Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

HASARDIMAANTIEDE = RISKIEN MAANTIEDE

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "HASARDIMAANTIEDE = RISKIEN MAANTIEDE"— Esityksen transkriptio:

1 HASARDIMAANTIEDE = RISKIEN MAANTIEDE

2 Johdantoa Hasardi = riski, uhka, vaara
Mitä eroa on riskillä ja uhkalla? Riski = tapahtuman esiintymistodennäköisyys alueella perustuu tutkimustietoon, voidaan ilmoittaa matemaattisella suureella Uhka = kokemusperäinen tietoisuus onnettomuuden mahdollisuudesta epämääräisempi, sisältää arvailua mielletään usein todellisuutta suuremmiksi Uusimmat hasardit päällimmäisinä Myös uhkien vähättelyä, riskiin turtuu Onnettomuus = toteutunut uhka Erityisen suuri onnettomuus = Katastrofi

3 Hasardeja ollut aina Ihmisen muuttanut monia hasardeja, luonut myös uusia Hasardimaantiede tutkii luontoon, luonnonvaroihin ja ihmisen omaan toimintaan liittyviä riskejä ja uhkia: Niiden alueellista esiintymistä Syitä ja seurauksia Riskeihin varautumista ja torjuntaa

4 Kurssin sisältö Luonnon toimintaan liittyvät riskit
Universaalit uhkat (esim. meteoriitit) Ilmakehän uhkat (esim. pyörremyrskyt) Vesikehän uhkat (esim. tulvat) Kivikehän uhkat (esim. maanjäristykset) Eliökehän uhkat (esim. kulkutaudit)

5 Ihmiskunnan riskit Väestömäärään ja -rakenteeseen liittyvät uhkat Nälkä- ja vesiongelma Kaupunkien riskit ja ongelmat Yhteiskunnalliset ja poliittiset jännitteet Sosiaaliset ongelmat ja alueellinen segregaatio Tekniset riskit Liikenteen ja matkailun ongelmat Ihmisen ja luonnon väliseen riippuvuuteen liittyvät riskit (ympärisöriskit) Luonnonvarojen riittävyys Ekosysteemin säilyminen ja biodiversiteetti

6 Riskit haltuun Kestävä kehitys Kansainvälinen yhteistyö Paikkatieto riskien maantieteessä Globalisaatio

7 Riskien luokittelu Millaisia riskit ovat luonteeltaan?
Luonnononnettomuuden käynnistäjänä jokin luonnon tapahtuma tai ekologian ilmiö Ihmiskunnan riskit liittyvät ihmisen käyttäytymiseen ja teknologiaan Ihminen riippuvainen luonnosta  ympäristöriskit

8

9 Hasardien ja ihmisen vaikutusmahdollisuuksien välinen riippuvuus
Hasardien ja ihmisen vaikutusmahdollisuuksien välinen riippuvuus. Ihminen voi vaikuttaa itse aiheuttamiinsa uhkiin.

10 Vuosien 1975-2008 väliset luonnononnettomuudet, joissa on kuollut yli 500 henk.

11 Hasardeja voidaan mitata rahallisesti tai kuolleiden määrällä
Vuosittain menehtyy satojatuhansia ihmisiä Omaisuutta tuhoutuu kymmenien miljardien $ edestä Luonnononnettomuudet aiheuttavat eniten taloudellisia menetyksiä

12 Riskien erilaisia ulottuvuuksia
Alueen koko: yksi ihminen – maailma Toistuvuus: yksittäinen – yleinen Kesto: sekunti – tuhansia vuosia Varoitusaika: sekunteja – vuosia Esiintyminen: säännöllistä – epäsäännöllistä Voimakkuus: heikko – täystuho  Hasardiprofiili kuvaa hasardin ominaisuuksia

13 Diagrammissa kuivuuden, maanjäristyksen ja lumimyrskyn hasardiprofiilit.

14 Maanjäristyksen ja tulvan
vertailu: Miten eroavat eri tekijöiden suhteen toisistaan? Mistä erot johtuvat?

15 Luonnon ja ihmisen aiheuttamien onnettomuuksien jakauma 1975-2001
Luonnon ja ihmisen aiheuttamien onnettomuuksien jakauma Miksi kuolonuhrien määrä ei riipu onnettomuuksien määrästä?

16 Tuhoisimmat hasardit uhrien mukaan 1970–2004
Tuhoisimmat hasardit uhrien mukaan 1970– = kuolleet ja kadonneet, 2 = omaisuuden ja liiketoiminnan keskeytymisen korvaavat vakuutukset. (Lähde: Swiss Re -jälleenvakuutusyhtiö 2005.)

17 tuhoisimmat hasardit taloudellisten vahinkojen mukaan 1970–2004
tuhoisimmat hasardit taloudellisten vahinkojen mukaan 1970– = omaisuuden ja liiketoiminnan keskeytymisen korvaavat vakuutukset, 2 = kuolleet ja kadonneet. (Lähde: Swiss Re -jälleenvakuutusyhtiö 2005.)

18 Hasardit kohtelevat teollisuusmaita ja kehitysmaita eri tavoin:
Köyhyys keskittyy tietyille alueille (tai väestöryhmille) - kehitysmaat Korkea väestönkasvu, väentiheys, asutusta riskialueille Riskien hallinta puutteellista 95 % maailman kuolonuhreista kehitysmaissa Teollisuusmaissa taloudelliset menetykset suuremmat (75%) Saman hasardin vaikutukset erilaiset: Hurrikaani USA:ssa: 1200 kuolonuhria (evakuoituja satoja tuhansia) Trooppinen sykloni Bangladeshissa: kuolonuhria

19

20 Hasardien jakautuminen tyypeittäin ja alueittain 2003 ja 2004

21 Riski joutua onnettomuuteen kasvanut
Luonnononnettomuuksissa kuolleiden ja onnettomuuden riskille alttiiden määrän muutos Suurten luonnonkatastrofien taloudelliset menetykset Luonnononnettomuuksissa kuolleita vähemmän (vaikka 2 x enemmän kuin 1960-l.) Tehokkaammat varoitusjärj., katastrofivalmius Ripeämmät pelastustyöt ja kulkutautien torjunta Riski joutua onnettomuuteen kasvanut Väestönkasvu riskialueilla Elintaso nousee  enemmän omaisuutta tuhoutuu

22 ”Valhe – emävalhe – tilasto”
Mitä kuva kertoo? ”Valhe – emävalhe – tilasto” Teemakartat ja diagrammit tehdään pohja-aineistosta, joka on jollain tavalla käsiteltyä ja valittua. Virheitä syntyy tahattomasti ja tahallisesti (esim. huono esitystapa, vääristely) Lähdekritiikki! Mitä kuvassa esitetään? Kuka kuvan on tehnyt? Mitkä motiivit? Kuinka totuudenmukainen kuva on?

23 Diagrammien ristiriitainen viesti

24 Kotitehtävä: Katastrofikartta
AINEISTON KERÄÄMINEN: Seuraa kolmen viikon ajan sanomalehteä (viikot 43-47). Seuraa maailmalla tapahtuneita onnettomuuksia, mitkä maat uutisissa esiintyvät. Merkitse kartan alle: onnettomuus + alue (esim. maanjäristys, Japani) TULOKSET: Merkitse uutiset maailmankartalle (kohdista oikeaan ruutuun) Esitä värien avulla eri onnettomuustyypin mukaan Luonnononnettomuudet vihreällä (tulvat, maanjäristykset, myrskyt…) Ympäristöonnettomuudet sinisellä (maanvyöryt, savusumu, öljyvuoto…) Ihmiskunnan onnettomuudet punaisella (sodat, suuret liikenneonnettomuudet…) Jos samalla alueella (samassa ruudussa) useampia onnettomuustyyppejä, jaa ruutu väreihin. Jos samaan ruutuun tulee useampi kuin yksi onnettomuus  tee sopivaksi katsomasi luokitus ja valitse sopivat symbolivärit (värin intensiteetti kasvaa, kun onnettomuuksien määrä kasvaa)

25 Riskiuutiset viikoilla ___
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Luonnononnettomuudet Ihmiskunnan riskit Ympäristöriskit


Lataa ppt "HASARDIMAANTIEDE = RISKIEN MAANTIEDE"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google