Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suurten ja keskisuurten kaupunkien terveys- ja sosiaalitoimen kustannukset vuonna 2010 Kuntaliitto 28.06.2011 Teija Mikkola Erityisasiantuntija.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suurten ja keskisuurten kaupunkien terveys- ja sosiaalitoimen kustannukset vuonna 2010 Kuntaliitto 28.06.2011 Teija Mikkola Erityisasiantuntija."— Esityksen transkriptio:

1 Suurten ja keskisuurten kaupunkien terveys- ja sosiaalitoimen kustannukset vuonna 2010
Kuntaliitto Teija Mikkola Erityisasiantuntija

2 Teija Mikkola

3 Käytännössä tutkitaan
Kuinka paljon kullakin kunnalla on rahaa kulunut sosiaali- ja terveystoimeen? Kustannukset lasketaan ikävakioituina kokonaisuudessaan ja toimintamuodoittain bruttona Palvelujen kustannusten, ei laadun vertailua Teija Mikkola

4 Ikävakiointi

5 Erilaisia vakiointipohjia
Poistetaan kuntien ikärakenteen erilaisuuden vaikutus kustannuksiin. Tämä on tärkeää, koska kustannukset riippuvat voimakkaasti väestön ikärakenteesta. Millä tasolla kustannukset olisivat, jos vertailtavien kuntien ikärakenne olisi sama kuin valitussa vakioväestössä? Erilaisia vakiointipohjia Suora ikävakiointi: luvut ovat ikäryhmittäisten lukujen painotettuja keskiarvoja. Teija Mikkola

6 Teija Mikkola

7 Teija Mikkola

8

9 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset 2010
Teija Mikkola

10 Suurten kaupunkien terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset vuosina 1997-2010 deflatoituna
Teija Mikkola

11 Vertailuvuosien terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset ja kustannusten muutos vuoden 2010 rahassa Teija Mikkola

12 Terveydenhuollon kustannukset euroa/asukas ikävakioituna
Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset euroa/asukas ikävakioituna 2010 Terveydenhuollon kustannukset euroa/asukas ikävakioituna Teija Mikkola

13 Kustannusten muutos toimintamuodoittain suurissa kaupungeissa
Teija Mikkola

14

15 Keskisuurten kaupunkien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset euroa/asukas vuonna 2010
Teija Mikkola

16 Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannusten jakautuminen eri toimintamuotoihin
Teija Mikkola Teija Mikkola

17 Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen ikävakioidut kustannukset ja kustannusten muutos vuoden 2010 rahassa Teija Mikkola Teija Mikkola

18 Suurten ja keskisuurten kuntien lisätyn terveydenhuollon ikävakioidut (vakiointi koko maan väestöön) ja tarvevakioidut kustannukset Teija Mikkola

19 Suurten ja keskisuurten kaupunkien lisätyn terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset euroa/asukas vuonna koko maan väestöön vakioituna Teija Mikkola Teija Mikkola

20 Tarvevakiointi Tarvevakioinnilla menoista poistetaan kuntien erilaisen ikärakenteen vaikutuksen lisäksi muita palvelujen tarpeeseen vaikuttavia syitä. Oletuksena tarvevakioinnissa on, että jos tarvevakioinnin jälkeen kuntien välille jää vielä eroja kustannuksissa, ne johtuvat muusta kuin väestön palvelujen tarpeesta. Kuntaliiton vertailussa on käytössä THL:n laskemat vuoden 2009 tarvekertoimet kuntien terveyden- ja vanhustenhuollon menojen arviointiin (käytetty kerroin on yhdistetty kerroin kunnalliseen terveyden- ja vanhustenhuoltoon kokonaisuudessaan). Ikärakenteen lisäksi kertoimessa otetaan huomioon väestön 1) sukupuolirakenne, 2) sairastavuus (erityiskorvausoikeudet), 3) sosioekonominen asema. Teija Mikkola

21 Suurten ja keskisuurten kaupunkien terveydenhuollon ikä- ja tarvevakioidut kustannukset vuonna 2010
Teija Mikkola


Lataa ppt "Suurten ja keskisuurten kaupunkien terveys- ja sosiaalitoimen kustannukset vuonna 2010 Kuntaliitto 28.06.2011 Teija Mikkola Erityisasiantuntija."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google