Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Jyväskylän yliopiston laadunvarmistusjärjestelmä Korkeakoulujen arviointineuvoston auditointiryhmä 3.11.2008 Laatupäällikkö 014.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Jyväskylän yliopiston laadunvarmistusjärjestelmä Korkeakoulujen arviointineuvoston auditointiryhmä 3.11.2008 Laatupäällikkö 014."— Esityksen transkriptio:

1 Jyväskylän yliopiston laadunvarmistusjärjestelmä Korkeakoulujen arviointineuvoston auditointiryhmä 3.11.2008 pirjo.halonen@adm.jyu.fi Laatupäällikkö 014 260 1180 050 428 5315

2 Suunnittelu ja kehittäminen Esityksen sisältö Laadunvarmistusjärjestelmä Laatupolitiikka Laatuvaatimukset Toiminnanohjaus ja laadunvarmistus Laatukäsikirjan rakenne Laadunhallinnan kehittäminen Auditointiaineisto Auditoinnin käytännön järjestelyt

3 Suunnittelu ja kehittäminen JY:n laadunvarmistusjärjestelmä –Organisaation, –vastuunjaon, –vakiintuneiden menettelytapojen, –prosessien, –voimavarojen sekä –näiden arvioinnin ja –dokumentaation ‪jatkuvasti kehittyvä kokonaisuus.

4 Suunnittelu ja kehittäminen Laadunvarmistusjärjestelmä (ja toiminnanohjaus)

5 Suunnittelu ja kehittäminen Laatupolitiikka (1) Pääperiaatteet –Toiminnan johtaminen ja vastuut on määritelty. –Toiminta perustuu yliopiston hallituksen toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksymiin päämääriin ja yliopiston arvoihin. –Koko henkilöstö on sitoutunut laatutyön toteuttamiseen. –Laatutyö palvelee yliopiston perustehtävien suorittamista. –Prosessit on dokumentoitu riittävästi ja ymmärrettävästi. –Sidosryhmien tarpeet otetaan huomioon toiminnassa ja tiedottamisessa. –Laatutyöhön kuuluu toiminnan jatkuva arviointi ja kehittäminen.

6 Suunnittelu ja kehittäminen Laatupolitiikka (2) Tavoitteena on laadukas toiminta, joka on –eettisesti hyväksyttävää ja pohjautuu –kestävän kehityksen periaatteelle, –tasa-arvolle, –yhdenvertaisuudelle sekä –esteettömyydelle. Toiminnan periaatteet ovat avoimia ja helposti ymmärrettäviä sekä tarkistettavia. Tavoitteena on myös henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi.

7 Suunnittelu ja kehittäminen Laatupolitiikka (3) ”Laatujärjestelmän perusta on CAF- arviointimalli (Common Assessment Framework), jota on sovellettu yliopiston tarpeisiin.” ”Laatujärjestelmä tekee mahdolliseksi toiminnan jatkuvan arvioinnin ja kehittämisen laatupolitiikan periaatteiden mukaan. Kehittämistyö perustuu Suunnittelun, Toteutuksen, Arvioinnin ja Kehittämisen (STAK-periaate) kehämäiseen soveltamiseen kaikessa toiminnassa.”

8 Suunnittelu ja kehittäminen Johtajuus Henkilöstö Strategiat ja toiminnan suunnittelu Kumppa- nuudet ja resurssit Prosessit Henkilöstö- tulokset Asiakas- ja kansalais- tulokset Yhteiskun- nalliset tulokset Keskeiset suoritus- kyky- tulokset ToimintaTulokset Innovatiivisuus ja oppiminen Yleinen CAF-malli

9 Suunnittelu ja kehittäminen Toiminta ja tulokset Innovatiivisuus ja oppiminen Suunnittele Toteuta Arvioi Kehitä JY:n malli Strateginen johtaminen Koulutus Tutkimus Yhteis- kunnallinen vuorovaikutus Perus- tehtävät Johtaminen Henkilöstö- johtaminen Yhteistyön johtaminen Talous- johtaminen Laatutyön johtaminen Aikuiskoulutus Tutkintotavoitteinen koulutus

10 Suunnittelu ja kehittäminen Laadunvarmistusjärjestelmä ja toiminnanohjaus

11 Suunnittelu ja kehittäminen Laatuvaatimukset Korkeatasoinen tutkimus tekee JY:sta yhden Suomen johtavista yliopistoista ja omilla kärkialoillaan kansainvälisesti merkittävän. Tutkimukseen perustuva koulutus on pedagogisesti korkeatasoista, antaa hyvät valmiudet kansalliseen ja kansainväliseen työelämään sekä elinikäiseen oppimiseen ja säilyttää yliopiston yhtenä Suomen tavoitelluimmista opiskelupaikoista. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on tavoitteellista yhteistyötä, jolla yliopistossa tuotettu tieto ja osaaminen saatetaan laajalti yhteiskunnan käyttöön. Johtaminen tukee yliopiston strategisia tavoitteita ja koko organisaation tehokasta toimintaa.

12 Suunnittelu ja kehittäminen Laatukriteerit Tutkimuksen korkeatasoisuus Koulutuksen korkeatasoisuus Yhteistyöhön perustuvan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tavoitteellisuus Strategisia tavoitteita tukeva johtaminen

13 Suunnittelu ja kehittäminen Laatutavoitteet (1) Tutkimus –yksi Suomen johtavista yliopistoista –omilla vahvuusalueillaan kansainvälisesti merkittävä Koulutus – perustuu tutkimukseen – pedagogisesti korkeatasoista –antaa hyvät valmiuden työelämään ja elinikäiseen oppimiseen –JY on Suomen tavoitelluimpia opiskelupaikkoja

14 Suunnittelu ja kehittäminen Laatutavoitteet (2) Yhteiskunnallinen vuorovaikutus –JY:ssa tuotettu tieto ja osaaminen saatetaan laajalti yhteiskunnan käyttöön Johtaminen –tavoitteellista ja tehokasta

15 Suunnittelu ja kehittäminen Laadunhallinnan kehittäminen (1) Uusi yliopistolaki velvoittanee ”säännölliseen laatujärjestelmien arviointiin”. Laadunhallinta on sisäänrakennettu strategiseen toimintaan –Perustana on perustoimintojen kehittämisen turvaaminen  strateginen laadunhallinta. –Ydintehtävien (perustoimintojen) laadunhallinta on toimintayksiköissä. –Riskienhallinta osana laadunhallintaa (itsearvioinnit). Seuranta- ja arviointimenettelyjä kehitetään. –Arvioinnit saatetaan toiminnanohjauksen välineiksi. Myös suunnittelu- ja kehittämismekanismeja kehitetään ja kytketään ne osaksi laadunhallintaa. Yliopistoallianssin laadunhallinnan kehittäminen.

16 Suunnittelu ja kehittäminen Laadunhallinnan kehittäminen (2) Tietotarpeen selvittäminen Sertifikaatin tavoitteleminen –Sisäisten auditointien kehittäminen –Prosessien kehittäminen –Poikkeamakäsittelyn kehittäminen Laadunhallinnan organisoiminen Laadunhallinnan vaikuttavuuden arvioiminen tutkimushankkeena

17 Suunnittelu ja kehittäminen Auditointiaineisto Kaksi mapillista. Alussa on perusaineiston 7 dokumenttia. Aineisto on järjestetty auditointikohteittain. Kohde 7 on ensimmäisenä. Kaikista kohteista on ensin yleisteksti, sitten kohteen näyttöesimerkit liitteineen (näytteineen). JY:n verkkosivut ovat käytettävissä. JY:n laadunvarmistuksen sivujen osoite: http://www.jyu.fi http://www.jyu.fi Onko tarvetta päästä tietyille suljetuille sivuille?

18 Suunnittelu ja kehittäminen Auditoinnin käytännön järjestelyt (1) Auditoinnin tukikohta on Agora-rakennus Mattilanniemessä: Lea Pulkkisen sali AgB 433.1(AgB 431.1). Käytettävissä ovat kokoushuone, ”virkistäytymishuone” sekä iltapalaa varten takkahuone. Käytännön järjestelyjä varten paikalla ovat laatupäällikkö ja –suunnittelija.

19 Suunnittelu ja kehittäminen Auditoinnin käytännön järjestelyt (2) Haastattelukäynnit Onko mahdollista peräkkäin samalla kampuksella? Kuljetukseen yliopiston auto virastomestareineen. Yksiköt varaavat tilan. Haastateltavien ”CV”:t laatupäällikkö toimittaa projektipäällikölle. Haastateltavien eteen pöydälle asetetaan nimikilvet.

20 Suunnittelu ja kehittäminen Muuta?

21 Suunnittelu ja kehittäminen KIITOS!


Lataa ppt "Jyväskylän yliopiston laadunvarmistusjärjestelmä Korkeakoulujen arviointineuvoston auditointiryhmä 3.11.2008 Laatupäällikkö 014."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google