Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016."— Esityksen transkriptio:

1 Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016

2 Keski-Pohjanmaa-Kainuu-Oulunkaari-Lappi Pohjois-Suomen Kaste-alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016

3  STM:n rahoittama Pohjois-Suomen hanke, yht. noin 1,6 milj. e (vo 75 %, kuntien osuus 25 %) - Kainuu, 7 kuntaa, 380 000 e - Keski-Pohjanmaa, 8 kuntaa, 430 000 e - Lappi, 20 kuntaa, 450 000 e - Oulunkaari, 5 kuntaa, 130 000 e - Koordinaatio 250 000 e  Hankkeen kesto: 1.3.2014 – 31.10. 2016  Hankeen hallinnoija Kokkolan kaupunki SenioriKaste

4 Organisoituminen SenioriKaste 2014-2016 STM ja AVI Oulunkaari Keski- Pohjanmaa Kainuu SenioriKasteen ohjausryhmä Kokkolan kaupunki Hankkeen koordinaatio Toiminnalliset osakokonaisuudet Alueellinen koordinaatioryhmä tai vastaava Teemakohtaisia kehittäjäryhmiä Lappi

5 Kehittämistyön avulla  toteutetaan ikäihmisten palvelujen rakennemuutosta  kotona asumisen ensisijaisuus  kehitetään laatusuosituksen mukaisesti palvelujen sisältöä  lisätään asiakkaiden osallisuutta itseään koskevissa asioissa ja palvelujen kehittämisessä  lisätään ikääntymiseen liittyvää osaamista

6 SenioriKasteen yhteiset toimintalinjat 1.Kotona asumisen tukeminen 2.Ikääntyvien arjen sisältöjen monipuolistaminen 3.Kuntouttavan toiminnan ja osaamisen kehittäminen

7 1. Kotona asumisen tukeminen  Kotihoidon ja omaishoidon palveluohjausmallin luominen  Palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen  Muistiasiakkaan palvelumallin luominen yhteistyössä perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa  Omaishoidon tukeminen mm. uusien toimintamuotojen avulla esim.perhehoito, kuntouttava päivätoiminta, kuntouttava intervallihoito  Osaamisen lisääminen muistisairauden havaitsemisesta ja hoidosta

8 2. Ikääntyvien arjen sisältöjen monipuolistaminen  Ikääntyvien arjen rikastaminen yhteistyössä järjestöjen, yhdistysten, yhteisöjen ja vapaaehtoisten kanssa  Ikääntyvien oman osallisuuden ja vertaistoiminnan edistäminen  Palveluprosessien asiakaslähtöisyyden ja vaikuttavuuden varmistaminen ikäihmisten kuulemisella ja osallisuudella

9  Aivoterveyden tunnetuksi tekeminen  Aivoterveyttä edistävän toimintamallin ja –tapojen kehittäminen  Kuntouttavan, voimavaralähtöisen kotihoidon toimintamallin luominen  Kuntouttava päivätoiminnan kehittäminen  Kuntouttavan osaamisen vahvistaminen – asiakkaat, omaiset, työntekijät 3. Kuntouttavan toiminnan ja osaamisen kehittäminen

10 Hankkeen henkilöstö  Hankkeen koordinaatio: hankejohtaja ja osa- aikainen toimistosihteeri  Kainuun osakokonaisuus: projektipäällikkö, projektisuunnittelija ja osa-aikainen toimistosihteeri  Keski-Pohjanmaan osakokonaisuus: projektipäällikkö ja projektityöntekijä  Lapin osakokonaisuus: projektipäällikkö ja kaksi projektityöntekijää  Oulunkaaren osakokonaisuus: projektipäällikkö

11 Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Lisätietoja: www.kokkola.fi/seniorikaste www.innokyla.fi


Lataa ppt "Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google