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Ammatillisen perustutkinnon muodostuminen Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava ammatillinen perustutkinto (180 osaamispistettä) sisältää (VN:n asetus 801/2014 1-2 ja 5 §) 1. ammatillisia tutkinnon osia (135 osp), (joista ammatillisessa peruskoulutuksessa 15 osaamispistettä voi olla vapaasti valittavia tutkinnon osia) 2. yhteisiä tutkinnon osia (35 osp) 3. vapaasti valittavia tutkinnon osia (10 osp). (Näyttötutkinnoissa vain ammatilliset tutkinnon osat, tutkinnon laajuutta ei määritellä osaamispisteinä.) Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavan ammatillisen perustutkinnon tulee sisältää osaamisen hankkimista työssaoppimisen kautta vähintään 30 osp (VN:n asetus 799/2014 5a §) Opinnäytetyöstä ei enää määrätä perusteissa.

5 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp (VN:n asetus 801/2014, 5 §)  Tulee tukea tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita 4.1 Ammatillisia tutkinnon osia 4.2 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia 4.3 Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintoja 4.4 Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja 4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia

6 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 5. Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat ( VN:n asetus 801/2014 § 6) Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa enemmän ammatillisia tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten taikka opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta.

7 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkintokohtaiset muutokset Tutkinnon perusteisiin (51/011/2014) on tehty hallituksen esityksen edellyttämät muutokset ja vain välttämättömät muut tarkistukset Terminologia on tarkistettu Tutkinnon osien laajuudet on mitoitettu osaamispisteinä nykyisten opintoviikkojen asemasta Ammattitaidon osoittamistapoja on tarkennettu ja täsmennetty Työelämälähtöisyyttä, osaamisperusteisuutta, joustavuutta ja valinnaisuutta on vahvistettu Poistettu valinnaisuutta rajoittava perustutkintojen sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen lista

8 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkintokohtaiset muutokset Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, työelämän tuntemista, yhteiskunnallista vaikuttamista, politiikan ja yhteiskunnallisen lukutaidon kehittymistä, tieto- ja viestintätekniikkaa sekä viestintävalmiuksia ja yrittäjyysosaamista koskevia tavoitteita on vahvistettu Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat on korvattu yhteisillä tutkinnon osilla sekä nykyiset tutkinnon osat koottu laajemmiksi tutkinnon osiksi

9 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, 180 osp 2. Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp 2.1.1 Ateria- ja kahvituspalvelut, 20 osp 2.1.2 Ylläpitosiivous, 25 osp 2.2 Kotityöpalvelujen osaamisalan, kodinhuoltaja, pakolliset tutkinnon osat, 45 osp 2.2.1 Asiakkaiden avustaminen, 15 osp 2.2.2 Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut, 15 osp 2.2.3 Kotiruokapalvelut, 15 osp Opiskelijan on valittava 45 osaamispistettä valinnaisia tutkinnon osia kohdista 2.4.1- 2.4.20.

10 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 2.3 Puhdistuspalvelujen osaamisalan, toimitilahuoltaja, pakolliset tutkinnon osat, 45 osp 2.3.1 Perussiivous, 30 osp 2.3.2 Toimitilapalvelut, 15 osp Opiskelijan on valittava 45 osaamispistettä valinnaisia tutkinnon osia kohdista 2.4.1- 2.4.20.

11 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 2.4 Valinnaiset tutkinnon osat 2.4.1 Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen, 20 osp 2.4.2 Kerroshoitopalvelut, 15 osp 2.4.3 Kodin siivous erityistilanteissa, 20 osp 2.4.4 Kodin teknisten laitteiden käytönohjaus, 15 osp 2.4.5 Monikulttuurisessa asiakaskohteessa työskentely, 15 osp 2.4.6 Perhejuhlapalvelut, 20 osp 2.4.7 Pienlemmikkieläinten hoidossa avustaminen, 15 osp 2.4.8 Piha-alueen ja huonekasvien hoito, 15 osp 2.4.9 Siivouspalvelut erityiskohteessa, 20 osp 2.4.10 Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut, 20 osp 2.4.11 Vaatteiden ja tekstiilien huolto, 15 osp 2.4.12 Tutkinnon osa Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon toisen osaamisalan pakollisista tutkinnon osista, 15 -30 osp (tutkinnon osista 2.2.1 - 2.2.3 tai 2.3.1- 2.3.2).

12 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 2.4 Valinnaiset tutkinnon osat 2.4.13 Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp (uudistettu) 2.4.14 Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, 10–15 osp (rajoitus poistettu) 2.4.15 Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta* (rajoitus poistettu ja yhdistetty) 2.4.16 Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp 2.4.17 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (uudistettu) 2.4.18 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (uusi) 2.4.19 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia, 5-15 osp 2.4.20 Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, 5-15 osp * Tämän valinnaisen tutkinnon osan laajuudeksi lasketaan 15 osp.


Lataa ppt "Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google