Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kestävä Kehitys By Tuomas Nylund & Samuli Santala

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kestävä Kehitys By Tuomas Nylund & Samuli Santala"— Esityksen transkriptio:

1 Kestävä Kehitys By Tuomas Nylund & Samuli Santala

2 Määritelmä "Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.” (Brundtlandin komission määritelmä teoksesta Yhteinen tulevaisuutemme, 19 päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.

3 Ekologisesti kestävä kehitys: Pyrkii luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja ihmisten toiminnan sopeuttamiseen maapallon luonnonvaroihin ja luonnon sietokykyyn Yhteiskunnallinen kestävä kehitys: ihmisten oikeudenmukainen kohtelu, takaa hyvinvoinnin edellytysten siirtymisen sukupolvelta toiselle. Sosiaalisesti kestävä kehitys: turvaa ihmisten tasa-arvon ja hyvinvoinnin. Yhtäläiset mahdollisuudet riittävään ravintoon, turvalliseen asumiseen, työhön ja koulutukseen. Kulttuurinen kestävä kehitys: Kulttuurisesti kestävässä yhteiskunnassa tuetaan erilaisten kulttuuristen ryhmien identiteettiä ja elinvoimaisuutta, vahvistetaan kansanperinnettä sekä hoidetaan ja ylläpidetään kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja elinympäristöjä. Taloudellinen kestävä kehitys: edellyttää, että tavarat ja palvelut voidaan maailmanlaajuisesti tarjota nykyistä vähemmän ympäristöä rasittaen sekä käyttämällä säästäen luonnonvaroja ja energiaa. 

4 Nykyisen kehityksen ongelmat ja parannusmahdollisuudet
Kestävän kehityksen määritelmästä on kiistelty pitkään, tätä pitäisi selventää Kasvihuoneilmiö Ravitsemus Väestönkasvu Otsonikato ja ilmansaasteet Biologisen monipuolisuuden väheneminen

5 Kestävän kehityksen mittaus
Normaali BKT ei ota huomioon esimerkiksi luonnonvarojen kulumista ja ympäristön tuhoutumista (kirjan sivu 143) Kestävää kehitystä voidaan mitata vihreällä bruttokansantuotteella. Normaalista BKTsta se eroaa sillä, että se ottaa huomioon myös ympäristövaikutukset Vihreän BKTn pohjalta voidaan laskea taloudellinen kehitysindexi

6 Seuraukset ja kehitys Ensimmäinen kestävään kehitykseen liittynyt kokous pidettiin Brasiliassa, Rio Dejaneirossa

7 Esiintyminen Kestävää kehitystä ei voi sijoittaa millekkään erityiselle alueelle, se on maailmanlaajuinen ilmiö Voidaan silti sanoa, missä päin maailmaa minkäkinlainen kehitys on eniten tarpeessa Esimerkiksi Amerikassa on paljon päästöongelmia. Ne johtuvat suuresta autojen ja hiilivoimaloiden määrästä. Kestävään kehitykseen pyritään kaikkialla maailmassa, erityisesti teollisuusmaat ovat aktiivisia ja sijoittavat paljon kestävää kehitystä tukeviin hankkeisiin. Tämä vain koska teollisuusmailla on enemmän varoja. Kehitysmaat ovat myös yleisessä kehityksessä hieman teollisuusmaita jäljessä, joka myös hankaloittaa asioita.

8 Syyt miksi meidän pitää pyrkiä kestävään kehitykseen
Väestönkasvua pitää hidastaa, koska jos väestönkasvu jatkuu nykyistä vauhtia, ei planeettamme kantokyky kestä. Maapallon varat ovat jakautuneet epätasaisesti. Rikkaat turmelevat luonnonvarojen käytöllänsä luontoa. Köyhyys taas on vahingollista ihmiselle sekä luonnolle.


Lataa ppt "Kestävä Kehitys By Tuomas Nylund & Samuli Santala"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google