Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Irti fossiileista Puusta uusiutuvaa materiaa ja voimaa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Irti fossiileista Puusta uusiutuvaa materiaa ja voimaa."— Esityksen transkriptio:

1 Irti fossiileista Puusta uusiutuvaa materiaa ja voimaa

2 Uutta uusiutuvaa voimaa – irti fossiileista •2000-luvulla metsäteollisuus on lisännyt uusiutuvan energian tuotantoa eniten Suomessa  Suomessa uusiutuvan energian suuri osuus energiavaltaisesta teollisuudesta huolimatta •Biojalostamoilla monipuolisemmin energiaa ja tuotteita puusta – ilman tuotantotukia  Maksimoidaan puusta valmistettavien tuotteiden jalostusarvo 70 % Metsäteollisuuden osuus Suomen uusiutuvasta energiasta

3 Puhdasta sähköä – irti fossiileista •Metsäteollisuuden käyttämä sähkö tuotetaan puhtaasti ja tehokkaasti  Valtaosin ydin- ja vesivoimaa sekä korkean hyötysuhteen puuenergiaa •Metsäteollisuus on valmis lisäämään hiilidioksidivapaata sähköntuotantoa  Investoi ydinvoimaan ja bioenergiaan 80 % CO 2 -vapaa osuus metsäteollisuuden käyttämässä sähkössä

4 Hiilidioksidi ilmasta varastoon ja hyötykäyttöön – irti fossiileista •Ilmaston kannalta paras ratkaisu: hyvä metsänhoito ja monipuolinen puunjalostus •Suomen metsät ovat terveitä ja kasvavat enemmän kuin niitä käytetään – hyvin hoidettuja hiilinieluja –Metsätalouden kestävyys kansainvälisesti tunnustettu •Puusta valmistetut tuotteet korvaavat fossiilisia ja uusiutumattomia materiaaleja

5 Asiakkaalle tehokkaasti – irti fossiileista •Tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä metsiä  vähentää kuljetustarvetta •Toimiva infra pitää puun ja tuotteet liikkeessä vähäisemmin päästöin –Moderni kuljetuskalusto tarvitsee toimivat radat, tiet, satamat, terminaalit –Suomessa suuret rekat  tehokkaat kuljetukset •Laivakuljetukset tunnetusti energiatehokkaita

6 Yhä pienemmin päästöin – irti fossiileista •Alan tehtaat käyttävät Suomen sähköstä noin 25 %, mutta tuottavat hiilidioksidipäästöistä vain noin 7 % –Päästöt vähentyneet 47% / tuotetonni vuodesta 1990  metsäteollisuuden irtiotto fossiilisista polttoaineista on siis jo hyvässä vauhdissa •Hyvää energia- ja ilmastopolitiikka –takaa teollisuudelle riittävästi sähköä –edistää uusiutuvaa energiaa jalostusta vaarantamatta –ohjaa ympäristömyönteiseen kuluttamiseen 7% Metsäteollisuuden osuus Suomen CO 2 -päästöistä

7 Kaikkea puusta – irti fossiileista 100 % Uusiutuva puuraaka-aine Vihreät kemikaalit Puun ja muiden materiaalien yhdistelmät Lääkkeet ja hyvinvointituotteet Pakkaaminen Biopolymeerit ja ”biomuovit” Energia ja biopolttoaineet Seuraavan sukupolven puu- ja paperituotteet Älykkäät puurakenteet Kilpailu- kykyinen teollisuus

8 Metsäteollisuus on ratkaisu - i r t i f o s s i i l e i s t a Tarjoaa: •Monipuolistuvaa puunjalostusta •Monipuolistuvaa puuenergiaa •Ilmastomyönteisiä tuotteita •Energiatehokkuutta •Biotalouden edelläkävijyyttä Tarvitsee: •Puuta markkinoille •Hyvin kasvavia metsiä •Sähköä kilpailukykyisesti •Toimivaa infraa •Hyvää politiikkaa

9


Lataa ppt "Irti fossiileista Puusta uusiutuvaa materiaa ja voimaa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google