Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Parempi Arki Väli-Suomen toiminnallinen sote-integraatio -hanke 2015-2017 Erja Oksman, Carita Liljamo, Mari Harju, Risto Kuronen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Parempi Arki Väli-Suomen toiminnallinen sote-integraatio -hanke 2015-2017 Erja Oksman, Carita Liljamo, Mari Harju, Risto Kuronen."— Esityksen transkriptio:

1 Parempi Arki Väli-Suomen toiminnallinen sote-integraatio -hanke 2015-2017 Erja Oksman, Carita Liljamo, Mari Harju, Risto Kuronen

2 Väli-Suomen Kaste- hanke  Myönnetty valtionavustus 950 000 € (32 % haetusta)  Omarahoitusosuus 316 666 € (kunnat varanneet 987 133 eli ”ylimääräistä” varausta 670 000€)  Kokonaisbudjetti 1 266 666 €  Tarkennettu, uuden budjetin mukainen, hankesuunnitelma tehtävä 30.4.2015 mennessä ministeriöön  17.4.2015 Väli-Suomen aluejohtoryhmä

3  Myönnetty valtionavustus 950 000 € (32 % haetusta)  Omarahoitusosuus 316 666 € (kunnat varanneet 987 133 eli ”ylimääräistä” varausta 670 000€)  Kokonaisbudjetti 1 266 666 €  Tarkennettu, uuden budjetin mukainen, hankesuunnitelma tehtävä 30.4.2015 mennessä ministeriöön  17.4.2015 Väli-Suomen aluejohtoryhmä Valtionavustuspäätös 26.1.2015

4  Käytössä yhteiset yhteisasiakkuuden kriteerit ja toimintamalli paljon palveluja käyttävien asiakkaiden tunnistamiseen  Käytössä asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja palvelusuunnitelma  Käytössä yhteistyön toimintamalli sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden välillä  Toimiva yhteinen palveluohjaus (sote-integraatio, kunnat ja kolmas sektori) Hankkeen päättyessä Väli-Suomen alueella on paljon palveluja käyttävien yhteisasiakkaiden arjessa pärjäämisen tukemiseksi ….

5  Hankkeeseen palkataan moniammatillinen kehittämistiimi, joka koostuu hankejohtajasta, taloussihteeristä ja maakuntiin palkattavista kehittämissuunnittelijoista.  5 hlöä= Etelä-Pohjanmaa 1 (th Carita Liljamo) Kanta-Häme 1 (sos?), Pirkanmaa 2 (1 th Mari Harju + 1 sos), Pohjanmaa 0.5 (sos?), Päijät-Häme 0.5 (lääkäri Risto Kuronen) + erikoissairaanhoidon asiantuntijuus: Tays:n poliklinikkahanke (?), Epshp ja Phsotey kysyy henkilöitä, jotka osallistuisivat kehittämisasiantuntijoiden suunnittelukokouksiin  Tiimi toimii yli maakuntarajojen, jolloin kaikkien erityisosaaminen on käytettävissä koko Väli-Suomen alueella  Tiimin keskeinen tehtävä on tavoitteiden mukaisten yhteisten sote- työkalujen ja toimintojen kehittäminen yhteistyössä muiden soteintegraatio -hankkeiden kanssa Toteuttaminen

6  Alueellinen Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden osallistuminen:  Koko hankkeen kehittämistiimi suunnittelee Läpimurtotyöskentelyllä (Hyvä vastaanotto, Hyvä Potku) toteutettavat seminaarikierrokset Parempi Arki –hankkeen sisällön ja tavoitteiden mukaisesti, toimii valmentajina ja ohjaa seminaarien välillä osallistujia  Alueellisista sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoista muodostetaan moniammatillisia (sos, pth, esh) tiimejä (5-8 hlöä), jotka osallistuvat ylialueellisiin seminaareihin esimerkiksi 1+2+2+1 päivää Toteuttaminen

7  Alueellinen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden osallistuminen:  Alueellisilla tiimeillä on mahdollisuus läpimurtotyöskentelyn avulla kehittää valitsemalleen, paljon palveluja käyttävälle asiakasryhmälle, sote-toimintamalli  Tiimi asettaa itselleen tavoitteet ja suunnittelee yhteistyöpalaverien välillä, mitä aikoo tehdä. Kokousten välillä sitoudutaan tekemään kehittämistyötä valitun toimintamallin eteenpäin viemisessä.  Hanke kustantaa matka- ja majoituskustannukset ja organisaatiot työntekijöiden palkkakustannukset seminaaripäivien osalta Toteuttaminen

8  ”Läpimurtotyöskentely (Breakthrough collaboratives) perustuu siihen, että perehdytään aiheeseen aiempien hyvien esimerkkien, teorian ja käytännön harjoittelun kautta. Tiimi asettaa itselleen tavoitteet ja suunnittelee sen, mitä aikoo tehdä yhteistyöpalaverien välillä eli kokousten välillä työtä tehdään omassa työyhteisössä. Tiimin tehtävä on myös sitouttaa muu työyhteisö meneillään olevaan kehittämiseen. On tärkeää, että myös johto on hyvin sitoutunut siihen, mitä tehdään ja näkee saatavuuden parantamisen tärkeänä. ” Mikä on läpimurtotyöskentely?

9  Yhteistoiminnallisesti ja aktiivisen vuorovaikutuksen avulla useat eri toimintayksiköiden tiimit työskentelevät samojen kehittämiskohteiden ja sovittujen tavoitteiden eteen ja jakavat osaamista, oppivat toisiltaan ja vertailevat tuloksia.  Tiimit kokoontuvat yhteistyöseminaareihin 3-5 kertaa vajaan vuoden aikana  Tiimit asettavat itselleen tavoitteet ja suunnittelevat, mitä aikovat tehdä yhteisseminaarien välillä omassa työyhteisössään.  Tiimit tukevat muun työyhteisön sitoutumista meneillään olevaan kehittämiseen.  Olennaista onnistumisen kannalta on johdon ja ammattilaisten sitoutuminen, viestintä ja tiimien yhteistyöhalu ja -kyky Läpimurtotyöskentelyssä (Breakthrough collaboratives)

10 Läpimurtotyöskentely

11  Etelä-Pohjanmaa (19 %) 9 tiimiä  Pirkanmaa (32%) 15 tiimiä  Kanta-Häme (17%)8 tiimiä  Päijät-Häme (20%)9 tiimiä  Pohjanmaa (11%) 5 tiimiä  Seminaarikierrokset alkaisivat vuoden 2016 alussa (*budjettiin lasketun tiimin koko 5 hlöä) Maakunnittaiset tiimit

12  Hankkeella yksi yhteinen budjetti  Maakuntien omavastuuosuus muodostuisi yhteisten kehittämisasiantuntijoiden palkkakustannuksista + yhteisistä kustannuksista, jotka jyvitettäisiin väestöpohjan mukaan  Kehittämistiimi vastaa hankkeen tasapuolisesta toteuttamisesta väestöpohjan mukaan Talous

13  Keskeistä maakuntien näkökulmasta:  2015: Väli-Suomen kehittämistiimin rekrytointi, hankkeen organisoituminen, työkalujen kehittäminen ja seminaarien suunnittelu  2016: seminaarikierrosten aloittaminen  2017: seminaarikierrokset jatkuu + hankkeen päättäminen Aikataulua

14  Yhteiset työntekijät, yhteinen budjetti  Ehdotus ohjausryhmän nimeämisestä: Hallinnoijan edustaja (pj), osaamiskeskusten ja perusterveydenhuollon yksiköiden johtajat, esh:t nimeävät edustajansa, kuntien edustajia, taloussihteeri ja hankkeen valvoja Taina Mäntyranta  Kehittämissuunnittelijat kutsutaan tarvittaessa  Alueellinen organisoituminen: EP:ssä PA nivoutetaan Aksilan ja SoNet Botnian ohjausryhmätoimintaan, Kanta-Hämeessä perustetaan oma ryhmä, jossa esh, pth, sos edustus, Organisoituminen

15  mikäli kunta lähtee mukaan, rahoittajan taholta ei vaadita uusia lautakuntapäätöksiä ellei kunta halua tehdä omista lähtökohdistaan hankesuunnitelman muuttumisen vuoksi (resurssit, toteuttaminen)  mikäli kunta ei lähde mukaan, niin tarvitaan saman tasoinen päätös poisjäämisestä kuin osallistumisesta (yleensä lautakunta)  kuntasitoumuslomake tulee päivittää 30.4. mennessä toimitettavan hankesuunnitelman liitteenä (Erja)  mikäli päätöstä ei ole tuolloin tehty, niin viimeistään 30.6. mennessä  Huom! Jos kunta on ulkoistanut yhden tai useamman terveysasemansa, ne voivat olla mukana kaikessa hankkeen toiminnassa samoin kuin muutkin asemat. Jos kunta on ulkoistanut kokonaan sosiaali- ja terveydenhuoltonsa (kokonaisulkoistus, n. 6 kuntaa koko Suomessa) lähtökohtaisesti se sulkee pois osallistumisen. Tarvittavat päätökset


Lataa ppt "Parempi Arki Väli-Suomen toiminnallinen sote-integraatio -hanke 2015-2017 Erja Oksman, Carita Liljamo, Mari Harju, Risto Kuronen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google