Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

PUUPOLTTOAINE. Puupolttoaine - Puupolttoaine on polttoaineena käytettävää biomassaa eli biopolttoainetta, joka on peräisin puun rungosta, oksista tai.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "PUUPOLTTOAINE. Puupolttoaine - Puupolttoaine on polttoaineena käytettävää biomassaa eli biopolttoainetta, joka on peräisin puun rungosta, oksista tai."— Esityksen transkriptio:

1 PUUPOLTTOAINE

2 Puupolttoaine - Puupolttoaine on polttoaineena käytettävää biomassaa eli biopolttoainetta, joka on peräisin puun rungosta, oksista tai juurista. Se on tavallisesti kiinteää, mutta voidaan myös kaasuttaa biokaasuksi (puukaasu). Puuhun sitoutunut energia hyödynnetään polttamalla, jolloin siitä saadaan lämpöä tai sähköä tai molempia. - Puu on uusiutuva energialähde. Sen käyttö polttoaineena ei lisää hiilidioksidipäästöjä, koska puuhun sitoutuneen ja sitoutuvan hiilen katsotaan olevan luonnonkierrossa toisin kuin fossiilisissa polttoaineissa. Hakattujen puiden tilalle kasvavat puut sitovat hiilidioksidia. Lisäksi hiilidioksidia vapautuisi puun lahotessakin. - Puun polton typpipäästöt riippuvat palotapahtuman hallinnasta. Puun polton negatiivisiin vaikutuksiin kuuluvat pienhiukkaset, jotka aiheuttavat sydän- ja verisuonitauteja sekä aiheuttavat hengitysvaikeuksia astmaatikoille. - Puun poltossa syntyvä tuhka voidaan hyödyntää lannoitteena. - Puupolttoaineen kuljettaminen kauaksi ei yleensä ole taloudellisesti kannattavaa. Puupolttoaineissa on usein runsaasti vettä, joten ne on kuivattava ulkoilmassa tai koneellisesti. Kuivan puun lämpöarvo on noin 19 MJ/kg (vertailuna kuivan turpeen noin 20 MJ/kg ja kevyen polttoöljyn 42,7 MJ/kg).

3 Käyttö Suomessa -Suomessa puu ja metsäenergia on kotimainen uusiutuva luonnontuote. - Se on tärkeää kansantaloudelle, koska sen hankinta luo uusia työpaikkoja koko puunhankinta-alueelle ja jalostus mahdollistaa uusia kotimaisia investointeja, tuotteita ja työpaikkoja. -Vuonna 2004 Suomessa saatiin puusta energiaa 27 terawattituntia, mikä oli 7 % energian kokonaiskulutuksesta. Sähköenergian osuus siitä oli 8 TWh. -Vuonna 2014 Suomessa käytettiin puupolttoaineita 18,7 milj. kiintokuutiometriä eli 35,9 terawattituntia. -Nykyisin energiaksi hyödynnetään huomattava osa muualle kelpaamattomasta jätepuusta, kuten metsäteollisuuden sivutuotteet, hakkuutähteet ja metsänhoidossa hakattu pienpuu. Nykyisin osalta hakkuualueista kerätään myös järeät kannot energiapuuksi. Lähde: Työ- ja energiaministeriön julkaisuja, Energia ja ilmasto, 66/2010: http://www.tem.fi/files/28437/TEM_66_2010_verkkojulkaisu.pdfhttp://www.tem.fi/files/28437/TEM_66_2010_verkkojulkaisu.pdf ja Tilastokeskus

4 Käyttö Suomessa -Metsästä kerätyt hakkuutähteet, kannot ja pienpuu haketetaan metsähakkeeksi, josta tuotetaan lämpö- ja voimalaitoksissa metsäenergiaa. -Metsäenergia on vain osa puuperäisestä energiasta. Metsäteollisuuden puupohjaiset jäteliemet ja teollisuuden jätepuu ovat merkittäviä energian tuotannon polttoaineita. -Suomen kokonaisenergiankulutuksesta neljännes katetaan puuperäisellä energialla. -Metsäenergialla voidaan korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja siten ehkäistä ilmastonmuutosta. -Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi EU:n energia- ja ilmastostrategiassa Suomen kansallisena tavoitteena on, että vuonna 2020 kaikesta energiakulutuksesta uusiutuvan energian osuus on 38 %. Tällä hetkellä Suomen kaikesta uusiutuvasta energiasta metsäteollisuus tuottaa 70 %.

5 Puupolttoaineet Laaja perustietopaketti bioenergiasta ja puuperäisistä polttoaineista: Suomeksi: http://www.bioenergianeuvoja.fi/ Englanniksi: http://www.bioenergyadvice.com/

6 Tutkimustuloksia -Metsäenergian kerääminen hakkuun yhteydessä parantaa tulevien metsänhoitotöiden laatua. -Metsänuudistaminen helpottuu, koska päätehakkuun jälkeen maa voidaan heti muokata istutusta varten tai istuttaa alue istutuskoneella. Jos oksia, latvoja ja kantoja ei kerättäisi lainkaan, lahoamisen odottaminen hidastaisi metsänuudistamistyötä. -Kantojen poistaminen nostaa myös maanmuokkauksen ja istutuskoneen tuottavuutta. Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusten mukaan hakkuutähteen keruu nostaa maanmuokkauksen tuottavuutta jopa 20 prosenttia ja kannonnosto jopa 5 prosenttia. -Metsäenergian keruulla on myönteisiä vaikutuksia lahottajasienten torjuntaan. Tehokkain tapa torjua Suomen pahinta lahottajasientä, juurikääpää, on kerätä hakkuun yhteydessä kannot metsäenergiaksi, jolloin itiöpesäkkeet poistuvat metsästä.

7 Puupolttoaineiden käytön kilpailukyvyn parantaminen Esimerkiksi: -Metsänomistajien energiapuun myyntihalukkuus varmistettava -Valtion myöntämän Kestävän metsätalouden rahoituslain (=KEMERA) mukaiset tuet tai muu tukimuoto nuorista metsistä hankitulle pienläpimittaiselle energiapuulle turvattava (Suomessa) -Metsänomistajien ja metsäammattilaisten koulutus, neuvonta sekä viestintä avainasemassa -Ammattitaitoinen metsäalan työvoima turvattava hyvällä koulutuksella -Uusiutuvan energian suosiminen -Uusien laiteratkaisujen kehittely ja käyttöönotto


Lataa ppt "PUUPOLTTOAINE. Puupolttoaine - Puupolttoaine on polttoaineena käytettävää biomassaa eli biopolttoainetta, joka on peräisin puun rungosta, oksista tai."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google