Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

14.11.2014 Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä TEAviisari -Vuoden 2015 toimintasuunnitelma.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "14.11.2014 Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä TEAviisari -Vuoden 2015 toimintasuunnitelma."— Esityksen transkriptio:

1 14.11.2014 www.thl.fi/teaviisari Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä TEAviisari -Vuoden 2015 toimintasuunnitelma

2 Toimintasuunnitelma 2015 Tiedonkeruut Ikäihmisten palveluiden tiedonkeruun (uusi) tunnuslukujen muodostaminen ja julkaiseminen TEAviisarissa keväällä Ammatilliset oppilaitosten ja lukioiden 2014 tiedonkeruun tulokset julkistetaan TEAviisarissa keväällä Kuntajohdon tiedonkeruu keväällä ja tulosten julkaiseminen loppuvuonna. Peruskoulujen tiedonkeruun valmistelu keväällä ja tiedonkeruu syksyllä 23.10.2014 www.thl.fi/teaviisari

3 Toimintasuunnitelma 2015… TEAviisarin verkkopalvelun kehittäminen Syksyllä 2014 käynnistettyä TEAviisari-verkkopalvelun kehittämistä jatketaan Tavoitteena uusi verkkopalvelu tuotantoon 30.4 mennessä –Käyttöliittymän graafinen suunnittelu ostopalveluna –Verkkopalvelun ja raportoinnin toteutus talon omana työnä AvoHilmon tietojen hyödyntäminen Jatketaan AvoHilmo-työtä Tavoitteena on arvioida, ovatko AvoHilmoon kertyneet tiedot riittävän kattavia ja laadukkaita, jotta niitä voisi käyttää TEAviisarissa. 23.10.2014 www.thl.fi/teaviisari

4 Toimintasuunnitelma 2015… Terveydenedistämiskerroin – kannustava elementti osaksi sote-uudistusta ja valtionosuutta Kannustavan elementti yhdeksi kuntien sote-maksun määräytymisperusteeksi (erillinen esitys). Työtä jatketaan kehittämällä kerroin (kannustava elementti) sosiaali- ja terveyspalveluista vastuussa oleville tuottajille. Selvitetään edelleen TEAviisarin tietojen soveltuvuutta yhdeksi valtionosuuden määräytymisen kriteeriksi. 23.10.2014 www.thl.fi/teaviisari

5 Toimintasuunnitelma 2015… Viestintä ja vaikuttaminen Seminaarit ja koulutukset –koulutuspäivä terveydenedistämisaktiivisuudesta ja sen mittaamisesta kouluttajille, tutkijoille ja muille asiantuntijoille –asiantuntijatyökokouksia ja yhteistyöseminaareja Tiedotustilaisuuksia/tiedotteita Julkaisut –Tutkimuksesta tiiviisti -julkaisuja –Tiedä ja Toimi – kortteja –Artikkeleita ja muita julkaisuja ajankohtaisista sisältöalueista Tutkimus Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstöresurssien kehitys (Wiss ym) Liikuntatoimen organisoitumisen yhteys liikunta-aktiivisuuteen ja liikuntapalveluiden käyttöön (Nummela ym.) 23.10.2014 www.thl.fi/teaviisari

6 Voimavarat Kokonaisbudjetti 315 000 euroa –THL:n omarahoitus 43 500 –OPH:n rahoitus 53 000 –STM:n rahoitus 218 500 Henkilöstö –Kaksi asiantuntijaa (12htkk), tutkija (htkk12), tutkimussihteeri (11 htkk) + johtava asiantuntija (5,5 htkk) 23.10.2014 www.thl.fi/teaviisari

7 Lähes 700 indikaattoria yhdessä tulosnäkymässä. Työväline, joka antaa kokonaiskuvan TEA Kuntajohto Perus- terveyden- huolto Perus- opetus Liikunta Ammatilli- set oppi- laitokset ja lukiot (Ikäänty- neiden palvelut) 14.11.2014 www.thl.fi/teaviisari

8 19.11.2014 TEAviisarin tiedonkeruut 1. Perusterveydenhuolto –2008: 191 (83 %) terveyskeskusta –2010: 155 (89 %) terveyskeskusta –2012: 158 (100 %) terveyskeskusta –2014: 154 (99 %) terveyskeskusta 2. Oppimisyhteisöt Perusopetus –2009: 1803 (63 %) koulua –2011: 2078 (73 %) koulua –2013: 2023 (74 %) koulua Toinen aste –2012 Lukiot: 343 (86 %) oppilaitosta –2012 Ammatilliset: 158 (92 %) oppilaitosta –2014 Lukiot: 323 (82%) oppilaitosta –2014 Ammatilliset: 133 (90%) 8www.thl.fi/teaviisari 3. Liikunta –2010: 268 (79 %) kuntaa –2012: 230 (68 %) kuntaa –2014: 249 (78 %) kuntaa 4. Kuntajohto –2011: 195 (58 %) kuntaa –2013: 214 (67%) kuntaa 5. Ikääntyneiden palvelut –2014: 1. tiedonkeruu Aineistot on kerätty suoraan kunnista ja olemassa olevista tilastoista Tulokset päivitetään kahdesti vuodessa.

9 THL:n tietopohjasta Rekisteriaineistot –(esim. AvoHILMO) Väestötutkimustietovarannot –(esim. ATH ja Kouluterveyskysely) Organisaatioille osoitetut tiedonkeruut –(esim. vanhuspalvelulain seuranta, TEA-tiedot) Huom. Koko väestöä koskevaa tietoa on tarjolla, mutta kuntakohtainen vertailutieto on pitkään puuttunut. 14.11.2014 Keskeisiä verkkopalveluja: SOTKAnet, Hyvinvointikompassi, Terveytemme ja TEAviisari

10 14.11.2014 www.thl.fi/teaviisari Avoin ja maksuton verkkopalvelu www.thl.fi/TEAviisari TEAviisari on kunnan toimintaa kuntalaisten terveyden edistämisessä kuvaava verkkopalvelu. Tekee kunnan terveydenedistämistyön näkyväksi vertailukelpoisilla, tosiasialuonteisilla tunnusluvuilla. Työväline tukee terveyden edistämistoiminnan suunnittelua ja johtamista. Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä

11 Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) 14.11.2014 www.thl.fi/teaviisari Työvälineen ydin on TEA-viitekehys, jota voi soveltaa kunnan kaikille toimialoille Kuvaa organisaation toimintaa ja ominaisuuksia seitsemästä eri näkökulmasta. 1.sitoutuminen, 5. yhteiset käytännöt, 2.johtaminen, 6. osallisuus 3.seuranta ja tarveanalyysi, 7. muut ydintoiminnat 4.voimavarat Toimiakseen laadukkaasti ja tehokkaasti kaikki näkökulmat on huomioitava. Perustuu tutkimustietoon (kansainvälisessä kirjallisuudessa: Health promotion capacity building)

12 14.11.2014 www.thl.fi/teaviisari Kokonaiskuvan oman yhteisön terveydenedistämistyön suunnasta. Mitkä ovat keskeiset vahvuudet? Missä on suurimmat kehittämistarpeet? Mikä tilanne on suhteessa maan keskiarvoon tai muihin kuntiin? Miten tilanne on kehittynyt aiempiin vuosiin verrattuna? Tulkittua ja arvotettua vertailutietoa TEAviitekehyksen avulla kiteytettynä Mitä TEAviisari kertoo?

13 19.11.2014 www.thl.fi/teaviisari TEAviisari työvälineenä 1/2 Viitekehys = työkalu toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa. Näyttää kokonaiskuvan kiteyttämällä esim. perusterveydenhuollon 232 indikaattoria. Raporttinäkymissä liikutaan porautumalla alas/ylös.

14 19.11.2014 www.thl.fi/teaviisari TEAviisari työvälineenä 2/2 Työväline visualisoi tulokset: kehittämis- kohteet & vahvuudet. Käyttäjä vertailee ja yhdistää muuhun tietopohjaan sekä päättää: kehittämis- toimenpiteet. Hyvä tulos Parannettavaa Huono tulos

15 Hae tulokset käyttötilanteen mukaan: 14.11.2014 www.thl.fi/teaviisari Linkit TEAviisarin etusivulla  katso yhden kunnan tai alueen tietoja (tulosnäkymä)  vertaile kahden kunnan tai alueen tietoja (parivertailu)  vertaile eri alueita keskenään (aluevertailu)  katso trendin kehitystä (aikavertailu) Lisäksi peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten tietoja julkaistaan koulu- ja oppilaitoskohtaisesti

16 Tiimin esittely: Pia Hakamäki tutkija Sanna Kilpeläinen tutkimusassistentti Palautteet ja kehittämisehdotukset teaviisari@thl.fiteaviisari@thl.fi Timo Ståhl johtava asiantuntija 14.11.2014 Vesa Saaristo asiantuntija Kirsi Wiss asiantuntija www.thl.fi/teaviisari


Lataa ppt "14.11.2014 Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä TEAviisari -Vuoden 2015 toimintasuunnitelma."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google