Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Todellisuuden yleisen luonteen tarkastelua

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Todellisuuden yleisen luonteen tarkastelua"— Esityksen transkriptio:

1 Todellisuuden yleisen luonteen tarkastelua
ONTOLOGIA Mitä oleva on? Mitä on olemassa? Miten se on olemassa? Todellisuuden yleisen luonteen tarkastelua

2 REALISMIN ONGELMA 1. onko todellisuus ihmismielestä riippumaton, reaalinen maailma eli onko todellisuus kaikille sama vai 2. onko todellisuus riippuvainen havaitsijasta eli onko jokaisella oma todellisuutensa

3 1.REALISTISET TODELLISUUSKÄSITYKSET
todellisuus on objektiivisia ideoita Platonin ideat Hegelin absoluutti todellisuus on materiaa mekanistinen emergentti dialektinen

4 MATERIALISMIN MUOTOJA
Mekanistinen materialismi todellisuus koostuu aineesta ja tilasta aine liikkuu tilassa mekanistisesti mekaaniset lainalaisuudet säätelevät olevaista ehdottomilla syyn ja seurauksen suhteilla

5 jatkuu… Emergentti materialismi
materian järjestyksen kohotessa syntyy laadullisesti uusia ominaisuuksia esim. ihmisen tietoisuus

6 jatkuu… Dialektinen materialismi
kulttuurisilla ja yhteiskunnallisilla muutoksilla on materialistinen perusta esim. taloudelliset tuotantorakenteet (Marx)

7 2.EI-REALISTISET TODELLISUUSKÄSITYKSET
todellisuus riippuu sen havaitsevasta subjektista Berkeley: oleminen on havaituksi tulemista

8 Determinismi Indeterminismi
jokaisella asialla on syy, josta se välttämättä seuraa (metafyysinen näkemys) kaikki tapahtuu väistämättä tapahtumia määräävät yleispätevät syyn ja seurauksen suhteet Indeterminismi sattumalla on luonnossa merkittävä sija ihmisellä on tahdonvapaus

9 SUBSTANSSI metafysiikan peruskäsite todellisuuden perusaines
muusta riippumaton itsenäinen suhteessa muuhun olemassa olevaan esim. materia (aine) tai henki (tietoisuus)

10 René Descartes (1596-1650) ranskalainen aatelinen
kokeili sotilaan uraa modernin filosofian isä loi perustan nyky-aikaiselle tieteelle Cogito, ergo sum

11 DESCARTES´N PÄÄTTELY Ruumis on materiaa.
Sielua ei voi havaita materiana. Miten tietoisuuden voi olettaa olevan olemassa, jos sitä ei voi havaita? Tietoisuuden voi havaita tietoisuudessa. Voin ajatuksissani poistaa aineellisen maailman ,

12 PÄÄTTELY jatkuu mutta en voi poistaa tietoisuuttani tietoisuudessani.
Tietoisuus on olemassa.Koska se ei ole aineellinen, sen täytyy olla itsenäinen substanssi. Johtopäätös: On olemassa kaksi substanssia, mieli ja ruumis

13 SUBSTANSSIEN MÄÄRÄ Monismi Dualismi Pluralismi oleva on ykseys
esim. materia tai ideat Dualismi kaksi toisistaan riippumatonta olevaa esim. materia ja ideat Pluralismi useita olevan muotoja esim. Empedokles: tuli, vesi, ilma ja maa esim. Leibniz: monadit

14 MIND-BODY -ongelma onko ihmisen substanssi materiaa vai
sielu tai henki tai tietoisuus tai psyyke?

15 ARISTOTELEEN SYYKÄSITE
miten potentiaalisesta (mahdollinen) tulee aktuaalinen (todellinen) 4 syytä: aineellinen (esim. patsaan savi) vaikuttava (taiteilijan työ) muodollinen (patsaan hahmo taiteilijan mielessä) päämääräsyy (taideteos, esteettinen nautinto)

16 NYKYAJAN SYYKÄSITE ?? ?? kausaaliset teleologiset selitykset selitykset (mikä aiheuttaa?) (missä tarkoituksessa?)


Lataa ppt "Todellisuuden yleisen luonteen tarkastelua"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google